Formatul acceptat al certificatului de rezidenta fiscala

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Nerezidenții beneficiari ai unor  venituri din România trebuie sa depuna la plătitorul de venit: originalul sau copia legalizată a certificatului de rezidență fiscală  însoțite de o traducere autorizată în limba română. Formatul electronic În situația în care certificatul de rezidență fiscală este emis în...

Situatii de depus pana in 16.08.2017 !

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Pana in data de 16.08.2017 (miercuri) contribuabilii trebuie sa depuna urmatoarele situatii: Depunerea Situației eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în țigarete/alte tutunuri de fumat în luna … anul …; Depunerea Situației eliberărilor pentru consum de țigarete/țigări și țigări...

Care este semnificatia NIR-urilor si la ce folosesc ele?

Articol realizat cu sprijinul CIEL Romania, in cadrul programului de informare pentru contabili. Desfasori activitate in domeniul comercial? Daca raspunsul este da, atunci fie ca esti un mic intreprinzator, director general, director economic, contabil sau economist trebuie sa cunosti semnificatia si utilitatea NIR-urilor. Ce este acela un NIR? NIR-ul este abrevierea de la Nota de Intrare si Receptie...

Indicatori financiari : EBITDA

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Indicatorul EBITDA este prescurtarea de la Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization , tradus insemnand profitul inainte de dobanzi, impozite, depreciere si amortizare. In structura termenului se utilizeaza atat termenul de depreciere cat si cel de amortizare deoarece conform standardelor internationale,acestia...

Autoturism in leasing – inregistrari contabile de efectuat

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Autoturismele sunt activele societatii care fac parte din categoria imobilizarilor corporale. Sunt achizitionate de catre entitate cu scopul de a genera beneficii economice viitoare, fiind utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an. Iata mai jos care sunt inregistrarile contabile a unui contract de leasing si a ratelor...

Sistemul de instituire electronica a popririi conturilor bancare – comunicat

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Recent, pe site-ul ANAF a fost publicat un comunicat de informare cu privire la faptul ca incepand cu data de 22.06.2017 a intrat in vigoare protocolul de colaborare privind implementarea sistemului de instituire electronica a popririi asupra conturilor bancare, incheiat intre ANAF, Asociatia Romana a Bancilor si Institutiile de...

Ultima zi de depunere a unor situatii – care sunt acestea?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Astazi, 17.07.2017 vor deveni scadente urmatoarele: Depunerea Situației eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în țigarete/alte tutunuri de fumat în luna … anul … – Anexa nr.4 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal; Depunerea Situației...

Completarea si depunerea formularelor 208 si 209 – intrebari si raspunsuri ANAF

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In data de 12.07.2017, pe pagina de Facebook a ANAF-ului s-a desfasurat o sesiune de intrebari si raspunsuri cu privire la “Completarea si depunerea formularelor 208 “Declaratie informativa privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal” si 209 “Declaratie privind...

Spatiul Privat Virtual – intrebari si raspunsuri ANAF

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In data de 05.05.2017, pe pagina de Facebook a ANAF-ului s-a desfasurat o sesiune de intrebari si raspunsuri cu privire la “Spatiul Privat Virtual”. Iata cateva dintre intrebarile contribuabililor si raspunsurile date de specialistii ANAF: a.) Intrebare contribuabil: “Buna ziua. Pe adresa de email trecuta in declaratia...

Certificat privind atestarea impozitului platit in Romania de PJ straine – documente necesare

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In vederea obtinerii certificatului, contribuabilii trebuie sa depuna/prezinte urmatoarele: cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului platit in Romania de persoane juridice straine; certificatul de inregistrare fiscala al nerezidentului ca beneficiar al venitului. De asemenea, se depun/prezinta in copie...

Obligatiile fiscale ale PF care realizeaza venituri din premii si jocuri de noroc – tema sesiunii ANAF

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Astazi 21.06.2017, tema sesiunii de intrebari si raspunsuri pe Facebook organizata de ANAF este: “Obligatiile fiscale ale persoanelor fizice care realizeaza venituri din premii si din jocuri de noroc din Romania”. “Precizările pe care vă rugăm să le aveți în vedere sunt următoarele: Întrebările trebuie să...

Spatiul Privat Virtual – comunicat AJFP Ialomita

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Pe site-ul AJFP Ialomnita a fost publicat un comunicat cu privire la Spatiul Privat Virtual. Iata informatiile din comunicat: “Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomiţa informează contribuabilii interesaţi ca începând cu 1 iunie serviciul Spaţiul Privat Virtual este disponibil gratuit, 24 de ore din 24,...

Combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata – prevederi legislative

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Conform Legii 72/2013, in vederea promovarii competitivitatii mediului de afaceri si pentru consolidarea functionalitatii pietei romanesti, ca parte integranta a pietei interne a UE, se impune crearea unor mecanisme eficiente pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata rezultand din contractele incheiate intre...

Laptop gasit plus la inventar. Monografie contabila

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! O companie IT gaseste la inventariere un laptop in plus , laptop estimat a avea o valoare de 2.500 lei . Pentru laptopuri entitatea aplica amortizarea liniara pe o perioada de 3 ani. Cum se face inregistrarea in contabilitate ? recunoasterea plusului : 214 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor...

Corectarea obligatiilor declarate eronat in formularul 101

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Formularul 101 “Declaratie privind impozitul pe profit” se depune de catre platitorii de impozit pe profit. Contribuabilii care au optat pentru un exercitiu financiar diferit depun declaratia si platesc impozitul pana pe data de 25 a celei de-a treia luni de la inchiderea anului fiscal modificat. In cazul in care, se constata...

Formularul 230 privind destinatia cotei de 2% din impozitul anual pe salarii – scadenta 25.05.2017

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Formularul 230 “Cererea privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual pe salarii si venituri asimilate salariilor” se depune de catre persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate acestora, in urmatoarele situatii: au efectuat in anul de raportare cheltuieli pentru acordarea...

Sanctiuni privind neacordarea corespunzatoare a dividendelor – prevederi legislative

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit Legii nr. 31/1990, dividendele se platesc asociatilor proportional cu cota de participare la capitalul social varsat, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Ele se platesc in termenul stabilit de catre adunarea generala a asociatilor sau, dupa caz, stabilit prin legile speciale, dar nu mai tarziu de 6 luni de la...

Diferente de curs valutar – note contabile

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit art. 94  litera a) din OMFP 1802/2014, la fiecare data a bilantului elementele monetare exprimate in valuta (disponibilitati si alte elemente asimilate, cum sunt acreditivele si depozitele bancare, creante si datorii in valuta) trebuie evaluate si prezentate in situatiile financiare anuale utilizand cursul de schimb valutar...

Nu uita de scadenta declaratiilor din 02.05.2017 !

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Iata mai jos ce declaratii trebuie depuse pana in data de 02.05.2017 (inclusiv): Depunerea situatiilor financiare, pentru anul 2016 (Institutiile publice, asociatiile si celelalte persoane juridice cu si fara scop patrimonial Subunitatile fara personalitate juridica, cu sediul in strainatate, care apartin persoanelor prevazute la...

Produse obtinute din deseuri si alte metale- tva- speta ANAF 10.04.2017

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! INTREBARE : Se aplica taxarea inversa la livrarea de bare care au fost obtinute din deseuri feroase si neferoase la care au fost adaugate si metale primare (ex. zinc, staniu, nichel)? RASPUNS ANAF: Potrivit Codului fiscal, se aplica taxarea inversa la livrarea de deseuri feroase si neferoase, de rebuturi feroase si neferoase, inclusiv...