Ultimele articole in Plan de conturi bancar

CLASA 1 – OPERAŢIUNI DE TREZORERIE ŞI OPERAŢIUNI INTERBANCARE

Plan de conturi bancar – format PDF Grupa 10 – CASA ŞI ALTE VALORI A 101 – Casa A 102 – Numerar în ATM-uri şi ASV-uri A 109 – Alte valori Grupa 11 ...

CLASA 2 – OPERAŢIUNI CU CLIENTELA ŞI OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢIILE FINANCIARE NEBANCARE ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT

Grupa 20 – CREDITE ACORDATE CLIENTELEI A 201 – Creanţe comerciale A 2011 – Creanţe comerciale A 20111 – Scont A 20112 – Factoring cu recurs A 20113 ...

CLASA 3 – OPERAŢIUNI CU TITLURI ŞI OPERAŢIUNI DIVERSE

Grupa 30 – OPERAŢIUNI CU TITLURI B 301 – Titluri primite sau date în pensiune livrată A 3011 – Titluri primite în pensiune livrată A 30111 – Titluri ...

CLASA 4 – VALORI IMOBILIZATE

Grupa 40 – CREDITE SUBORDONATE A 401 – Credite subordonate la termen A 402 – Credite subordonate pe durată nedeterminată A 407 – Creanţe ataşate Grupa ...

CLASA 5 – CAPITALURI PROPRII, ASIMILATE ŞI PROVIZIOANE

Grupa 50 – CAPITAL P 501 – Capital social P 5011 – Capital subscris nevărsat P 5012 – Capital subscris vărsat P 502 – Elemente asimilate capitalului A 503 ...

CLASA 6 – CHELTUIELI

Grupa 60 – CHELTUIELI DE EXPLOATARE A 601 – Cheltuieli cu operaţiunile de trezorerie şi operaţiunile interbancare A 6011 – Dobânzi la Banca Naţională a României A 6012 ...

CLASA 7 – VENITURI

Grupa 70 – VENITURI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE P 701 – Venituri din operaţiunile de trezorerie şi operaţiunile interbancare P 7011 – Dobânzi de la Banca Naţională ...

CLASA 9 – OPERAŢIUNI ÎN AFARA BILANŢULUI

Grupa 90 – ANGAJAMENTE DE FINANŢARE A 901 – Angajamente în favoarea instituţiilor de credit P 902 – Angajamente primite de la instituţii de credit A 903 – ...