Cheltuieli cu dobanzile si diferentele de curs valutar – deductibilitate

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit Codului Fiscal, cheltuielile cu dobanzile sunt integral deductibile in cazul in care gradul de indatorare a capitalului este mai mic sau egal cu 3. Gradul de indatorare a capitalului se determina ca raport intre capitalul imprumutat cu termen de rambursare peste un an si capitalul propriu, ca medie a valorilor existente la...

Exemplu de calcul privind scaderea din impozitul pe profit datorat a cheltuielilor reprezentand sponsorizarea

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Un contribuabil plătitor de impozit pe profit încheie un contract de sponsorizare conform legii privind sponsorizarea, în calitate de sponsor, care are ca obiect plata unei sume de 15.000 lei. Contractul de sponsorizare se încheie în data de 2 noiembrie 2016, în aceeași lună efectuându-se și plata sumei de 15.000 lei. La...

Obligativitatea constituirii rezervei legale de catre microintreprinderi

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit articolului 183 din Legea 31/1990 din profitul societăţii se va prelua, în fiecare an, cel puţin 5% pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social. Dacă fondul de rezervă, după constituire, s-a micşorat din orice cauză, va fi completat, cu respectarea...

Servicii online de eliberare a certificatelor constatatoare precum si a furnizarilor de informatii din Registrul Comertului

ONRC pune la dispozitia utilizatorilor servicii online de eliberare a a certificatelor constatatoare precum si a furnizarilor de informatii din Registrul Comertului. Serviciul InfoCert, disponibil prin intermediul portalului ONRC – https://portal.onrc.ro, furnizează documente cu semnătură electronică, în mod automat, fără intervenția operatorului de date, 24/24 ore, 7/7 zile. Plata se realizează...

Functionarea contul 106 “Rezerve”

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Rezervele  din reevaluare Plusul sau minusul rezultat din reevaluarea imobilizărilor corporale, în conformitate cu prevederile prezentelor reglementări, trebuie reflectat în debitul sau creditul contului 105 “Rezerve din reevaluare”, după caz, cu respectarea prevederilor privind reevaluarea imobilizărilor corporale...

Care sunt cheltuielile cu deductibilitate limitata in 2017?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Sunt considerate a fii cheltuieli cu deductibilitate limitata, potrivit Codului Fiscal, urmatoarele: cheltuielile de protocol in limita unei cote de 2% aplicata asupra profitului contabil la care se adauga cheltuielile cu impozitul pe profit si cheltuielile de protocol, in cadrul cheltuielilor de protocol se includ si cheltuielile...

Inregistrarea persoanelor fizice/juridice in Spatiu Privat Virtual

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Prin serviciul  Spaţiu privat virtual –SPV contribuabilii : ·         se pot informa asupra obligaţiilor fiscale neplătite ·         pot descărca decizii de impunere începând cu anul 2013 ·         pot verifica cum declară angajatorul contribuţiile de asigurări sociale. ·         pot...

Cele 7 criterii pentru a determina incadrarea unei activitati ca in/dependenta

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Activitatea dependenta  reprezinta  orice activitate desfasurata de o persoana fizica intr-o relatie de angajare generatoare de venituri. Pentru ca o activitate desfasurata de catre o persoana fizica in scopul obtinerii de venituri sa fie considerata independenta, trebuie sa fie indeplinite  cel putin 4 dintre urmatoarele criterii: persoana...

Venituri obtinute din conventii civile in 2017

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Incepand cu data de 01.01.2016 in Codul Fiscal nu mai exista termenul de  “conventie civila”, si de asemenea, nu exista nici instructiuni concrete de tratament al veniturilor realizate din contracte cu persoane fizice. Cum se procedeaza in acest sens? Veniturile obţinute din contracte civile pot fi incadrate in categoria...

Intocmirea contractului colectiv de munca – prevederi legislative

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit Codului Muncii, contractul colectiv de munca este conventia incheiata in forma scrisa intre angajator sau organizatia patronala, pe de o parte, si salariati, reprezentati prin sindicate ori in alt mod prevazut de lege, pe de alta parte, prin care se stabilesc clauze privind conditiile de munca, salarizarea, precum si alte...

Depunerea formularului 204 – intrebari si raspunsuri ANAF

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In data de 01.03.2017, pe pagina de Facebook a ANAF-ului s-a desfasurat o sesiune de intrebari si raspunsuri cu privire la ” Depunerea Declaratiei anuale de venit pentru asocierile fara personalitate juridica si entitati supuse regimului transparentei fiscale” – Formularul 204. Iata mai jos intrebarea contribuabilului...

Informatii utile legate de diurna, valabile in 2017

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Delegarea reprezintă exercitarea temporară, din dispoziţia angajatorului, de către salariat, a unor lucrări sau sarcini corespunzătoare atribuţiilor de serviciu în afara locului său de muncă. Conform articolui 42 din Leea 53/2003 Codul Muncii locul muncii poate fi modificat unilateral de către angajator prin delegarea sau...

Incasari si plati efectuate de PJ, PFA, II, IF, liberi profesionisti, PF care desfasoara activitate in mod independent

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit legii urmatoarele categorii de persoane au obligatia efectuarii operaţiunilor de încasări şi plăţi  in lei/valuta pe teritorul Romaniei de la/către oricare dintre aceste categorii de persoane, numai prin instrumente de plată fără numerar: persoane juridice persoane fizice autorizat întreprinderi individuale întreprinderi...

Trecerea de la impozitul pe profit la impozitul pe veniturile microintreprinderilor

ANAF a publicat un material informativ in care a centralizat intrebarile contribuabililor referitoare la trecerea de la impozitul pe profit la impozitul microintreprinderilor. Click aici pentru a descarca materialul. Articole similareTrecerea de la profit la micro si invers 2017

Cand inceteaza obligatia de declarare a datelor Intrastat?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Exista 2 situatii in care un operator economic inceteaza sa rapoarteze date Intrastat: Începând cu luna ianuarie a anului următor celui în care valorile totale ale schimburilor intracomunitare de bunuri, pe fiecare flux, nu ating nivelul pragurilor statistice de excludere stabilite pentru anul următor. Imediat: În cazul în...

Cand intervine obligaţia de declarare a datelor Intrastat?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Obligaţia de a declara date Intrastat începând cu luna de referinţă ianuarie 2017 aparţine acelor operatori economici a căror valoare anuală a schimburilor cu statele membre UE în anul 2016 este superioară pragului Intrastat stabilit de INS, separat pe cele două fluxuri (expedieri şi introduceri). În anul în curs, pot...

Modificare parola de acces pe portalul ReGES

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! În cazul în care parola utilizată pentru autentificare pe portalul ReGES nu mai funcționează sau a fost uitată sau pur şi simplu se dorește schimbarea acesteia, este necesar ca reprezentantul legal al angajatorului să se adreseze inspectoratului teritorial de muncă de care aparține angajatorul pentru obținerea unei noi...

Termenele de depunere a situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2016

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit OMFP nr. 166/25.01.2017, termenele de depunere a situatiilor financiare si a raportarilor contabile anuale aferente exercitiului financiar 2016 sunt urmatoarele: societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la incheierea exercitiului...

Cheltuielile deductibile, deductibile limitat si cheltuielile nedeductibile ale persoanelor care realizeaza venituri din activitati independente si isi determina veniturile nete in sistem real

Condițiile generale pe care trebuie să le îndeplinească cheltuielile efectuate în scopul desfășurării activității independente, pentru a putea fi deduse, în funcție de natura acestora, sunt: a) să fie efectuate în cadrul activităților independente, justificate prin documente; b) să fie cuprinse în cheltuielile exercițiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite; c)...

Cum se reia activitatea unei firme suspendate 2017

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! O firma care si-a suspendat activitatea si a inschis aceasta modificare la Registrul Comertului poate solicita reactivarea activitatii urmand urmatorii pasi 1. Depunerea urmatoarelor formulare la ONRC Cererea de înregistrare (original) – formular; Declaraţia-tip pe propria răspundere din care să rezulte că persoana...