Colectarea creantelor fiscale – prevederi legale aplicate de ANAF

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Recent, pe site-ul ANAF-ului a fost publicat un comunicat cu privire la faptul ca  sunt aplicate unitar prevederile legale in domeniul colectarii creantelor fiscale. Iata mai jos informatia intreaga din comunicat: “În vederea aplicarii unitare a prevederilor legale în domeniul colectării creanțelor bugetare, ANAF supune...

Cum functioneaza functia RATE in Excel ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Cu ajutorul acestei functii se va returna rata dobanzii pe perioada unei anuitati, pentru un imprumut sau o investitie. Exemplu: O societate contracteaza un imprumut in valoare de 40.000 RON pentru o perioada de 2 ani, cu o valoare lunara de rambursat de 600 RON. In cele ce urmeaza vom calcula care este dobanda lunara perceputa de...

Zile libere pentru evenimente deosebite in familie – predeveri legislative

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit Codului Muncii, in cazul unor evenimente familiale deosebite, salariatii au dreptul la zile libere platite, care nu se includ in durata concediului de odihna. Evenimentele familiale deosebite si numarul zilelor libere platite sunt stabilite prin lege, prin contractul colectiv de munca aplicabil sau prin regulamentul intern...

Repausul saptamanal- prevederile din Codul Muncii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit art. 137 din Legea 53/2003 Codul Muncii repausul săptămânal este de 48 de ore consecutive, de regulă sâmbăta şi duminica. În cazul în care repausul în zilele de sâmbătă şi duminică ar prejudicia interesul public sau desfăşurarea normală a activităţii, repausul săptămânal poate fi acordat şi în alte...

Inregistrarea in contabilitate a principalelor operatiunilor cu numerar- in cazul unui ONG

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! 1. Ridicarea de numerar de la bancă: 581 „Viramente interne”= 5121 „Conturi la bănci în lei” 5311 „Casa în lei”= 581 „Viramente interne” 2. Depunerea de numerar la bancă: 581 „Viramente interne”=5311 „Casa în lei” 5121 „Conturi la bănci în lei”=581 „Viramente interne” 3. Încasarea...

Noi coduri COR introduse – Ordinul nr.198/1938/2017

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In Monitorul Oficial a fost publicat Ordinul nr. 198/1938/2017 prin care se stabileste introducerea a 28 de noi ocupatii in COR, nivel de ocupatie (sase caractere). Iata mai jos care sunt cele 28 de ocupatii nou introduse de Ordinul nr. 198/1938/2017: asistent atragere fonduri (cod 333914); auditor electroenergetic (cod 215150); auditor...

Recunoastere in contabilitate a veniturilor din vanzarea bunurilor conform Ordinului 1802/2014

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! În contabilitate, veniturile din vânzări de bunuri se înregistrează în momentul predării bunurilor către cumpărători, al livrării lor pe baza facturii sau în alte condiţii prevăzute în contract, care atestă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor respective, către clienţi. Recunoasterea in contabilitate...

Nu uita de depunerea unor formulare cu scadenta in 10.04.2017 !

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In data de 10.04.2017 va fi ultima zi in care se pot depune urmatoarele formulare: 010 Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica – Formularul 010 020 Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane fizice...

Nedepunerea situatiilor financiare anuale poate duce la dizolvarea societatilor comerciale

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit articolului 237 din LEGE nr. 152 din 18 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul înregistrării în registrul comerţului la cererea oricărei persoane interesate, precum şi a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, tribunalul va putea pronunţa dizolvarea societăţii în cazurile...

Declaratii si plati scadente in luna aprilie 2017

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In luna aprilie 2017 vor deveni scadente urmatoarele declaratii si plati: Vineri – 07.04.2017 Depunerea Declarației de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție...

97 de intalniri cu contribuabilii organizate in luna aprilie 2017

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In vederea indrumarii contribuabuililor cu privire la obligatiile fiscale din luna aprilie 2017, ANAF organizeaza 97 intalniri cu contribuabilii. Lista intalnirilor poate fi consultata aici. Articole similareNu am gasit articole similare

Contribuabili cu codul de TVA anulat – prevederi OUG 84/2016

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit art. 11 alin (6) din OUG nr. 84/2016, contribuabilii, persoane impozabile stabilite in Romania, declarati inactivi conform Codului de procedura fiscala, care desfasoara activitati economice in perioada de inactivitate, sunt supusi obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor si contributiilor sociale obligatorii prevazute...

Nu uita de completarea si depunerea declaratiei informative 394 !

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Pana in data de 30.03.2017 (Joi) inclusiv, trebuie depus formularul 394 “Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc.; perioada de raportare este cea declarata pentru depunerea decontului de TVA, prevazuta la...

Cheltuieli cu dobanzile si diferentele de curs valutar – deductibilitate

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit Codului Fiscal, cheltuielile cu dobanzile sunt integral deductibile in cazul in care gradul de indatorare a capitalului este mai mic sau egal cu 3. Gradul de indatorare a capitalului se determina ca raport intre capitalul imprumutat cu termen de rambursare peste un an si capitalul propriu, ca medie a valorilor existente la...

Exemplu de calcul privind scaderea din impozitul pe profit datorat a cheltuielilor reprezentand sponsorizarea

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Un contribuabil plătitor de impozit pe profit încheie un contract de sponsorizare conform legii privind sponsorizarea, în calitate de sponsor, care are ca obiect plata unei sume de 15.000 lei. Contractul de sponsorizare se încheie în data de 2 noiembrie 2016, în aceeași lună efectuându-se și plata sumei de 15.000 lei. La...

Obligativitatea constituirii rezervei legale de catre microintreprinderi

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit articolului 183 din Legea 31/1990 din profitul societăţii se va prelua, în fiecare an, cel puţin 5% pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social. Dacă fondul de rezervă, după constituire, s-a micşorat din orice cauză, va fi completat, cu respectarea...

Servicii online de eliberare a certificatelor constatatoare precum si a furnizarilor de informatii din Registrul Comertului

ONRC pune la dispozitia utilizatorilor servicii online de eliberare a a certificatelor constatatoare precum si a furnizarilor de informatii din Registrul Comertului. Serviciul InfoCert, disponibil prin intermediul portalului ONRC – https://portal.onrc.ro, furnizează documente cu semnătură electronică, în mod automat, fără intervenția operatorului de date, 24/24 ore, 7/7 zile. Plata se realizează...

Functionarea contul 106 “Rezerve”

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Rezervele  din reevaluare Plusul sau minusul rezultat din reevaluarea imobilizărilor corporale, în conformitate cu prevederile prezentelor reglementări, trebuie reflectat în debitul sau creditul contului 105 “Rezerve din reevaluare”, după caz, cu respectarea prevederilor privind reevaluarea imobilizărilor corporale...

Care sunt cheltuielile cu deductibilitate limitata in 2017?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Sunt considerate a fii cheltuieli cu deductibilitate limitata, potrivit Codului Fiscal, urmatoarele: cheltuielile de protocol in limita unei cote de 2% aplicata asupra profitului contabil la care se adauga cheltuielile cu impozitul pe profit si cheltuielile de protocol, in cadrul cheltuielilor de protocol se includ si cheltuielile...

Inregistrarea persoanelor fizice/juridice in Spatiu Privat Virtual

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Prin serviciul  Spaţiu privat virtual –SPV contribuabilii : ·         se pot informa asupra obligaţiilor fiscale neplătite ·         pot descărca decizii de impunere începând cu anul 2013 ·         pot verifica cum declară angajatorul contribuţiile de asigurări sociale. ·         pot...