Raspundrea administratorilor unei societati cu raspundere limitata

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Obligaţiile şi răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispoziţiile referitoare la mandat şi de cele special prevăzute de legea 31/1990. Administratorii sunt solidar răspunzători faţă de societate pentru: a) realitatea vărsămintelor efectuate de asociaţi; b) existenţa reală a dividendelor plătite; c) existenţa...

Incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare-informatii utile

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Persoanele impozabile care aplica TVA la incasare si cifra de afaceri nu depaseste in cursul unui an plafonul de 2.250.000 lei pot renunta la aplicarea sistemului respectiv oricand in cursul anului. Aceste persoane trebuie sa depuna la organele fiscale competente formularul 097 “Notificare privind aplicarea sistemului TVA la...

Recunoasterea in contabilitate a veniturile din prestarea serviciilor si a serviciilor in curs de executie conform Ordinului 1802/2014

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Veniturile din prestari de servicii se inregistreaza in contabilitate pe masura efectuarii acestora. Prestarea de servicii cuprinde inclusiv executarea de lucrari si orice alte operatiuni care nu pot fi considerate livrari de bunuri. Stadiul de executie al lucrarii se determina pe baza de situatii de lucrari care insotesc facturile,...

Esalonarea la plata a obligatiilor fiscale – intrebari si raspunsuri ANAF

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In data de 09.08.2017, pe pagina de Facebook a ANAF-ului s-a desfasurat o sesiune de intrebari si raspunsuri cu privire la “Esalonarea la plata a obligatiilor fiscale”. Iata cateva dintre intrebarile contribuabililor si raspunsurile date de specialistii ANAF: a.) Intrebare contribuabil: “Buna dimineata, o firma care are...

Completarea cartusului I – Plaje de facturi din D 394

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Punctul 2.1 Plaja de facturi alocate din D 394 se completeaza cu  plaja de facturi alocate prin decizie internă scrisă conform prevederilor legale în vigoare privind documentele financiar-contabile; se exclud facturile alocate pentru operațiunile intracomunitare cu bunuri și servicii, import/export de bunuri și operațiuni...

Locuinte de serviciu, de protocol –implicatii fiscale

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Amortizarea CF, art.28, alin (4), lit. g) prevede ca nu reprezinta active amortizabile casele de odihna proprii, locuintele de protocol, navele, aeronavele, vasele de croaziera, altele decât cele utilizate în scopul realizarii veniturilor. CF, art.28, alin (12), lit. i) prevede ca pentru locuintele de serviciu, amortizarea este...

Compensarea obligatiilor de plata reciproce intre doua sau mai multe PJ

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Compensare fără numerar reprezinta stingerea obligaţiilor de plată reciproce între doua sau mai multe persoane juridice, până la concurenta obligaţiei celei mai mici, prin ordine de compensare iar compensare de mica valoare reprezintaanularea obligaţiilor de plată reciproce sub 10 000 lei. Persoana juridică iniţiatoare...

Acordul vecinilor la infiintarea sediului social al unei societati

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In vederea infiintarii sediului social al firmei intr-un domeniul locativ, respectiv intr-un imobil cu destinatie locativa  este nevoie sa obtineti acordul vecinilor cei care sunt direct afectati de activitatea dumneavoastra, cat si acordul asociatiei de proprietari. In vederea obtinerii acordului, se va intocmi un document ce va...

Sistemul de calculatie a costurilor pe activitati (ABC costing)

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Ca si sistemele de calculatie pe faze si comenzi, sistemul ABC este tot o metoda de calculatie a costurilor. Metoda ABC se distinge de metodele traditionale de calculatie a costurilor prin faptul ca repartizeaza intai costurile pe activitati, si apoi, in functie de o cheie de repartizare stabilita pentru fiecare activitate, asigura...

Sistemul de evidenta a costurilor pe comenzi de productie

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Cea mai importanta preocupare a contabilitatii de gestiune este stabilirea unui sistem de calculatie a costurilor eficient care sa ii ajute pe manageri in luarea deciziilor de business. Sistemele de calculatie a costurilor urmaresc modul in care resursele achizitionate de o entitate sunt utilizate. In alegerea unui anumit sistem de...

Cum calculezi pretul cu TVA, pretul fara TVA si TVA din pretul afisat?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Se prespune pretul de 10 lei fara TVA.    Pretul cu TVA se calculeaza aplicand cota de TVA (19% in cazul Romaniei) la pretul fara TVA. 10 + 10 * (19/100)  = 11.9 lei,      sau mai simplu    10 *  1.19 = 11.9 lei Presupunem pretul de 10 lei , inclusiv TVA. Pentru a afla cat reprezinta TVA din acest pret, se procedeaza astfel: 10...

Compensarea avansurilor nedecontate cu dividende

In situatia in care o societate comerciala hotaraste acordarea dividendelor din profiturile nerepartizate si compensarea acestora cu avansuri nedecontate de asociati urmeaza urmatorii pasi: Se consulta Actul Constitutiv al societatii pentru a identifica asociatii si cotele procentuale de participare ale acestora la bebeficii si pierderi Se identifica in evidenta contabila rezultatul reportat din...

Concediul paternal – termenul zilei

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Concediul paternal este reglementat de Legea nr. 210/1999 “Legea concediului paternal”, acesta acordandu-se in scopul de a asigura participarea efectiva a tatalui la ingrijirea noului-nascut. Cate zile se acorda? In cazul in care titularul dreptului la concediu paternal este asigurat in cadrul sistemului asigurarilor...

Remuneratia primita de presedintele asociatiei de proprietari-speta ANAF

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Se datorează impozit pe venit pentru remuneraţia primită de preşedintele asociaţiei de proprietari? Raspuns ANAF Potrivit Codului fiscal, remuneraţia primită de preşedintele asociaţiei de proprietari în baza contractului de mandat, reprezinta venit asimilat salariilor. Ca atare, pentru remuneratia primita de preşedintele...

Informatii utile legate de diurna, valabile in 2017

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Delegarea reprezintă exercitarea temporară, din dispoziţia angajatorului, de către salariat, a unor lucrări sau sarcini corespunzătoare atribuţiilor de serviciu în afara locului său de muncă. Conform articolui 42 din Leea 53/2003 Codul Muncii locul muncii poate fi modificat unilateral de către angajator prin delegarea sau...

Regularizarea TVA – teorie si aplicatii practice

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Contabilitatea decontarilor cu bugetul de stat privind TVA se reflecta in contabilitate cu ajutorul contului 442 ,, Taxa pe valoare adaugata’’, cu urmatoarele conturi operationale: 4423  ,, TVA de plata’’ 4424 ,, TVA de recuperat’’ 4426 ,,TVA deductibil’’ 4427 ,, TVA colectata’’ 4428 ,, TVA neexigibil’’ TVA...

Atribuirea unui cod fiscal pentru punctul de lucru – formular 061

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In momentul in care o societate are deschis un punct de lucru (sediu secundar), aceasta trebuie sa inregistreze la organul fiscal in raza caruia se afla aceste sedii secundare astfel: Daca societatea detine la aceste sedii secundare mai putin de 5 angajati se vor depune: -declaratie de inregistrare/declaratie de mentiuni pentru...

Unde si cum folosim bonul de consum ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit prevederilor Ordinului 2634/2015 bonul de consum serveşte ca: – document de eliberare din magazie a materialelor; – document justificativ de scădere din gestiune; – document justificativ de înregistrare în contabilitate. Acesta se întocmeşte pe măsura eliberării materialelor din magazie pentru consum. Continutul...

Functionarea conturilor 461″Debitori diversi”/462″Creditori diversi”

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Cu ajutorul contului 461 “Debitori diversi” se ţine evidenţa debitorilor proveniţi din pagube materiale create de terţi, alte creanţe provenind din existenţa unor titluri executorii şi a altor creanţe, altele decât entităţile afiliate, entităţile asociate şi entităţile controlate în comun. Contul 461 “Debitori...

Modificarea deciziei de esalonare-speta ANAF

Pot fi incluse in decizia de eșalonare amenzile stabilite de alte autorități care sunt administrate de organul fiscal cind termenele de plată a acestora sunt după data comunicării deciziei de eșalonare la plată? Raspuns ANAF Conform Codului de procedură fiscală, in scopul acordării eşalonării la plată, amenzile de orice fel administrate de organul fiscal sunt asimilate obligaţiilor fiscale. Codul...