Cheltuieli cu dobanzile si diferentele de curs valutar – deductibilitate

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit Codului Fiscal, cheltuielile cu dobanzile sunt integral deductibile in cazul in care gradul de indatorare a capitalului este mai mic sau egal cu 3. Gradul de indatorare a capitalului se determina ca raport intre capitalul imprumutat cu termen de rambursare peste un an si capitalul propriu, ca medie a valorilor existente la...

Servicii online de eliberare a certificatelor constatatoare precum si a furnizarilor de informatii din Registrul Comertului

ONRC pune la dispozitia utilizatorilor servicii online de eliberare a a certificatelor constatatoare precum si a furnizarilor de informatii din Registrul Comertului. Serviciul InfoCert, disponibil prin intermediul portalului ONRC – https://portal.onrc.ro, furnizează documente cu semnătură electronică, în mod automat, fără intervenția operatorului de date, 24/24 ore, 7/7 zile. Plata se realizează...

Care sunt cheltuielile cu deductibilitate limitata in 2017?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Sunt considerate a fii cheltuieli cu deductibilitate limitata, potrivit Codului Fiscal, urmatoarele: cheltuielile de protocol in limita unei cote de 2% aplicata asupra profitului contabil la care se adauga cheltuielile cu impozitul pe profit si cheltuielile de protocol, in cadrul cheltuielilor de protocol se includ si cheltuielile...

Intocmirea contractului colectiv de munca – prevederi legislative

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit Codului Muncii, contractul colectiv de munca este conventia incheiata in forma scrisa intre angajator sau organizatia patronala, pe de o parte, si salariati, reprezentati prin sindicate ori in alt mod prevazut de lege, pe de alta parte, prin care se stabilesc clauze privind conditiile de munca, salarizarea, precum si alte...

Depunerea formularului 204 – intrebari si raspunsuri ANAF

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In data de 01.03.2017, pe pagina de Facebook a ANAF-ului s-a desfasurat o sesiune de intrebari si raspunsuri cu privire la ” Depunerea Declaratiei anuale de venit pentru asocierile fara personalitate juridica si entitati supuse regimului transparentei fiscale” – Formularul 204. Iata mai jos intrebarea contribuabilului...

Trecerea de la impozitul pe profit la impozitul pe veniturile microintreprinderilor

ANAF a publicat un material informativ in care a centralizat intrebarile contribuabililor referitoare la trecerea de la impozitul pe profit la impozitul microintreprinderilor. Click aici pentru a descarca materialul. Articole similareTrecerea de la profit la micro si invers 2017

Cand inceteaza obligatia de declarare a datelor Intrastat?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Exista 2 situatii in care un operator economic inceteaza sa rapoarteze date Intrastat: Începând cu luna ianuarie a anului următor celui în care valorile totale ale schimburilor intracomunitare de bunuri, pe fiecare flux, nu ating nivelul pragurilor statistice de excludere stabilite pentru anul următor. Imediat: În cazul în...

Cand intervine obligaţia de declarare a datelor Intrastat?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Obligaţia de a declara date Intrastat începând cu luna de referinţă ianuarie 2017 aparţine acelor operatori economici a căror valoare anuală a schimburilor cu statele membre UE în anul 2016 este superioară pragului Intrastat stabilit de INS, separat pe cele două fluxuri (expedieri şi introduceri). În anul în curs, pot...

Termenele de depunere a situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2016

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit OMFP nr. 166/25.01.2017, termenele de depunere a situatiilor financiare si a raportarilor contabile anuale aferente exercitiului financiar 2016 sunt urmatoarele: societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la incheierea exercitiului...

Declaratia 112 actualizata la 31.01.2017

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Ultima actualizare a D 112 a avut loc in 31.01.2017. Aceasta poate fi descarcata aici. Articole similareNu am gasit articole similare

Ajustarea taxei deductibile in cazul bunurilor de capital – modificari legislative 2017

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit OUG nr. 84/2016, articolul 305, alineatul (5) din Legea nr. 227/2016 se va modifica si va avea urmatorul cuprins: “a) pentru cazurile prevăzute la alin. (4) lit. a), ajustarea se efectuează în cadrul perioadei de ajustare prevăzute la alin. (2), pentru o cincime sau, după caz, o douăzecime din taxa dedusă iniţial,...

Codul fiscal in varianta electronica actualizat de ANAF in 03.01.2017

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! ANAF a actualizat varianta electronica a codului fiscal in 03.01.2017. Click aici pentru a accesa aceasta varianta. Articole similareNoutati fiscale 2017, pe scurtCalcul comparativ salariu net inainte si dupa eliminarea plafonarii CAS si CASS prin OUG 3/2017Atentie la impozitul pe dividende in 2017-comunicat ANAFNoutati legate de...

Impozitul pe reprezentanta – prevederi legislative

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit Codului Fiscal, Orice persoana juridica straina, care are o reprezentanta autorizata sa functioneze in Romania, are obligatia de a plati un impozit anual. Impozitul pe reprezentanta pentru un an fiscal este egal cu echivalentul in lei al sumei de 4.000 euro, stabilita pentru un an fiscal, la cursul de schimb al pietei valutare,...

Locuinte de serviciu, de protocol –implicatii fiscale

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Amortizarea CF, art.28, alin (4), lit. g) prevede ca nu reprezinta active amortizabile casele de odihna proprii, locuintele de protocol, navele, aeronavele, vasele de croaziera, altele decât cele utilizate în scopul realizarii veniturilor. CF, art.28, alin (12), lit. i) prevede ca pentru locuintele de serviciu, amortizarea este...

Legea nr. 186/2016 permite plata contributiei de asigurari sociale – pentru anumite situatii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Ce presupune aceasta lege? Potrivit legii nr. 186/2016, persoanele care nu au calitatea de pensionari pot efectua plata contribuţiei de asigurări sociale pentru perioadele de timp în care nu au avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia. Care sunt exceptiile...

Compensarea la inventar

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Conform Ordinului 2861/09.10.2009, compensarea intre plusurile si minusurile constatate la inventar poate avea loc daca sunt îndeplinite următoarele condiţii: – să existe riscul de confuzie între sorturile aceluiaşi bun material, din cauza asemănării în ceea ce priveşte aspectul exterior: culoare, desen, model, dimensiuni,...

Un exercitiu in excel : fisa postului si fisa de evaluare a personalului in excel

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Va prezentam atasat un fisier util in excel care are urmatoarele facilitati : in prima pagina este un model de fisa a postului (pentru un contabil, de exemplu) in pagina a doua este o fisa de evaluare a angajatului in functie de atributiile stabilite in prima pagina.Marcheaza cu X nivelul angajatului (de la 1 la 10) pentru fiecare...

Ce ar trebui sa stiu despre corecturile aduse documentelor financiar-contabile?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit OMFP 2634/2015, in documentele financiar-contabile nu sunt admise stersaturi, modificari sau alte asemenea procedee, si nici lasarea de spatii libere intre operatiunile inscrise in acestea sau file lipsa. Erorile se corecteaza prin taierea cu o linie a textului sau a cifrei gresite, concomitent inscriindu-se alaturi textul...

Simplificarea TVA-ului privind operatiunile din UE – Speta XV

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Exemplu: Furnizorul A din statul membru 1 a livrat bunuri către persoana impozabilă B din statul membru 2. După expirarea perioadei de garanţie, B îi returnează bunurile furnizorului A pentru reparaţii. B poate fi proprietarul bunurilor sau persoana impozabilă desemnată de furnizorul A pentru a asigura reparaţiile în...

Ordin privind incadrarea in activitatea de creatie de programe pentru calculator

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Angajaţii operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României în conformitate cu legislaţia în vigoare, al căror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator (cod CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209), precum şi angajaţii persoanelor juridice române de drept public beneficiază...