Tu ce tip de reducere comerciala oferi ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit OMFP 1802/2014, reducerile comerciale pot fi, de exemplu: rabaturile ‐ se primesc pentru defecte de calitate şi se practică asupra prețului de vânzare; remizele ‐ se primesc în cazul vânzărilor superioare volumului convenit sau dacă cumpărătorul are un statut preferențial; risturnele ‐ sunt reduceri...

S-au publicat declaratiile care se vor transmite obligatoriu electronic -O 2326/2017

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In MOF 649/08.08.2017 a fost publicat Ordinul 2326/2017 care prevede lista declaratiilor care se vor transmite obligatoriu electronic. Ordinul se va aplica incepand cu obligatiile aferente lunii ianuarie 2018. Acestea sunt : D 100, 101,120,205,207,208,300,301, 307,311,390,394,710. Articole similareNu am gasit articole similare

Modificari de ultima ora ale Codului muncii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Reglementări noi în Codul muncii privind munca nedeclarată Angajatorul are obligația de a păstra la locul de muncă o copie a contractului individual de muncă și documentele de evidenţă a timpului de muncă prestat zilnic de fiecare salariat, cu evidenţierea orei de începere şi a celei de sfârşit a programului de lucru,...

Se suspenda indemnizatia pentru cresterea copilului in cazul realizarii veniturilor?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Pe perioada concediului pentru cresterea copilului este interzisa realizarea de venituri. Cu toate aceste plata indemnizatiei pentru cresterea copilului nu se suspenda in cazul in care persoana indreptatita se afla in una sau mai multe dintre urmatoarele situatii: a) primeşte diverse sume în baza legii, a contractului colectiv de...

Corectarea declaraţiilor fiscale-speta ANAF

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! În ce condiții pot fi corectate de către un contribuabil declarațiile fiscale? Raspuns ANAF Codul de procedură fiscală reglementează dreptul contribuabilului/platitorului de a corecta declarațiile fiscale(declarația de impunere și declarația informativă), din proprie inițiativă ori de câte ori acesta constată erori...

Calendarul obligatiilor fiscale august 2017 – ce declaratii si plati vor fi scadente?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In luna august 2017 vor deveni scadente urmatoarele declaratii si plati: Luni – 07.08.2017: Depunerea Declarației de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție...

Proiect de ordin – reglementari contabile PJ fara scop patrimonial

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Pe site-ul Ministerului de finante a fost publicat in 27.07.2017 un proiect de ordin pentru aprobarea reglementarilor contabile pentru persoanee juridice fara scop patrimonial. Aspecte reglementate prin proiectul de ordin: A. eliminarea notelor explicative din componența situațiilor financiare anuale. Situaţiile financiare anuale...

Declaratii fiscale transmise doar prin sisteme electronice din 2018 – proiect de lege

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Pe site-ul ANAF a fost publicat un proiect de lege cu privire la obligatia depunerii online a unor declaratii fiscale de catre toti contribuabilii incepand cu anul 2018, exceptie se va face doar pentru declaratiile de impunere depuse de catre PF si utilizate in procesul de stabilire a impozitului pe venit si a contributiilor sociale...

Infiintarea unui PFA – ghid si documente necesare

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In momentul in care un antreprenor doreste sa isi deschida o mica afacere, cea mai simpla modalitate este aceea de a se inregistra ca persoana fizica autorizata (PFA). Persoanele eligibile pentru infiintarea unui PFA trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii: au implinit varsta de 18 ani; nu au savarsit fapte sanctionate de...

Corectarea erorilor din situatiile financiare depuse de PJ fara scop patrimonial – Ordinul nr. 995/2017

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Incepand cu data de 14.07.2017 a intrat in vigoare Ordinul nr. 995/2017 privind completarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse in situatiile financiare anuale si raportarile contabile anuale depuse de operatorii economici si persoanele juridice fara scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr....

Inchirierea bunurilor imobile -operatiune scutita sau taxabila din punct de vedere al TVA-ului?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Din punct de vedere fiscal inchirierea unui bun imobil este o operatiune scutita de taxa conform art. 292, al. 2,  lit.e), CF. Cu toate aceste orice persoana impozabila poate opta pentru taxarea acestor operatiuni respectand prevederile art.292, al. 3. “ART. 292 (2)  Urmatoarele operatiuni sunt, de asemenea, scutite de taxa: e)...

Obligatia angajatorilor de a comunica situatia locurilor de munca vacante

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Angajatorii au obligatia sa comunice agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in caror raza isi au sediul, respectiv domiciliul, toate locurile de munca vacante, in termen de 5 zile lucratoare de la vacantarea acestora. Prin “locuri de munca vacante”, se intelege locurile de munca...

Depunerea raportarilor contabile la 30 iunie 2017 – aspecte utile !

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Recent, pe site-ul DGRFP-Arges a fost publicat un comunicat referitor la depunerea raportarilor contabile la 30 iunie 2017. Iata care sunt informatiile din comunicat: “Principalele aspecte legate de sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2017 a operatorilor economici sunt reglementate prin OMFP nr. 895/16.06.2017 publicat...

Anularea obligatiei de intocmire a situatiei privind sumele restante mai vechi de 30 de zile

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Administratia Judeteana a Finantelor Publice Mehedinti aduce la cunostinta contribuabililor ca in Monitorul Oficial nr. 511 din 3 iulie 2017 a fost publicata Legea nr. 155 din 29 iunie 2017 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 22/2016 , lege prin care a fost anulata obligatia de întocmire a situatiei privind sumele restante...

Contractele incheiate prin mijloace electronice – Legea nr. 365/2002

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In vederea incheierii unui contract prin mijloace electronice trebuie sa cunosti faptul ca acestea isi produc toate efectele pe care legea le recunoaste contractelor, atunci cand sunt intrunite conditiile cerute de lege pentru validitatea acestora. Totodata, pentru validitatea contractelor incheiate prin mijloace electronice nu este...

Modificari si completari aduse normelor de aplicare a Codului Fiscal

Agentia Judeteana a Finantelor Publice Pitesti a publicat pe site-ul ANAF un comunicat de presa prin care se aduc lamuriri suplimentare in ceea ce priveste modificarile si completarile aduse normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal in ceea ce priveste TVA-ul. Click aici pentru a vizualiza comunicatul. Articole similareNu am gasit articole similare

Controlul oftalmologic pentru salariati – obligatiile angajatorilor

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Locul tau de munca presupune efectuarea de activitati desfasurate in fata calculatorului ? Iata ce ar trebui sa sti despre acest aspect: persoanele care lucreaza in mod obisnuit in fata calculatorului trebuie sa beneficieze din partea angajatorilor, in mod regulat de examene oftalmologice. Daca examenele oftalmologice dovedesc necesitatea...

Proiect de lege pentru modificarea si completarea legii zilierilor

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Pe site-ul Ministerului Muncii si Justitiei  Sociale a fost publicat un proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri. Nota de fundamentare a proiectului de lege precizeaza urmatoarele schimbari preconizate: “- prin proiectul...

Proiect de lege privind internshipul

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Pe site-ul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale a fost publicat un proiect de lege  care are scopul de a activa persoanele juridice și/sau instituțiile/autoritățile publice în procesul de integrare pe piața muncii a persoanelor care au împlinit vârsta de 16 ani, facilitând astfel acumularea de experiențe și competențe...

Servicii turistice si/sau de tratament acordate salariatilor-venit ne/impozabil

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Din punct de vedere al impozitului pe venit Serviciile turistice acordate salariatiilor in baza contractului individual de munca nu sunt considerate venituri impozabile in intelesul impozitului pe venit. Prevederile legislative aplicabile in acest caz sunt urmatoarele: ART. 76 – Definirea veniturilor din salarii si asimilate...