Eliminarea plafonului de 10.000 dolari la vanzarile de soft pentru aplicarea scutirii de impozit

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Baza legala:Ordinul nr. 872/5932/2284/2903/2016 privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator publicat in data de 09.01.2011 si care intra in vigoare incepand cu 01.02.2017. Pe scurt: -se eminina plafonul de 10.000 usd pentru vanzarea de soft pentru ca firmele sa poata aplica scutirea de impozitul pe...

Scutirea de impozit a profitului reinvestit – modificari legislative

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Ce prevede codul fiscal 2016? Art. 22 alin. 1 din Codul Fiscal 2016 prevede astfel: “Profitul investit în echipamente tehnologice, calculatoare electronice și echipamente periferice, mașini și aparate de casă, de control și de facturare, precum și în programe informatice, produse și/sau achiziționate, inclusiv în...

Acciza specifica la tigarete

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In Monitorul Oficial, Partea I nr. 1049 din 27.12.2016, a fost publicat Ordinul nr. 2883/2016 pentru aprobarea nivelului accizei specifice la ţigarete. Acesta prevede urmatoarele: “Art. 1. – Nivelul accizei specifice la ţigarete în perioada 1 ianuarie 2017-31 martie 2017 este de 334,17 lei/1.000 ţigarete. Art. 2....

Acord pentru evitarea dublei impuneri incheiat intre Romania si Emiratele Arabe Unite

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! La data de 11 decembrie 2016, a intrat în vigoare un nou Acord încheiat între Guvernul României şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit semnat la Dubai, la 4 mai 2015 şi ratificat prin Legea nr. 26/2016. Prevederile acesteia se vor...

Obligatia angajatorilor de a comunica situatia locurilor de munca vacante

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Angajatorii au obligatia sa comunice agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in caror raza isi au sediul, respectiv domiciliul, toate locurile de munca vacante, in termen de 5 zile lucratoare de la vacantarea acestora. Prin “locuri de munca vacante”, se intelege locurile de munca...

O3620/2016 pentru aprobarea procedurii de inregistrare a activitatii de distributie si comercializare angro de bauturi alcoolice si/sau tutun prelucrat

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicat  Ordinul nr. 3620/2016 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.850/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat, precum...

Incetarea contractului individual de munca in perioada de proba art.31 al.3-Codul Muncii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la incheierea contractului individual de munca  pe durata nedeterminata se poate stabili o perioada de proba de cel mult 90 de zile calendaristice pentru functiile de executie si de cel mult 120 de zile calendaristice pentru functiile de conducere. Verificarea aptitudinilor profesionale...

Hotararea 855/2016-pentru modificarea si completarea normelor de aplicare a legii somajului

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I nr.979 din 06.12.2016 a fost publicata Hotărârea nr. 885/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002,...

Poprirea pe salariu-reglementari legale si monografie contabila

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Poprirea reprezinta modalitate de executare silita ce consta in indisponibilizarea sumelor de bani datorate debitorului de catre un tert. Retinerile din salariu de forma popririlor sunt reglementate atat de Codul Muncii, cat si de Codul de Procedura Civila. Din punct de vedere al Codului Muncii la art. 169  nicio retinere din salariu...

2 decembrie zi libera pentru salariatii din sectorul public

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In Monitorul Oficial al Romaniei partea I nr. 950 din 25.11.2016, a fost publicata Hotărârea nr. 871/2016 privind stabilirea zilei de 2 decembrie 2016 ca zi liberă. Art. 1. – (1) Pentru salariaţii din sectorul public, ziua de 2 decembrie 2016 se stabileşte ca zi liberă. (2) Pentru ziua stabilită ca zi liberă potrivit...

30 noiembrie si 1 decembrie-zile de sarbatoare legala-prevederile din Codul Muncii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Avand in vedere ca se apropie ziua de 30 noiembrie, respectiv 1 decembrie, zile de sarbatoare legala, va reamintim care sunt prevederile legislative din Codul Muncii referitoare la acestea. “Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt: – 1 şi 2 ianuarie; – 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor...

Declaratia 394 completata integral, scadenta in 30.11.2016 !

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In data de 30.11.2016 (miercuri) va fi ultima zi de depunere a Declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarata pentru depunerea decontului de TVA, prevazută la art.322 din Legea...

Stimulente acordate chiriasilor cu ocazia incheierii contractelor de inchiriere

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit Ordinului 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate locatorul trebuie să recunoască valoarea agregată a costului stimulentelor drept o diminuare a venitului din chirie pe durata contractului de leasing, pe o bază...

Numerotarea si arhivarea documentelor financiar-contabile – prevederi legislative

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit OMFP 2634/2015,  entitatile vor asigura un regim intern de numerotare a documentelor financiar-contabile, astfel: persoanele care raspund de organizarea si conducerea contabilitatii vor desemna, prin decizie interna scrisa, o persoana sau mai multe, dupa caz, care sa aiba atributii privind alocarea si gestionarea numerelor...

Baza de calcul a contributiei de asigurari sociale datorate – codul fiscal

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Baza lunara de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale, in cazul persoanelor fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor, o reprezinta castigul brut realizat din salarii si venituri asimilate salariilor, in tara si in alte state, cu respectarea prevederilor legislatiei europene aplicabile in...

Inregistrarea sediilor secundare cu minimum 5 angajati sau declararea sediilor secundare cu mai putin de 5 angajati

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In vederea inregistrarii sediilor secundare cu minimum cinci angajati sau a declararii sediilor secundare cu mai putin de cinci angajati, contribuabilii trebuie sa depuna/prezinte urmatoarele a) Inregistrarea sediilor secundare cu minimum cinci angajati se face la organul fiscal pe raza caruia se afla sediul secundar – Declaratie...

Munca de noapte-prevederile din Codul Muncii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Munca prestată între orele 22,00-6,00 este considerată muncă de noapte. Salariatul de noapte reprezintă, după caz: a) salariatul care efectuează muncă de noapte cel puţin 3 ore din timpul său zilnic de lucru; b) salariatul care efectuează muncă de noapte în proporţie de cel puţin 30% din timpul său lunar de lucru. Durata...

Activ contingent vs datorie contingenta

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Activul contingent Un activ contingent este un activ potenţial care apare ca urmare a unor evenimente anterioare datei bilanţului şi a căror existenţă va fi confirmată numai prin apariţia sau neapariţia unuia sau mai multor evenimente viitoare nesigure, care nu pot fi în totalitate sub controlul entităţii. Un exemplu în...

Determinarea venitului din drepturile de proprietate intelectuala – prevederi legislative

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit codului fiscal,  venitul net din drepturile de proprietate intelectuala, inclusiv din crearea unor lucrari de arta monumentala, se stabileste prin scaderea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut. In cazul exploatarii de catre mostenitori a drepturilor de proprietate...

Recunoastere in contabilitate a veniturilor din vanzarea bunurilor conform Ordinului 1802/2014

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! În contabilitate, veniturile din vânzări de bunuri se înregistrează în momentul predării bunurilor către cumpărători, al livrării lor pe baza facturii sau în alte condiţii prevăzute în contract, care atestă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor respective, către clienţi. Recunoasterea in contabilitate...