Scutiri privind impozitul/taxa pe cladiri – modificari legislative 2017

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit OUG nr. 84/2016, articolul 456 alineatul (5), partea introductiva si litera b) din Legea nr. 227/2016 se va modifica si va avea urmatorul cuprins: „(5) in cazul scutirilor prevazute la alin. (1) lit. r), s) si t): b) scutirea se acorda pentru intreaga cladire de domiciliu detinuta in comun cu sotul sau sotia, pentru cladirile...

Noile prevederi privind incadrarea in activitatea de creatie de programe pentru calculator valabile incepand cu 01.01.2017

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi informează contribuabilii printr-un comunicat de presa, că a fost publicat Ordinul ministrului comunicaţiilor şi pentru societatea informaţională, ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi...

Depunerea declaratiilor – aspecte legislative 2017

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit OUG nr. 84/2016, se vor introduce doua alineate noi la art. 169 (Depunerea declaratiilor) din Legea nr. 227/2015, incepand cu anul 2017. Cele doua alineate prevad urmatoarele aspecte: „(9) în cazul inspecţiei fiscale anticipate, efectuate pentru soluţionarea deconturilor cu sumă negativă de TVA, prin excepţie de...

Se suspenda indemnizatia pentru cresterea copilului in cazul realizarii veniturilor?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Pe perioada concediului pentru cresterea copilului este interzisa realizarea de venituri. Cu toate aceste plata indemnizatiei pentru cresterea copilului nu se suspenda in cazul in care persoana indreptatita se afla in una sau mai multe dintre urmatoarele situatii: a) primeşte diverse sume în baza legii, a contractului colectiv de...

Inregistrarea persoanelor impozabile in scopuri de TVA – modificari 2017

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Ce prevede codul fiscal 2016 ? Potrivit art. 316 alineatul 11 litera g din Legea nr. 22/2016, “în situația persoanelor impozabile care solicită scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în vederea aplicării regimului special de scutire prevăzut la art. 310”; Potrivit art. 316 alineatul...

Eliminarea plafonului de 10.000 dolari la vanzarile de soft pentru aplicarea scutirii de impozit

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Baza legala:Ordinul nr. 872/5932/2284/2903/2016 privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator publicat in data de 09.01.2011 si care intra in vigoare incepand cu 01.02.2017. Pe scurt: -se eminina plafonul de 10.000 usd pentru vanzarea de soft pentru ca firmele sa poata aplica scutirea de impozitul pe...

Scutirea de impozit a profitului reinvestit – modificari legislative

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Ce prevede codul fiscal 2016? Art. 22 alin. 1 din Codul Fiscal 2016 prevede astfel: “Profitul investit în echipamente tehnologice, calculatoare electronice și echipamente periferice, mașini și aparate de casă, de control și de facturare, precum și în programe informatice, produse și/sau achiziționate, inclusiv în...

Acciza specifica la tigarete

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In Monitorul Oficial, Partea I nr. 1049 din 27.12.2016, a fost publicat Ordinul nr. 2883/2016 pentru aprobarea nivelului accizei specifice la ţigarete. Acesta prevede urmatoarele: “Art. 1. – Nivelul accizei specifice la ţigarete în perioada 1 ianuarie 2017-31 martie 2017 este de 334,17 lei/1.000 ţigarete. Art. 2....

Acord pentru evitarea dublei impuneri incheiat intre Romania si Emiratele Arabe Unite

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! La data de 11 decembrie 2016, a intrat în vigoare un nou Acord încheiat între Guvernul României şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit semnat la Dubai, la 4 mai 2015 şi ratificat prin Legea nr. 26/2016. Prevederile acesteia se vor...

O3620/2016 pentru aprobarea procedurii de inregistrare a activitatii de distributie si comercializare angro de bauturi alcoolice si/sau tutun prelucrat

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicat  Ordinul nr. 3620/2016 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.850/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat, precum...

Hotararea 855/2016-pentru modificarea si completarea normelor de aplicare a legii somajului

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I nr.979 din 06.12.2016 a fost publicata Hotărârea nr. 885/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002,...

Poprirea pe salariu-reglementari legale si monografie contabila

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Poprirea reprezinta modalitate de executare silita ce consta in indisponibilizarea sumelor de bani datorate debitorului de catre un tert. Retinerile din salariu de forma popririlor sunt reglementate atat de Codul Muncii, cat si de Codul de Procedura Civila. Din punct de vedere al Codului Muncii la art. 169  nicio retinere din salariu...

2 decembrie zi libera pentru salariatii din sectorul public

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In Monitorul Oficial al Romaniei partea I nr. 950 din 25.11.2016, a fost publicata Hotărârea nr. 871/2016 privind stabilirea zilei de 2 decembrie 2016 ca zi liberă. Art. 1. – (1) Pentru salariaţii din sectorul public, ziua de 2 decembrie 2016 se stabileşte ca zi liberă. (2) Pentru ziua stabilită ca zi liberă potrivit...

30 noiembrie si 1 decembrie-zile de sarbatoare legala-prevederile din Codul Muncii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Avand in vedere ca se apropie ziua de 30 noiembrie, respectiv 1 decembrie, zile de sarbatoare legala, va reamintim care sunt prevederile legislative din Codul Muncii referitoare la acestea. “Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt: – 1 şi 2 ianuarie; – 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor...

Declaratia 394 completata integral, scadenta in 30.11.2016 !

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In data de 30.11.2016 (miercuri) va fi ultima zi de depunere a Declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarata pentru depunerea decontului de TVA, prevazută la art.322 din Legea...

Stimulente acordate chiriasilor cu ocazia incheierii contractelor de inchiriere

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit Ordinului 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate locatorul trebuie să recunoască valoarea agregată a costului stimulentelor drept o diminuare a venitului din chirie pe durata contractului de leasing, pe o bază...

Numerotarea si arhivarea documentelor financiar-contabile – prevederi legislative

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit OMFP 2634/2015,  entitatile vor asigura un regim intern de numerotare a documentelor financiar-contabile, astfel: persoanele care raspund de organizarea si conducerea contabilitatii vor desemna, prin decizie interna scrisa, o persoana sau mai multe, dupa caz, care sa aiba atributii privind alocarea si gestionarea numerelor...

Baza de calcul a contributiei de asigurari sociale datorate – codul fiscal

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Baza lunara de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale, in cazul persoanelor fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor, o reprezinta castigul brut realizat din salarii si venituri asimilate salariilor, in tara si in alte state, cu respectarea prevederilor legislatiei europene aplicabile in...

Inregistrarea sediilor secundare cu minimum 5 angajati sau declararea sediilor secundare cu mai putin de 5 angajati

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In vederea inregistrarii sediilor secundare cu minimum cinci angajati sau a declararii sediilor secundare cu mai putin de cinci angajati, contribuabilii trebuie sa depuna/prezinte urmatoarele a) Inregistrarea sediilor secundare cu minimum cinci angajati se face la organul fiscal pe raza caruia se afla sediul secundar – Declaratie...

Munca de noapte-prevederile din Codul Muncii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Munca prestată între orele 22,00-6,00 este considerată muncă de noapte. Salariatul de noapte reprezintă, după caz: a) salariatul care efectuează muncă de noapte cel puţin 3 ore din timpul său zilnic de lucru; b) salariatul care efectuează muncă de noapte în proporţie de cel puţin 30% din timpul său lunar de lucru. Durata...