Hotararea 855/2016-pentru modificarea si completarea normelor de aplicare a legii somajului

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I nr.979 din 06.12.2016 a fost publicata Hotărârea nr. 885/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002,...

Poprirea pe salariu-reglementari legale si monografie contabila

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Poprirea reprezinta modalitate de executare silita ce consta in indisponibilizarea sumelor de bani datorate debitorului de catre un tert. Retinerile din salariu de forma popririlor sunt reglementate atat de Codul Muncii, cat si de Codul de Procedura Civila. Din punct de vedere al Codului Muncii la art. 169  nicio retinere din salariu...

2 decembrie zi libera pentru salariatii din sectorul public

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In Monitorul Oficial al Romaniei partea I nr. 950 din 25.11.2016, a fost publicata Hotărârea nr. 871/2016 privind stabilirea zilei de 2 decembrie 2016 ca zi liberă. Art. 1. – (1) Pentru salariaţii din sectorul public, ziua de 2 decembrie 2016 se stabileşte ca zi liberă. (2) Pentru ziua stabilită ca zi liberă potrivit...

30 noiembrie si 1 decembrie-zile de sarbatoare legala-prevederile din Codul Muncii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Avand in vedere ca se apropie ziua de 30 noiembrie, respectiv 1 decembrie, zile de sarbatoare legala, va reamintim care sunt prevederile legislative din Codul Muncii referitoare la acestea. “Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt: – 1 şi 2 ianuarie; – 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor...

Declaratia 394 completata integral, scadenta in 30.11.2016 !

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In data de 30.11.2016 (miercuri) va fi ultima zi de depunere a Declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarata pentru depunerea decontului de TVA, prevazută la art.322 din Legea...

Stimulente acordate chiriasilor cu ocazia incheierii contractelor de inchiriere

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit Ordinului 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate locatorul trebuie să recunoască valoarea agregată a costului stimulentelor drept o diminuare a venitului din chirie pe durata contractului de leasing, pe o bază...

Numerotarea si arhivarea documentelor financiar-contabile – prevederi legislative

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit OMFP 2634/2015,  entitatile vor asigura un regim intern de numerotare a documentelor financiar-contabile, astfel: persoanele care raspund de organizarea si conducerea contabilitatii vor desemna, prin decizie interna scrisa, o persoana sau mai multe, dupa caz, care sa aiba atributii privind alocarea si gestionarea numerelor...

Baza de calcul a contributiei de asigurari sociale datorate – codul fiscal

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Baza lunara de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale, in cazul persoanelor fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor, o reprezinta castigul brut realizat din salarii si venituri asimilate salariilor, in tara si in alte state, cu respectarea prevederilor legislatiei europene aplicabile in...

Inregistrarea sediilor secundare cu minimum 5 angajati sau declararea sediilor secundare cu mai putin de 5 angajati

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In vederea inregistrarii sediilor secundare cu minimum cinci angajati sau a declararii sediilor secundare cu mai putin de cinci angajati, contribuabilii trebuie sa depuna/prezinte urmatoarele a) Inregistrarea sediilor secundare cu minimum cinci angajati se face la organul fiscal pe raza caruia se afla sediul secundar – Declaratie...

Munca de noapte-prevederile din Codul Muncii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Munca prestată între orele 22,00-6,00 este considerată muncă de noapte. Salariatul de noapte reprezintă, după caz: a) salariatul care efectuează muncă de noapte cel puţin 3 ore din timpul său zilnic de lucru; b) salariatul care efectuează muncă de noapte în proporţie de cel puţin 30% din timpul său lunar de lucru. Durata...

Activ contingent vs datorie contingenta

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Activul contingent Un activ contingent este un activ potenţial care apare ca urmare a unor evenimente anterioare datei bilanţului şi a căror existenţă va fi confirmată numai prin apariţia sau neapariţia unuia sau mai multor evenimente viitoare nesigure, care nu pot fi în totalitate sub controlul entităţii. Un exemplu în...

Determinarea venitului din drepturile de proprietate intelectuala – prevederi legislative

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit codului fiscal,  venitul net din drepturile de proprietate intelectuala, inclusiv din crearea unor lucrari de arta monumentala, se stabileste prin scaderea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut. In cazul exploatarii de catre mostenitori a drepturilor de proprietate...

Recunoastere in contabilitate a veniturilor din vanzarea bunurilor conform Ordinului 1802/2014

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! În contabilitate, veniturile din vânzări de bunuri se înregistrează în momentul predării bunurilor către cumpărători, al livrării lor pe baza facturii sau în alte condiţii prevăzute în contract, care atestă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor respective, către clienţi. Recunoasterea in contabilitate...

Noi formulare de inregistrare fiscala a contribuabililor si a tipurilor de obligatii fiscale care formeaza vectorul fiscal-proiect de lege

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Pe site-ul ANAF a fost publicat in data de  03.11.2016 un proiect de lege prin care se completează OPANAF nr.3698/2015 pentru aprobarea anumitor formulare de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal. Companiile strãine cu sediul conducerii efective în România,...

Declaratie scadenta Luni, 07.11.2016 !

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In data de 07.11.2016 (luni) va deveni scadenta “Declaratia de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania” – Formular 092. Cine...

Contributiile sociale datorate in cazul indemnizatiei pentru maternitate, risc maternal, ingrijirea copilului bolnav

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Contributiile sociale datorate in cazul indemnizatiei pentru maternitate, risc maternal, ingrijirea copilului bolnav si recuperarea capacitatilor de munca sunt: CAS angajator se datoreaza asupra bazei de calcul reprezentata de  35% din salariul de baza mediu brut pe tara corespunzator zilelor lucratoare din concediul medical CAS...

Contributiile sociale datorate in cazul indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca (boli obisnuite)

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Contributiile sociale datorate in cazul indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca (boli obisnuite, accidente in afara muncii) sunt: CAS-angajat se datoreaza asupra bazei de calcul reprezentata de  35% din salariul de baza mediu brut pe tara, corespunzator numarului de zile lucratoare din concediu medical CAS-angajator se...

Noi instructiuni de completare a documentului administrativ în format electronic (e-DA) utilizand aplicatia EMCS-RO

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In Monitorul Oficial, Partea I nr. 861 din 28.10.2016 a fost publicat Ordinul nr. 2901/2016 pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a documentului administrativ în format electronic (e-DA) utilizând aplicaţia EMCS-RO-Mişcări de control al mişcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv/de scutire/exceptare de accize Art....

Procedura de inregistrare fiscala din oficiu publicata in MO in data de 26.10.2016

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In Monitorul Oficial al Romaniei ,Partea I nr. 850 din 26.10.2016 a fost publicata procedura de înregistrare fiscală, din oficiu sau la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale, a unui subiect de drept fiscal care nu şi-a îndeplinit obligaţia de înregistrare fiscală, potrivit legii din 12.10.2016. Dispoziţii...

Noi creante fiscale ce pot fi platite prin intermediul cardurilor bancare in sistem online

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In Monitorul Oficial, Partea I nr. 850 din 26.10.2016 a fost publicat Ordinul nr. 2435/2016 pentru completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.376/2016 privind tipurile de creanţe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare în sistem online prin intermediul Sistemului Naţional Electronic...