Venituri obtinute din conventii civile in 2017

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Incepand cu data de 01.01.2016 in Codul Fiscal nu mai exista termenul de  “conventie civila”, si de asemenea, nu exista nici instructiuni concrete de tratament al veniturilor realizate din contracte cu persoane fizice. Cum se procedeaza in acest sens? Veniturile obţinute din contracte civile pot fi incadrate in categoria...

Protectia drepturilor salariatilor in cazul transferului intreprinderii – Legea 67/2006

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Cedent – este persoana care isi pierde calitatea de angajator fata de salariatii intreprinderii, ai unitatii sau ai unor parti ale acestora, transferate in conditiile prevazute la art. 1;. Cesionar – este persoana care dobandeste calitatea de angajator fata de salariatii intreprinderii, ai unitatii sau ai unor parti ale...

Incetarea contractului individual de munca in perioada de proba art.31 al.3-Codul Muncii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la incheierea contractului individual de munca  pe durata nedeterminata se poate stabili o perioada de proba de cel mult 90 de zile calendaristice pentru functiile de executie si de cel mult 120 de zile calendaristice pentru functiile de conducere. Verificarea aptitudinilor profesionale...

Autenticitatea originii, integritatea continutului si lizibilitatea unei facturi

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Autenticitatea originii, integritatea conținutului și lizibilitatea unei facturi, indiferent că este pe suport hârtie sau în format electronic, trebuie garantate de la momentul emiterii până la sfârșitul perioadei de stocare a facturii. Fiecare persoană impozabilă stabilește modul de garantare a autenticității originii,...

Obligatia angajatorilor de a comunica situatia locurilor de munca vacante

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Angajatorii au obligatia sa comunice agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in caror raza isi au sediul, respectiv domiciliul, toate locurile de munca vacante, in termen de 5 zile lucratoare de la vacantarea acestora. Prin “locuri de munca vacante”, se intelege locurile de munca...

Contabilitatea operatiunilor realizate in cadrul contractelor de asociere in participatie

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Codul Civil defineste la art. 1949 contractul de asociere în participaţie ca fiind  contractul prin care o persoană acordă uneia sau mai multor persoane o participaţie la beneficiile şi pierderile uneia sau mai multor operaţiuni pe care le întreprinde. Asocierea în participaţie nu poate dobândi personalitate juridică...

Raspunderea disciplinara a salariatului

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Angajatorul dispune de prerogativă disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor săi ori de câte ori constată că aceştia au săvârşit o abatere disciplinară. Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită...

Modificarea si completarea clasificarii ocupatiilor din Romania – proiect de lege

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Ministerul Muncii si Justitiei Sociale a propus un proiect de lege cu privire la modificarea si completarea clasificarii ocupatiilor din Romania. Prin acest proiect de lege, se doreste a se completa codul COR cu noi 28 de ocupatii practicate in cadrul economiei nationale astfel: asistent atragere fonduri – 333914 auditor...

Persoana impozabila si activitatea economica din punct de vedere al Codului Fiscal

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Este considerată persoană impozabilă orice persoană care desfășoară, de o manieră independentă și indiferent de loc, activități economice, oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activități. Activitățile economice cuprind activitățile producătorilor, comercianților sau prestatorilor de servicii, inclusiv activitățile...

Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2016

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In Monitorul Oficial al Romanaie a  Partea I nr. 103 din 06.02.2017 a fost publicat Ordinul nr. 191/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2016, precum şi pentru modificarea şi completarea anexei nr. 41 la Normele metodologice...

Venituri din activitatile independente – prevederi legislative 2017

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit Legii nr. 227/2015 (ultima actualizare Legea nr. 2/12 ianuarie 2017), “veniturile din activitati independente cuprind veniturile din activitati de productie, comert, prestari de servicii, veniturile din profesii liberale si veniturile din drepturi de proprietate intelectuala, realizate in mod individual si/sau intr-o...

Declaratia recapitulativa – modificari legislative 2017

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit OUG nr. 84/2016, la art. 325 aliniatul (3) din Codul Fiscal 2016 se modifica si va avea urmatorul cuprins: “Declaraţia recapitulativă cuprinde următoarele informaţii: a) codul de identificare în scopuri de TVA al persoanei impozabile din România, pe baza căruia respectiva persoană a efectuat livrări intracomunitare...

Veinituri din salarii de la angajatori din alte state- comunicat ANAF

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi, informează contribuabilii printr-un comunicat de presa publicat pe site că, în Monitorul Oficial al României nr. 19 din 09 ianuarie 2017, a fost publicat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.706 din 27 decembrie 2016 pentru aprobarea...

Scutiri privind impozitul/taxa pe cladiri – modificari legislative 2017

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit OUG nr. 84/2016, articolul 456 alineatul (5), partea introductiva si litera b) din Legea nr. 227/2016 se va modifica si va avea urmatorul cuprins: „(5) in cazul scutirilor prevazute la alin. (1) lit. r), s) si t): b) scutirea se acorda pentru intreaga cladire de domiciliu detinuta in comun cu sotul sau sotia, pentru cladirile...

Noile prevederi privind incadrarea in activitatea de creatie de programe pentru calculator valabile incepand cu 01.01.2017

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi informează contribuabilii printr-un comunicat de presa, că a fost publicat Ordinul ministrului comunicaţiilor şi pentru societatea informaţională, ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi...

Depunerea declaratiilor – aspecte legislative 2017

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit OUG nr. 84/2016, se vor introduce doua alineate noi la art. 169 (Depunerea declaratiilor) din Legea nr. 227/2015, incepand cu anul 2017. Cele doua alineate prevad urmatoarele aspecte: „(9) în cazul inspecţiei fiscale anticipate, efectuate pentru soluţionarea deconturilor cu sumă negativă de TVA, prin excepţie de...

Se suspenda indemnizatia pentru cresterea copilului in cazul realizarii veniturilor?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Pe perioada concediului pentru cresterea copilului este interzisa realizarea de venituri. Cu toate aceste plata indemnizatiei pentru cresterea copilului nu se suspenda in cazul in care persoana indreptatita se afla in una sau mai multe dintre urmatoarele situatii: a) primeşte diverse sume în baza legii, a contractului colectiv de...

Inregistrarea persoanelor impozabile in scopuri de TVA – modificari 2017

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Ce prevede codul fiscal 2016 ? Potrivit art. 316 alineatul 11 litera g din Legea nr. 22/2016, “în situația persoanelor impozabile care solicită scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în vederea aplicării regimului special de scutire prevăzut la art. 310”; Potrivit art. 316 alineatul...

Eliminarea plafonului de 10.000 dolari la vanzarile de soft pentru aplicarea scutirii de impozit

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Baza legala:Ordinul nr. 872/5932/2284/2903/2016 privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator publicat in data de 09.01.2011 si care intra in vigoare incepand cu 01.02.2017. Pe scurt: -se eminina plafonul de 10.000 usd pentru vanzarea de soft pentru ca firmele sa poata aplica scutirea de impozitul pe...

Scutirea de impozit a profitului reinvestit – modificari legislative

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Ce prevede codul fiscal 2016? Art. 22 alin. 1 din Codul Fiscal 2016 prevede astfel: “Profitul investit în echipamente tehnologice, calculatoare electronice și echipamente periferice, mașini și aparate de casă, de control și de facturare, precum și în programe informatice, produse și/sau achiziționate, inclusiv în...