Modificari aduse Legii nr. 656/2002 privind prevenirea si sanctionarea spalarii banilor

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In Monitorul Oficial nr. 415 din 06.06.2017 a fost publicata Legea nr. 125/2017 privind modificarea si completarea Legii nr. 656/2002 privind prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului. Iata mai jos care sunt modificarile si completarile...

Raportarea contabila la 30 iunie 2017 si modificari privind reglementarile contabile-proiect de lege

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Pe site-ul Ministrului Finatelor Publice a fost publicat un proiect de lege ce vizeaza aprobarea sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a operatorilor economici, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile. Prin proiect se propun urmatoarele modificari legislative: Raportarea contabilă Se propune ca sistemul...

Situatiile in care organele fiscale pot anula inregistrarea unei persoane in scopuri de TVA

Potrivit art.316 al 11 din Codul Fiscal organele fiscale competente anulează înregistrarea unei persoane în scopuri de TVA in urmatoarele situatii: dacă este declarată inactivă conform prevederilor Codului de procedură fiscală, de la data declarării ca inactivă; dacă asociații/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăși au înscrise în cazierul fiscal infracțiuni...

Inregistrarea sediilor secundare cu minimum 5 angajati sau declararea sediilor secundare cu mai putin de 5 angajati

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In vederea inregistrarii sediilor secundare cu minimum cinci angajati sau a declararii sediilor secundare cu mai putin de cinci angajati, contribuabilii trebuie sa depuna/prezinte urmatoarele a) Inregistrarea sediilor secundare cu minimum cinci angajati se face la organul fiscal pe raza caruia se afla sediul secundar – Declaratie...

Venituri obtinute din conventii civile in 2017

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Incepand cu data de 01.01.2016 in Codul Fiscal nu mai exista termenul de  “conventie civila”, si de asemenea, nu exista nici instructiuni concrete de tratament al veniturilor realizate din contracte cu persoane fizice. Cum se procedeaza in acest sens? Veniturile obţinute din contracte civile pot fi incadrate in categoria...

Legea zilierilor modificata de L105/2017

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Va reaminitim ca Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 947 din 22 decembrie 2015, s-a  modifică şi s-a completat după cum urmează: “1. La articolul 4, alineatul (4) se modifică şi va avea...

Care sunt veniturile neimpozabile la calculul impozitului pe profit ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit art. 23 din Codul Fiscal, la calculul rezultatului fiscal, următoarele venituri sunt neimpozabile: dividendele primite de la o persoană juridică română; dividende primite de la o persoană juridică străină plătitoare de impozit pe profit sau a unui impozit similar impozitului pe profit, situată într-un stat terț,...

Contraventii si sanctiuni privind accizele si alte taxe speciale – prevederi legislative

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit art. 449 din Codul Fiscal, constituie contraventii, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat sa fie considerate potrivit legii infractiuni, si se sanctioneaza urmatoarele: A.) Se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei urmatoarele fapte: producerea de vinuri liniștite, sub limita de 1.000 hl de...

Impozitul pe venit – aspecte legislative

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit art. 58 din Codul Fiscal, urmatoarele persoane datoreaza plata impozitului pe venit, conform prezentului titlu si sunt numite in continuare contribuabili: persoanele fizice rezidente; persoanele fizice nerezidente care desfasoara o activitate independenta prin intermediul unui sediu permanent in Romania; persoanele fizice...

Formularele 208 si 209 vor fi modificate – comunicat ANAF

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! ANAF anunta printr-un comunicat de presa ca formularele 208 „Declaratie informativa privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal” si 209 „Declaratie privind veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal” vor fi modificate. Iata mai jos informatia...

Regimul special de scutire a TVA-ului pentru intreprinderile mici – prevederi legislative

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit Codului Fiscal, persoana impozabila stabilita in Romania, a carei cifra de afaceri anuala, declarata sau realizata, este inferioara plafonului de 65.000 euro, al carui echivalent in lei se stabileste la cursul de schimb comunicat de BNR la data aderarii si se rotunjeste la urmatoarea mie, respectiv 220.000 lei, poate aplica...

Modificari aduse Ordinul 1802/2014 de Ordinul 166/2017 cu aplicare din 31.01.2017

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 963 din 30 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică...

Care sunt veniturile neimpozabile ale unui ONG ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit art. 7 pct. 24 din Codul Fiscal, organizatiile nonprofit (ONG) reprezinta orice asociatie, fundatie, casa de ajutor reciproc sau federatie infiintata in Romania, in conformitate cu legislatia in vigoare, dar numai daca veniturile si activele asociatiei, casei de ajutor reciproc, fundatiei sau federatiei sunt utilizate pentru...

7 situatii in care contractul individual de muncă poate fi suspendat din initiativa salariatului

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa salariatului, în următoarele situaţii: a) concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani; b) concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la...

Care este ordinea in care sunt supuse sechestrarii si valorificarii bunurile urmaribile proprietatea debitorului?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit Codului de procedură fiscală, ordinea în care sunt supuse sechestrării şi valorificării bunurile urmăribile proprietate a debitorului, prezentate de acesta şi/sau identificate de către organul de executare silită, este următoarea: a) bunurile mobile şi imobile care nu sunt direct folosite în activitatea ce constituie...

Pe durata cercetarii disciplinare prealabile contractul individial de munca trebuie suspendat?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit art. 52 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii si avand in vedere Decizia Curtii Constitutionale nr. 261 din 5 mai 2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 511 din 7 iulie 2016 contractul individual de munca nu se suspenda pe durata cercetarii disciplinareprealabile. Prin Decizia Curtii Constitutionale nr....

Pauza de masa şi repausul zilnic-prevederile din Codul Muncii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit art.134 din Codul Muncii in cazurile în care durata zilnică a timpului de muncă este mai mare de 6 ore, salariaţii au dreptul la pauză de masă şi la alte pauze, în condiţiile stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern. Tinerii în vârstă de până la 18 ani beneficiază...

Repausul saptamanal- prevederile din Codul Muncii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit art. 137 din Legea 53/2003 Codul Muncii repausul săptămânal este de 48 de ore consecutive, de regulă sâmbăta şi duminica. În cazul în care repausul în zilele de sâmbătă şi duminică ar prejudicia interesul public sau desfăşurarea normală a activităţii, repausul săptămânal poate fi acordat şi în alte...

Inventarierea – masuri organizatorice

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit OMFP  nr. 2861/2009, principalele masuri organizatorice care trebuie luate de catre comisia de inventariere sunt urmatoarele: a.) inainte de inceperea operatiunii de inventariere sa ia de la gestionarul raspunzator de gestiune a bunurilor o declaratie scrisa din care sa rezulte daca: gestioneaza bunuri si in alte locuri...

Poprirea pe salariu-reglementari legale si monografie contabila

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Poprirea reprezinta modalitate de executare silita ce consta in indisponibilizarea sumelor de bani datorate debitorului de catre un tert. Retinerile din salariu de forma popririlor sunt reglementate atat de Codul Muncii, cat si de Codul de Procedura Civila. Din punct de vedere al Codului Muncii la art. 169  nicio retinere din salariu...