Noi formulare de inregistrare fiscala a contribuabililor si a tipurilor de obligatii fiscale care formeaza vectorul fiscal-proiect de lege

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Pe site-ul ANAF a fost publicat in data de  03.11.2016 un proiect de lege prin care se completează OPANAF nr.3698/2015 pentru aprobarea anumitor formulare de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal. Companiile strãine cu sediul conducerii efective în România,...

Declaratie scadenta Luni, 07.11.2016 !

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In data de 07.11.2016 (luni) va deveni scadenta “Declaratia de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania” – Formular 092. Cine...

Contributiile sociale datorate in cazul indemnizatiei pentru maternitate, risc maternal, ingrijirea copilului bolnav

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Contributiile sociale datorate in cazul indemnizatiei pentru maternitate, risc maternal, ingrijirea copilului bolnav si recuperarea capacitatilor de munca sunt: CAS angajator se datoreaza asupra bazei de calcul reprezentata de  35% din salariul de baza mediu brut pe tara corespunzator zilelor lucratoare din concediul medical CAS...

Contributiile sociale datorate in cazul indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca (boli obisnuite)

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Contributiile sociale datorate in cazul indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca (boli obisnuite, accidente in afara muncii) sunt: CAS-angajat se datoreaza asupra bazei de calcul reprezentata de  35% din salariul de baza mediu brut pe tara, corespunzator numarului de zile lucratoare din concediu medical CAS-angajator se...

Noi instructiuni de completare a documentului administrativ în format electronic (e-DA) utilizand aplicatia EMCS-RO

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In Monitorul Oficial, Partea I nr. 861 din 28.10.2016 a fost publicat Ordinul nr. 2901/2016 pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a documentului administrativ în format electronic (e-DA) utilizând aplicaţia EMCS-RO-Mişcări de control al mişcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv/de scutire/exceptare de accize Art....

Procedura de inregistrare fiscala din oficiu publicata in MO in data de 26.10.2016

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In Monitorul Oficial al Romaniei ,Partea I nr. 850 din 26.10.2016 a fost publicata procedura de înregistrare fiscală, din oficiu sau la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale, a unui subiect de drept fiscal care nu şi-a îndeplinit obligaţia de înregistrare fiscală, potrivit legii din 12.10.2016. Dispoziţii...

Noi creante fiscale ce pot fi platite prin intermediul cardurilor bancare in sistem online

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In Monitorul Oficial, Partea I nr. 850 din 26.10.2016 a fost publicat Ordinul nr. 2435/2016 pentru completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.376/2016 privind tipurile de creanţe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare în sistem online prin intermediul Sistemului Naţional Electronic...

Raspunderea disciplinara a salariatului

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Angajatorul dispune de prerogativă disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor săi ori de câte ori constată că aceştia au săvârşit o abatere disciplinară. Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită...

O 2731/2016 pentru aprobarea Procedurii de declarare si stabilire a contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele fizice care nu realizeaza venituri sau alte categorii de persoane prevazute la art. 180 din Codul fiscal

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Având în vedere dispoziţiile art. 5 alin. (4) şi art. 180-183 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere dispoziţiile art. II din Legea nr. 112/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte...

HG 767/2016 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sistemului asigurărilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de muncs si al securitatii si sanatatii in munca

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr.838 din 21.10.2016 a fost publicata Hotărârea nr. 767/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sistemului asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă. Aceasta prevede urmatoarele: Art....

PFA, intreprinderi individuale si familiale – Legea nr. 182/2016

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Legea nr. 182/2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 828/2016 şi va intra în vigoare în data de 17 ianuarie 2017. Principalele...

Legea 182/2016 pentru aprobarea OUG 44/2008 privind desfasurarea activitatiilor economice de catre PFA, II si IF

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In Monitorul Oficial, Partea I nr. 828 din 19.10.2016 a fost publicata legea nr. 182/2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale. Click aici pentru varianta...

A fost publicata tema sesiunii de Facebook – ANAF de maine, 19.10.2016 !

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Tema sesiunii de asistență de maine, 19.10.2016 este dedicată contribuabililor care doresc informații cu privire la declararea veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor şi stabilirea impozitului datorat de către contribuabilii care califică aceste venituri în categoria veniturilor din activităţi independente. Persoanele...

Depunerea unor jurnale/situatii pana in data de 17.10.2016 !

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Vor deveni scadente în data de 17.10.2016 (luni) următoarele jurnale/situații financiare: Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna precendentă; Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru...

Elemente considerate venituri din salarii si asimilate salariilor – prevederi legislative

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit Codului Fiscal 2016, veniturile brute din salarii sau considerate asimilate salariilor cuprind totalitatea sumelor incasate ca urmare a unei relatii contractuale de munca, raport de serviciu, act de detasare precum si orice sume de natura salariala primite in baza unor statute speciale prevazute de lege, indiferent de perioada...

Atentie ! Declaratii si plati scadente luni, 10.10.2016

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Luni, 10.10.2016 vor deveni scadente urmatoarele declaratii si plati: Plata taxei pentru serviciile de reclamă şi publicitate; Plata taxei pentru serviciile de reclamă şi publicitate; Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică...

Venituri din activitati independente – prevederi codul fiscal

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Definitie: Veniturile din activități independente cuprind veniturile din activități de producție, comerț, prestări de servicii, veniturile din profesii liberale și veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere, inclusiv din activități adiacente. Constituie...

35 de acte administrative fiscale ce pot fi comunicate prin mijloace electronice-proiect de lege

Pe site-ul Ministerul Dezvolarii Regionale si Administratiei Publice a fost publicat un proiect de lege ce vizeaza aplicarea prevederilor art. 46 si 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare , respectiv art. 12 alin. (7) din Hotararea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei...

Legea nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare-republicata

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In Monitorul Oficial, Partea I nr. 761 din 29.09.2016  a fost republicata Legea nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare. Click aici pentru a descarca legea 321/2009 cu modificarile si completarile ulterioare Articole similareNu am gasit articole similare

Control oftalmologic si ochelari de vedere decontate de firma-obligatii angajatori

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Locul tau de munca presupune efectuarea de activitati desfasurate in fata calculatorului ? Iata ce ar trebui sa sti despre acest aspect: persoanele care lucreaza in mod obisnuit in fata calculatorului trebuie sa beneficieze din partea angajatorilor, in mod regulat de examene oftalmologice. Daca examenele oftalmologice dovedesc necesitatea...