Cum contabilizam activele primite prin transfer de la clienti si conectarea la retelele de utilitati?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Active primite prin transfer de la clienti Entităţile care primesc active de la clienţii lor, sub formă de imobilizări corporale sau numerar care are ca destinaţie achiziţia sau construirea de imobilizări corporale, pentru a-i conecta la o reţea de electricitate, gaze, apă sau pentru a le furniza accesul continuu la anumite...

Creditarea societatii de catre administrator – aspecte esentiale

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Orice companie se poate confrunta cu lipsa temporara a lichiditatilor, fie la infiintarea ei, fie pe parcursul desfasurarii activitatii. Pentru ca societatea sa isi continuie activitatea, administratorii trebuie sa crediteze societatea temporar. Inaintea creditarii societatii, este nevoie de intocmirea unui contract de creditare societate...

Ce trebuie sa depuna microentitatile la bilant in loc de note ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Microentitatile nu mai trebuie sa mai depuna notele explicative incepand cu bilantul la 31.12.2015. In schimb, ele trebuie sa depuna: 1. bilanţ prescurtat (cod 10); 2. cont prescurtat de profit şi pierdere (cod 20); 3.formularul “Date informative” (cod 30) şi 4.formularul “Situaţia activelor imobilizate” (cod 40) Secţiunea...

Vanzarea si returul produselor finite – monografie contabile

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit art. 330 din OMFP 1802/2014, “in cazul marfurilor returnate de clienti in acelasi exercitiu financiar in care a avut loc operatiunea de vanzare, se corecteaza conturile 411 “Clienti”, 707 “Venituri din vanzarea marfurilor”, 607 “Cheltuieli privind marfurile” si 371 “Marfuri”....

Reevaluare autoturism – monografie contabila

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Monografie: Presupunem ca o entitate a achizitionat in 20.03.X un autoturism cu un cost de achizitie de 120.000 lei plus TVA 19%. Autoturismul se amortizeaza liniar pe o perioada de 5 ani. La data de 31.12. X+1, autoturismul a fost reevaluat la suma de 80.000 lei, iar la data de 31.12.X+2 la 50.000 lei. Note contabile: Achizitie...

Decontari intre entitatile afiliate-functionarea contului 451

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit Ordinului 1802/2014  cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa operaţiunilor între entităţile afiliate. Contul 451 “Decontări între entităţile afiliate” este un cont bifuncţional. În debitul contului 451 “Decontări între entităţile afiliate” se înregistrează: – sumele virate...

Functionalitatea conturilor 461 si 462 – monografie

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Contul 461 “Debitori diverşi” este un cont de activ. Cu ajutorul contului 461 “Debitori diversi” se tine evidenta debitorilor proveniti din pagube materiale create de terti, alte creante provenind din existenta unor titluri executorii si a altor creante, altele decat entitatile afiliate, entitatile asociate si entitatile...

Trecerea de la impozit pe profit la impozit pe micro in 2017 – intrebari si raspunsuri ANAF

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In data de 08.02.2017, pe pagina de Facebook a ANAF-ului s-a desfasurat o sesiune de intrebari si raspunsuri cu privire la “Trecerea de la impozitul pe profit la impozitul pe veniturile microintreprinderilor in anul 2017”. Iata cateva dintre intrebarile contribuabililor si raspunsurile date de specialistii ANAF. a). Intrebare: “Buna...

Functionalitatea contului 581 – Viramente interne

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Cu ajutorul contului 581 “Viramente interne” se tine evidenta viramentelor de disponibilitati intre conturile de trezorerie. Sunt anumite operatii ce reprezinta transferuri de mijloace banesti dintr-un cont de trezorerie in altul precum: intre conturi bancare sau intre conturi bancare si casieria entitatii. Contul 581...

Obtinerea mijloacelor de transport – monografie

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Mijloacele de transport sunt imobilizari corporale si se evidentiaza in contabilitate cu ajutorul contului de activ 2133 “Mijloace de transport” care face la randul lui parte din grupa 21 “Imobilizari corporale”. Exemplu: O societate X care produce mijloace de transport a obtinut 100 de produse la costul total...

O 1802/2014 – modificat prin O 166/2017

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Baza legala: Ordinul nr. 166/2017 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile,...

Casarea/scoaterea din gestiune/recuperare piese de schimb a unui utilaj – monografie

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit OMFP nr.1802/2014, in momentul scoaterii din evidenta a imobilizarilor corporale sunt evidentiate distinct urmatoarele elemente: veniturile din vanzare; cheltuielile privind valoarea neamortizata a imobilizarilor; alte cheltuieli legate de cedarea acestuia. Exemplu: O societate caseaza un utilaj care este considerat depasit...

Functionalitatea contului 121 – monografie

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Cu ajutorul contului 121″Profit sau pierdere” se va tine evidenta profitului sau pierderii realizate in exercitiul financiar curent. La sfarsitul exercitiului financiar contul 121 se poate afla un urmatoarele 2 situatii: sold creditor, cand veniturile exercitiului sunt mai mari decat cheltuielile rezultate => profit; sold...

Monografie contabila protocol (depasire plafon) si consecinte fiscale 2016

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit prevederilor Codului fiscal – Legea 227/2015 valabil pentru 2016 : ART. 25 – Cheltuieli (3) Următoarele cheltuieli au deductibilitate limitată: a) cheltuielile de protocol în limita unei cote de 2% aplicată asupra profitului contabil la care se adaugă cheltuielile cu impozitul pe profit și cheltuielile...

Contabilitatea certificatelor verzi

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Producătorii de energie din surse regenerabile, care beneficiază de certificate verzi emise de operatorul de transport şi sistem, potrivit legii, evidenţiază lunar dreptul de a primi certificate verzi (articol contabil 445 “Subvenţii”/analitic distinct = 7411 “Venituri din subvenţii de exploatare aferente...

Indemnizatia de crestere a copilului se modifica odata cu salariul minim – februarie 2017

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Incepand cu 01 februarie 2017 salariul minim pe economie va creste de la 1.250 lei/brut la 1.450 lei/brut pentru un program complet de lucru de 166 ore, in medie, pe luna. Odata cu cresterea salariului minim pe economie, o alta crestere va avea loc automat, cea a indemnizatiei lunare de crestere a copilului. Indemnizatia de crestere...

Cum functioneaza contul 758 ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor realizate din alte surse decat cele nominalizate in conturile distincte de venituri ale activitatii de exploatare. In creditul contului 758 “Alte venituri din exploatare” se inregistreaza: – sumele datorate de personal privind debite, salarii, sporuri sau adaosuri necuvenite,...

Cum functioneaza contul 455 ? – monografie contabila

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Contul 455 “Sume datorate actionarilor/asociatilor” este un cont de pasiv care face parte din grupa 45 “Grup si actionari/asociati“. Cu ajutorul acestui cont se va putea tine evidenta sumelor lasate temporar la dispozitia entitatii de catre actionari/asociati. In creditul contului 455 “Sume datorate actionarilor/asociatilor”...

Autofactura pentru cheltuieli de protocol – speta

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Autofactura  este un document justificativ pentru livrarile de bunuri sau prestari de servicii catre sine, creata de beneficiar in numele furnizorului, daca factura nu a fost emisa pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care ia nastere faptul generator al taxei. Se vor intocmi autofacturi si pentru suma avansurilor...

Poprirea pe salariu-reglementari legale si monografie contabila

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Poprirea reprezinta modalitate de executare silita ce consta in indisponibilizarea sumelor de bani datorate debitorului de catre un tert. Retinerile din salariu de forma popririlor sunt reglementate atat de Codul Muncii, cat si de Codul de Procedura Civila. Din punct de vedere al Codului Muncii la art. 169  nicio retinere din salariu...