10 aspecte esentiale cu privire la concediul medical

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Concediul medical si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca sunt reglementate de OUG nr. 158 din 2005 si Ordinul nr. 60/32/2006. Iata mai jos o sinteza a celor mai importante aspecte cu privire la concediul medical: Pentru a beneficia de concediu medical, este necesar sa indepliniti un stagiu minim de cotizare (o luna...

Functionalitatea conturilor de materiale consumabile

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Materialele consumabile ale entitatii se regasesc in contul 302 Materiale consumabile care se detaliaza astfel : 3021. Materiale auxiliare 3022. Combustibili 3023. Materiale pentru ambalat 3024. Piese de schimb 3025. Seminţe şi materiale de plantat 3026. Furaje 3028. Alte materiale consumabile Materialele consumabile sunt acele...

Inregistrari contabile privind primirea ca donatie a unui utilaj – monografie

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit OMFP nr. 1802/2014, in conturile de subventii pentru investitii se contabilizeaza si donatiile pentru investitii, precum si plusurile la inventar de natura imobilizarilor corporale si necorporale”. Monografie: O societate primeste prin donatie un utilaj cu o valoare de piata de 100.000 lei. Durata de viata utila a fost...

Livrari si achizitii fara factura – monografie contabila

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit OMFP 1802/2014, trebuie sa se tina cont de veniturile si cheltuielile aferente exercitiului financiar, indiferent de data incasarii veniturilor sau data platii cheltuielilor. Astfel, se vor evidentia in conturile de venituri si creantele pentru care nu a fost intocmita inca factura (contul 418 “Clienti ‐ facturi...

Lipsa de materii prime in gestiune/imputare – monografie

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Monografie: La o societate in momentul inventarierii este constatata o lipsa de materii prime in valoare 2.000 lei, aceasta se imputa gestionarului la valoarea de 2.200 lei si TVA 19%. Suma este achitata la casieria unitatii de catre debitor. Inregistrari contabile Inregistrare lipsa materii prime: 601 “Cheltuieli cu materiile...

Metoda costului standard in productie-monografie contabila

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Costul stocurilor care nu sunt de obicei fungibile si al acelor bunuri sau servicii produse si destinate unor comenzi distincte trebuie determinat prin identificarea specifica a costurilor individuale. Bunurile fungibile sunt bunuri de orice natura care nu se pot distinge in mod substantial unele de altele. Identificarea specifica...

Trecerea de la metoda reevaluarii la metoda costului-monografie contabila

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Entităţile care decid ca în cazul imobilizărilor corporale să treacă de la metoda reevaluării la metoda costului, procedează la ajustarea sumelor evidenţiate în contul 105 «Rezerve din reevaluare» în funcţie de modalitatea în care, pe perioada în care a fost efectuată reevaluarea, au transferat sumele în rezultatul...

Cod de taxa pe valoare adaugata anulat – ce presupune acest lucru?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit art. 316 alin (11) din Codul Fiscal, organele fiscale competente anuleaza inregistrarea unei persoane in scopuri de TVA: daca este declarata inactiva conform prevederilor Codului de procedura fiscala, de la data declararii ca inactiva; daca asociatii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabila insasi au...

Acordarea tichetelor de masa – monografie contabila

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit art. 76 alin. 3 lit. h din Codul Fiscal,  avantajele, in bani sau in natura, cu exceptia celor prevazute la alin. (4), primite in legatura cu o activitate mentionata la alin. (1) și (2) includ, insa nu sunt limitate la: -> tichete cadou acordate potrivit legii, cu exceptia destinatiilor si limitelor prevazute la alin....

Avansuri acordate angajatilor pentru deplasare – monografie contabila

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit OMFP 1802/2014, sumele in numerar, puse la dispozitia personalului sau a tertilor, in vederea efectuarii unor plati in favoarea entitatii, se inregistreaza distinct in contabilitate (contul 542 – avansuri de trezorerie, respectiv contul 461 – debitori diversi, in cazul tertilor). In cazul platilor in valuta...

Inregistrari contabile privind schimbul de active intre doua societati – monografie

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit art. 56 alin. (4) din OMFP nr. 1802/2014, in cazul schimbului de active, in contabilitate se evidentiaza distinct operatiunea de vanzare/scoatere din evidenta si cea de cumparare/intrare in evidenta, pe baza documentelor justificative, cu inregistrarea tuturor veniturilor si cheltuielilor aferente operatiunilor. Tratamentul...

Reevaluarea conturilor in valuta – monografie contabila

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit OMFP nr. 1802/2014, operatiunile privind incasarile si platile in valuta se inregistreaza in contabilitate la cursul de schimb valutar, comunicat de BNR, de la data efectuarii operatiunii respective. In vederea asigurarii unui tratament contabil unitar, prin curs de schimb de la data efectuarii operatiunii se intelege cursul...

Autoturism in leasing – inregistrari contabile de efectuat

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Autoturismele sunt activele societatii care fac parte din categoria imobilizarilor corporale. Sunt achizitionate de catre entitate cu scopul de a genera beneficii economice viitoare, fiind utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an. Iata mai jos care sunt inregistrarile contabile a unui contract de leasing si a ratelor...

Primele note contabile de efectuat la infiintarea societatii – monografie

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Primele note contabile pe care o entitate trebuie sa le realizeze in contabilitate dupa ce aceasta a fost inregistrata la Registrul Comertului sunt urmatoarele: Subscrierea capitalului social: 456 “Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul” = 1011 “Capital subscris nevarsat” Valoarea capitalului...

Cum functioneaza contul 461 ? – monografie contabila

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Contul 461 “Debitori diversi” este un cont de activ care face parte din grupa 46 “Debitori si creditori diversi“. Cu ajutorul acestui cont se va putea tine evidenta debitorilor proveniti din pagube materiale create de terti, alte creante provenind din existenta unor titluri executorii si a altor creante, altele decat entitatile...

Cum contabilizam activele primite prin transfer de la clienti si conectarea la retelele de utilitati?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Active primite prin transfer de la clienti Entităţile care primesc active de la clienţii lor, sub formă de imobilizări corporale sau numerar care are ca destinaţie achiziţia sau construirea de imobilizări corporale, pentru a-i conecta la o reţea de electricitate, gaze, apă sau pentru a le furniza accesul continuu la anumite...

Creditarea societatii de catre administrator – aspecte esentiale

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Orice companie se poate confrunta cu lipsa temporara a lichiditatilor, fie la infiintarea ei, fie pe parcursul desfasurarii activitatii. Pentru ca societatea sa isi continuie activitatea, administratorii trebuie sa crediteze societatea temporar. Inaintea creditarii societatii, este nevoie de intocmirea unui contract de creditare societate...

Ce trebuie sa depuna microentitatile la bilant in loc de note ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Microentitatile nu mai trebuie sa mai depuna notele explicative incepand cu bilantul la 31.12.2015. In schimb, ele trebuie sa depuna: 1. bilanţ prescurtat (cod 10); 2. cont prescurtat de profit şi pierdere (cod 20); 3.formularul “Date informative” (cod 30) şi 4.formularul “Situaţia activelor imobilizate” (cod 40) Secţiunea...

Vanzarea si returul produselor finite – monografie contabile

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit art. 330 din OMFP 1802/2014, “in cazul marfurilor returnate de clienti in acelasi exercitiu financiar in care a avut loc operatiunea de vanzare, se corecteaza conturile 411 “Clienti”, 707 “Venituri din vanzarea marfurilor”, 607 “Cheltuieli privind marfurile” si 371 “Marfuri”....

Reevaluare autoturism – monografie contabila

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Monografie: Presupunem ca o entitate a achizitionat in 20.03.X un autoturism cu un cost de achizitie de 120.000 lei plus TVA 19%. Autoturismul se amortizeaza liniar pe o perioada de 5 ani. La data de 31.12. X+1, autoturismul a fost reevaluat la suma de 80.000 lei, iar la data de 31.12.X+2 la 50.000 lei. Note contabile: Achizitie...