Regularizare si compensare TVA – monografie contabila

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! La sfarsitul lunii sau trimestrului, depinde de perioada fiscala a fiecarei societati, se inchid  conturile de TVA deductibila respectiv TVA colectata rezultand un excedent de TVA colectata – de plata, sau un excedent denumit suma negativa a taxei. Diferenta de taxa dintre TVA colectata si TVA deductibila se va inregistra...

Investitiile imobiliare reglementari contabile si monografie

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Investiţia imobiliară este proprietatea (un teren sau o clădire – ori o parte a unei clădiri – sau ambele) deţinută (de proprietar sau de locatar în baza unui contract de leasing financiar) mai degrabă pentru a obţine venituri din chirii sau pentru creşterea valorii capitalului, ori ambele, decât pentru: a)...

Imobilizări necorporale generate intern-reglementari si monografie contabila

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Uneori este dificil de evaluat dacă o imobilizare necorporală generată intern se califică pentru recunoaştere, din cauza problemelor în: a) a identifica dacă există şi momentul în care apare un activ identificabil ce va genera beneficii economice viitoare preconizate; şi b) a determina în mod fiabil costul activului. În...

3 Monografii contabile utile: poprire, cost standard, bunuri gratuit

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Iata mai jos 3 monografii contabile utile publicate pe Contzilla.ro in saptamana 11-18.09.2016. Poprirea pe salariu-reglementari legale si monografie contabila Costul standard in productie – monografie contabila Bunuri primite in mod gratuit-monografie contabila Articole similareInventarierea patrimoniului – 10 lucruri pe...

Laptop gasit plus la inventar. Monografie contabila

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! O companie IT gaseste la inventariere un laptop in plus , laptop estimat a avea o valoare de 2.500 lei . Pentru laptopuri entitatea aplica amortizarea liniara pe o perioada de 3 ani. Cum se face inregistrarea in contabilitate ? recunoasterea plusului : 214 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor...

Contabilitatea subventiilor pentru investitii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Subventiile pentu investitii sunt reglementate de punctele 392-404 din Ordinul 1802/2014  pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, In categoria subventiilor se cuprind subventiile aferente activelor si subventiile aferente veniturilor....

Tratamentul contabil al garantiilor aferente contractelor de inchiriere

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Din punct de vedere fiscal inchirierea unui bun imobil este o operatiune scutita de taxa conform art. 292, al. 2,  lit.e), CF. Cu toate aceste orice persoana impozabila poate opta pentru taxarea acestor operatiuni respectand prevederile art.292, al. 3. “ART. 292 (2)  Urmatoarele operatiuni sunt, de asemenea, scutite de taxa: e)...

Cum functioneaza contul 106 – rezerve ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Contul 106 “Rezerve” este un  cont de pasiv iar cu ajutorul lui se ţine evidenţa rezervelor constituite. Contabilitatea rezervelor se ţine pe categorii de rezerve dupa cum urmeaza: 106. Rezerve 1061. Rezerve legale (P) 1063. Rezerve statutare sau contractuale (P) 1068. Alte rezerve (P) În creditul contului 106 “Rezerve”...

Cum functioneaza contul 461 ? – monografie contabila

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Contul 461 “Debitori diversi” este un cont de activ care face parte din grupa 46 “Debitori si creditori diversi“. Cu ajutorul acestui cont se va putea tine evidenta debitorilor proveniti din pagube materiale create de terti, alte creante provenind din existenta unor titluri executorii si a altor creante, altele decat entitatile...

Avansuri acordate angajatilor pentru deplasare – monografie contabila

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit OMFP 1802/2014, sumele in numerar, puse la dispozitia personalului sau a tertilor, in vederea efectuarii unor plati in favoarea entitatii, se inregistreaza distinct in contabilitate (contul 542 – avansuri de trezorerie, respectiv contul 461 – debitori diversi, in cazul tertilor). In cazul platilor in valuta...

Achizitia si reevaluarea unui teren – monografie

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit OMFP nr. 1802/2014, un activ care a fost initial recunoscut la terenuri este folosit ulterior pentru construirea de ansambluri de locuinte destinate vanzarii, valoarea terenului se evidentiaza distinct la stocuri, la valoarea de inregistrare in contabilitate. Daca terenul a fost reevaluat, concomitent cu schimbarea naturii...

Casarea/scoaterea din gestiune/recuperare piese de schimb a unui utilaj – monografie

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit OMFP nr.1802/2014, in momentul scoaterii din evidenta a imobilizarilor corporale sunt evidentiate distinct urmatoarele elemente: veniturile din vanzare; cheltuielile privind valoarea neamortizata a imobilizarilor; alte cheltuieli legate de cedarea acestuia. Exemplu: O societate caseaza un utilaj care este considerat depasit...

Calcul amortizare anuala liniara – monografie

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Amortizarea liniara este cea mai simpla metoda de amortizare ce se regaseste in Romania, fiind si cel mai frecvent utilizata. Aceasta se bazeaza pe un calcul prin care un activ fix este repartizat egal pe toata durata sa de viata. Exemplu practic: O entitate echizitioneaza o cladire la costul de 700.000 lei. Consultantul imobiliar...

Microentitate vs microintreprindere

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Cele doua incadrari corespund abordarii contabile si respectiv fiscale a unei categorii de intreprinderi mai mici, pentru care se acorda anumite facilitati sau tratament special la raportarea contabila respectiv la calculul de taxe. Iata si diferentele dintre cele doua notiuni : Din punct de vedere contabil, potrivit O 1802/2014,...

Care este termenul maxim de amortizare al imobilizarilor necorporale (O 1802/214)

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Iata mai jos o scurta sinteza a prevederilor legate de duratele de viata ale imobilizarilor necorporale conform O 1802/2014 : Cheltuielile de constituire – se amortizeaza intr-o perioada de cel mult 5 ani Cheltuielile de cercetare-dezvoltare – se amortizează pe durata de utilizare sau pe perioada contractului, după...

Decontarile comerciale pentru care nu s-au intocmit facturi – monografie

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Entitatile care au realizat activitati de vanzare-cumparare pentru care nu s-au intocmit facturi, ci doar avize de insotire a marfurilor, pana la inchiderea exercitiului financiar sunt obligate sa inregistreze aceste lucruri, distinct, in contabilitate. Contul 408 “Furnizori-facturi nesosite” este un cont de pasiv in care...

Simplificarea TVA-ului privind operatiunile din UE – Speta XIV

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Exemplu: Furnizorul A din statul membru 1 a livrat bunuri către persoana impozabilă B din statul membru 2. În perioada de garanţie, B îi returnează bunurile furnizorului A pentru reparaţii. B poate fi proprietarul bunurilor sau persoana impozabilă desemnată de furnizorul A pentru a asigura reparaţiile în perioada de...

Achizitia produselor agricole efectuate de o societate neplatitoare de TVA-documente justificative si monografie contabila

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Conform art.7 din legea 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol, exercitarea activitatilor de comert cu ridicata sau comert cu amanuntul a produselor agricole obtinute in ferma/gospodaria proprie de catre producatorii agricoli persoane fizice care detin atestat de producator...

Simplificarea TVA-ului privind operatiunile din UE – Speta XIII

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Exemplu: Furnizorul A din statul membru 1 vinde bunuri către persoana impozabilă B din statul membru 2. După livrare părţile convin să anuleze contractul de vânzare-cumpărare, iar bunurile se transportă în statul membru 3 către cumpărătorul C, căruia furnizorul A i-a vândut între timp bunurile. Tratamentul fiscal...

Cesiunea de creante-monografie contabila

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Din punct de vedere juridic  cesiunea de creanta este conventia prin care creditorul cedent (cel care transmite creanta) transmite cesionarului (cel care o dobandeste) o creanta impotriva unui tert. Aceasta poate fi cu titlui gratuit sau oneros. Cesiunea de creanta transfera cesionarului toate drepturile pe care cedentul le are in...