Scutirea de impozit pe salarii pentru programatori – calcul comparativ

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Facilitatea fiscala deja cunoscuta pentru companiile de IT este aceea prin care programatorii pot beneficia de o scutire de 16% a impozitului pe salariu, daca sunt respectate cateva conditii. Pentru aplicarea scutirii se pot inregistra companiile din Romania al caror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator,...

Imobilizari in leasing operational – monografie

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Incadrarea unui contract fie in categoria leasing financiar fie leasing operational, se face cu respectarea definitiilor prevazute de Codul Fiscal (Legea 227/2015) art. 7. Contractul de leasing operational este orice contract de leasing incheiat intre locator si locatar, care transfera locatarului riscurile si beneficiile dreptului...

Inregistrari contabile a primelor de capital – monografie

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Primele de capital sunt elemente de capital propriu, deci surse, constituite in cazul emiterii de noi actiuni, cu ocazia aducerii de noi aporturi sau fuziuni cu alte societati. In ambele cazuri se produce cresterea capitalului social. Evidenta primelor de emisiune, de fuziune/divizare, de aport si de conversie a obligatiunilor in...

Poprirea pe salariu-reglementari legale si monografie contabila

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Poprirea reprezinta modalitate de executare silita ce consta in indisponibilizarea sumelor de bani datorate debitorului de catre un tert. Retinerile din salariu de forma popririlor sunt reglementate atat de Codul Muncii, cat si de Codul de Procedura Civila. Din punct de vedere al Codului Muncii la art. 169  nicio retinere din salariu...

Societate-mama acorda imprumut unei filiale – monografie

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit Ordonantei de urgenta nr. 99/2006, o societate-mama, este o entitate care are una sau mai multe filiale si care se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: are majoritatea drepturilor de vot intr-o alta entitate; are dreptul de a numi sau de a inlocui majoritatea membrilor organelor de conducere, administrare sau...

Stimulente acordate chiriasilor cu ocazia incheierii contractelor de inchiriere-monografie contabila

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit Ordinului 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate locatorul trebuie să recunoască valoarea agregată a costului stimulentelor drept o diminuare a venitului din chirie pe durata contractului de leasing, pe o bază...

Inregistrarea in contabilitate a principalelor operatiunilor cu numerar- in cazul unui ONG

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! 1. Ridicarea de numerar de la bancă: 581 „Viramente interne”= 5121 „Conturi la bănci în lei” 5311 „Casa în lei”= 581 „Viramente interne” 2. Depunerea de numerar la bancă: 581 „Viramente interne”=5311 „Casa în lei” 5121 „Conturi la bănci în lei”=581 „Viramente interne” 3. Încasarea...

Venituri din activitatea fara scop patrimonial ONG-monografie contabila

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit articolui 187 din OMFP 1969/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, in categoria veniturilor se includ atat sumele sau valorile incasate sau de incasat in nume propriu din activitati curente, cat si castigurile din orice alte surse. Activitatile curente sunt orice activitati desfasurate de o entitate, ca parte integranta...

10 aspecte esentiale cu privire la concediul medical

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Concediul medical si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca sunt reglementate de OUG nr. 158 din 2005 si Ordinul nr. 60/32/2006. Iata mai jos o sinteza a celor mai importante aspecte cu privire la concediul medical: Pentru a beneficia de concediu medical, este necesar sa indepliniti un stagiu minim de cotizare (o luna...

Functionalitatea conturilor de materiale consumabile

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Materialele consumabile ale entitatii se regasesc in contul 302 Materiale consumabile care se detaliaza astfel : 3021. Materiale auxiliare 3022. Combustibili 3023. Materiale pentru ambalat 3024. Piese de schimb 3025. Seminţe şi materiale de plantat 3026. Furaje 3028. Alte materiale consumabile Materialele consumabile sunt acele...

Inregistrari contabile privind primirea ca donatie a unui utilaj – monografie

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit OMFP nr. 1802/2014, in conturile de subventii pentru investitii se contabilizeaza si donatiile pentru investitii, precum si plusurile la inventar de natura imobilizarilor corporale si necorporale”. Monografie: O societate primeste prin donatie un utilaj cu o valoare de piata de 100.000 lei. Durata de viata utila a fost...

Livrari si achizitii fara factura – monografie contabila

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit OMFP 1802/2014, trebuie sa se tina cont de veniturile si cheltuielile aferente exercitiului financiar, indiferent de data incasarii veniturilor sau data platii cheltuielilor. Astfel, se vor evidentia in conturile de venituri si creantele pentru care nu a fost intocmita inca factura (contul 418 “Clienti ‐ facturi...

Lipsa de materii prime in gestiune/imputare – monografie

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Monografie: La o societate in momentul inventarierii este constatata o lipsa de materii prime in valoare 2.000 lei, aceasta se imputa gestionarului la valoarea de 2.200 lei si TVA 19%. Suma este achitata la casieria unitatii de catre debitor. Inregistrari contabile Inregistrare lipsa materii prime: 601 “Cheltuieli cu materiile...

Metoda costului standard in productie-monografie contabila

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Costul stocurilor care nu sunt de obicei fungibile si al acelor bunuri sau servicii produse si destinate unor comenzi distincte trebuie determinat prin identificarea specifica a costurilor individuale. Bunurile fungibile sunt bunuri de orice natura care nu se pot distinge in mod substantial unele de altele. Identificarea specifica...

Trecerea de la metoda reevaluarii la metoda costului-monografie contabila

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Entităţile care decid ca în cazul imobilizărilor corporale să treacă de la metoda reevaluării la metoda costului, procedează la ajustarea sumelor evidenţiate în contul 105 «Rezerve din reevaluare» în funcţie de modalitatea în care, pe perioada în care a fost efectuată reevaluarea, au transferat sumele în rezultatul...

Cod de taxa pe valoare adaugata anulat – ce presupune acest lucru?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit art. 316 alin (11) din Codul Fiscal, organele fiscale competente anuleaza inregistrarea unei persoane in scopuri de TVA: daca este declarata inactiva conform prevederilor Codului de procedura fiscala, de la data declararii ca inactiva; daca asociatii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabila insasi au...

Acordarea tichetelor de masa – monografie contabila

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit art. 76 alin. 3 lit. h din Codul Fiscal,  avantajele, in bani sau in natura, cu exceptia celor prevazute la alin. (4), primite in legatura cu o activitate mentionata la alin. (1) și (2) includ, insa nu sunt limitate la: -> tichete cadou acordate potrivit legii, cu exceptia destinatiilor si limitelor prevazute la alin....

Avansuri acordate angajatilor pentru deplasare – monografie contabila

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit OMFP 1802/2014, sumele in numerar, puse la dispozitia personalului sau a tertilor, in vederea efectuarii unor plati in favoarea entitatii, se inregistreaza distinct in contabilitate (contul 542 – avansuri de trezorerie, respectiv contul 461 – debitori diversi, in cazul tertilor). In cazul platilor in valuta...

Inregistrari contabile privind schimbul de active intre doua societati – monografie

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit art. 56 alin. (4) din OMFP nr. 1802/2014, in cazul schimbului de active, in contabilitate se evidentiaza distinct operatiunea de vanzare/scoatere din evidenta si cea de cumparare/intrare in evidenta, pe baza documentelor justificative, cu inregistrarea tuturor veniturilor si cheltuielilor aferente operatiunilor. Tratamentul...

Reevaluarea conturilor in valuta – monografie contabila

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit OMFP nr. 1802/2014, operatiunile privind incasarile si platile in valuta se inregistreaza in contabilitate la cursul de schimb valutar, comunicat de BNR, de la data efectuarii operatiunii respective. In vederea asigurarii unui tratament contabil unitar, prin curs de schimb de la data efectuarii operatiunii se intelege cursul...