Trecerea de la impozit pe profit la impozit pe micro in 2017 – intrebari si raspunsuri ANAF

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In data de 08.02.2017, pe pagina de Facebook a ANAF-ului s-a desfasurat o sesiune de intrebari si raspunsuri cu privire la “Trecerea de la impozitul pe profit la impozitul pe veniturile microintreprinderilor in anul 2017”. Iata cateva dintre intrebarile contribuabililor si raspunsurile date de specialistii ANAF. a). Intrebare: “Buna...

Functionalitatea contului 581 – Viramente interne

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Cu ajutorul contului 581 “Viramente interne” se tine evidenta viramentelor de disponibilitati intre conturile de trezorerie. Sunt anumite operatii ce reprezinta transferuri de mijloace banesti dintr-un cont de trezorerie in altul precum: intre conturi bancare sau intre conturi bancare si casieria entitatii. Contul 581...

Obtinerea mijloacelor de transport – monografie

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Mijloacele de transport sunt imobilizari corporale si se evidentiaza in contabilitate cu ajutorul contului de activ 2133 “Mijloace de transport” care face la randul lui parte din grupa 21 “Imobilizari corporale”. Exemplu: O societate X care produce mijloace de transport a obtinut 100 de produse la costul total...

O 1802/2014 – modificat prin O 166/2017

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Baza legala: Ordinul nr. 166/2017 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile,...

Casarea/scoaterea din gestiune/recuperare piese de schimb a unui utilaj – monografie

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit OMFP nr.1802/2014, in momentul scoaterii din evidenta a imobilizarilor corporale sunt evidentiate distinct urmatoarele elemente: veniturile din vanzare; cheltuielile privind valoarea neamortizata a imobilizarilor; alte cheltuieli legate de cedarea acestuia. Exemplu: O societate caseaza un utilaj care este considerat depasit...

Functionalitatea contului 121 – monografie

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Cu ajutorul contului 121″Profit sau pierdere” se va tine evidenta profitului sau pierderii realizate in exercitiul financiar curent. La sfarsitul exercitiului financiar contul 121 se poate afla un urmatoarele 2 situatii: sold creditor, cand veniturile exercitiului sunt mai mari decat cheltuielile rezultate => profit; sold...

Monografie contabila protocol (depasire plafon) si consecinte fiscale 2016

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit prevederilor Codului fiscal – Legea 227/2015 valabil pentru 2016 : ART. 25 – Cheltuieli (3) Următoarele cheltuieli au deductibilitate limitată: a) cheltuielile de protocol în limita unei cote de 2% aplicată asupra profitului contabil la care se adaugă cheltuielile cu impozitul pe profit și cheltuielile...

Contabilitatea certificatelor verzi

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Producătorii de energie din surse regenerabile, care beneficiază de certificate verzi emise de operatorul de transport şi sistem, potrivit legii, evidenţiază lunar dreptul de a primi certificate verzi (articol contabil 445 “Subvenţii”/analitic distinct = 7411 “Venituri din subvenţii de exploatare aferente...

Indemnizatia de crestere a copilului se modifica odata cu salariul minim – februarie 2017

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Incepand cu 01 februarie 2017 salariul minim pe economie va creste de la 1.250 lei/brut la 1.450 lei/brut pentru un program complet de lucru de 166 ore, in medie, pe luna. Odata cu cresterea salariului minim pe economie, o alta crestere va avea loc automat, cea a indemnizatiei lunare de crestere a copilului. Indemnizatia de crestere...

Cum functioneaza contul 758 ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor realizate din alte surse decat cele nominalizate in conturile distincte de venituri ale activitatii de exploatare. In creditul contului 758 “Alte venituri din exploatare” se inregistreaza: – sumele datorate de personal privind debite, salarii, sporuri sau adaosuri necuvenite,...

Cum functioneaza contul 455 ? – monografie contabila

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Contul 455 “Sume datorate actionarilor/asociatilor” este un cont de pasiv care face parte din grupa 45 “Grup si actionari/asociati“. Cu ajutorul acestui cont se va putea tine evidenta sumelor lasate temporar la dispozitia entitatii de catre actionari/asociati. In creditul contului 455 “Sume datorate actionarilor/asociatilor”...

Autofactura pentru cheltuieli de protocol – speta

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Autofactura  este un document justificativ pentru livrarile de bunuri sau prestari de servicii catre sine, creata de beneficiar in numele furnizorului, daca factura nu a fost emisa pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care ia nastere faptul generator al taxei. Se vor intocmi autofacturi si pentru suma avansurilor...

Poprirea pe salariu-reglementari legale si monografie contabila

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Poprirea reprezinta modalitate de executare silita ce consta in indisponibilizarea sumelor de bani datorate debitorului de catre un tert. Retinerile din salariu de forma popririlor sunt reglementate atat de Codul Muncii, cat si de Codul de Procedura Civila. Din punct de vedere al Codului Muncii la art. 169  nicio retinere din salariu...

Mijloace fixe vs obiecte de inventar -documentar actualizat 2017

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Reluam o tema sau mai degraba un intrebare pe care antreprenorii o adreseaza destul de des contabililor: este vorba de diferenta intre mijloace fixe si obiecte de inventar. De multe ori, nu este clar pentru acestia atunci cand cumpara doua laptop-uri de exemplu , de ce acela care valoreaza 2.100 lei plus TVA este trecut imediat pe...

Exemple practice pentru corectarea erorilor nesemnificative aferente exercitiilor precedente

Erori nesemnificative aferente exercițiilor financiare precedente, corectate pe seama rezultatului reportat La societatea X SRL, în urma unei revizuiri desfăşurate în luna noiembrie 2016, se constată că entitatea nu a înregistrat contravaloarea unei facturi reprezentând prestare de servicii în sumă de 1.000 lei, emisă în anul 2015. Presupunem că, potrivit politicilor contabile ale societății...

Impozitul pe profitul organizatiilor nonprofit – monografie

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit art. 15 (2) din Codul Fisal, in cazul organizatiilor nonprofit, organizatiilor sindicale, organizatiilor patronale, la calculul rezultatului fiscal, urmatoarele tipuri de venituri sunt venituri neimpozabile: cotizatiile si taxele de inscriere ale membrilor; contributiile banesti sau in natura ale membrilor si simpatizantilor; taxele...

Stimulente acordate chiriasilor cu ocazia incheierii contractelor de inchiriere

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit Ordinului 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate locatorul trebuie să recunoască valoarea agregată a costului stimulentelor drept o diminuare a venitului din chirie pe durata contractului de leasing, pe o bază...

Inregistrarea/incasarea/recunoasterea veniturilor din chirii – monografie

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Monografie: O societate X ii factureaza unei persoane care sta in chirie, in avans, chiria pe 4 luni pentru punerea la dispozitie a spatiului inchirirat. Societatea ii factureaza acestuia 20.000 lei (TVA 20%). Taxarea se va face prin depunerea notificarii la adminstratia financiara de care proprietarul apartine. Rezolvare: Inregistrarea...

5 intrebari frecvente cu privire la TVA

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! 1. Care este teritoriul de aplicare a taxei pe valoare adaugate? Raspuns: Potrivit art. 267 din Codul Fiscal, teritoriul de aplicare a TVA-ului este format din: Uniunea Europeana si teritoriul Uniunii Europene inseamna teritoriile statelor membre; stat membru si teritoriul statului membru inseamna teritoriul fiecarui stat membru...

Formarea costulului de productie al stocurilor

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Costul de producţie sau de prelucrare al stocurilor cuprinde: cheltuielile directe aferente producţiei, precum: costuri cu materiale directe; energie consumată în scopuri tehnologice; manopera directă şi alte cheltuieli directe de producţie; costul proiectării produselor, precum şi cota cheltuielilor indirecte de producţie...