Mijloace fixe vs obiecte de inventar -documentar actualizat 2017

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Reluam o tema sau mai degraba un intrebare pe care antreprenorii o adreseaza destul de des contabililor: este vorba de diferenta intre mijloace fixe si obiecte de inventar. De multe ori, nu este clar pentru acestia atunci cand cumpara doua laptop-uri de exemplu , de ce acela care valoreaza 2.100 lei plus TVA este trecut imediat pe...

Exemple practice pentru corectarea erorilor nesemnificative aferente exercitiilor precedente

Erori nesemnificative aferente exercițiilor financiare precedente, corectate pe seama rezultatului reportat La societatea X SRL, în urma unei revizuiri desfăşurate în luna noiembrie 2016, se constată că entitatea nu a înregistrat contravaloarea unei facturi reprezentând prestare de servicii în sumă de 1.000 lei, emisă în anul 2015. Presupunem că, potrivit politicilor contabile ale societății...

Impozitul pe profitul organizatiilor nonprofit – monografie

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit art. 15 (2) din Codul Fisal, in cazul organizatiilor nonprofit, organizatiilor sindicale, organizatiilor patronale, la calculul rezultatului fiscal, urmatoarele tipuri de venituri sunt venituri neimpozabile: cotizatiile si taxele de inscriere ale membrilor; contributiile banesti sau in natura ale membrilor si simpatizantilor; taxele...

Stimulente acordate chiriasilor cu ocazia incheierii contractelor de inchiriere

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit Ordinului 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate locatorul trebuie să recunoască valoarea agregată a costului stimulentelor drept o diminuare a venitului din chirie pe durata contractului de leasing, pe o bază...

Inregistrarea/incasarea/recunoasterea veniturilor din chirii – monografie

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Monografie: O societate X ii factureaza unei persoane care sta in chirie, in avans, chiria pe 4 luni pentru punerea la dispozitie a spatiului inchirirat. Societatea ii factureaza acestuia 20.000 lei (TVA 20%). Taxarea se va face prin depunerea notificarii la adminstratia financiara de care proprietarul apartine. Rezolvare: Inregistrarea...

5 intrebari frecvente cu privire la TVA

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! 1. Care este teritoriul de aplicare a taxei pe valoare adaugate? Raspuns: Potrivit art. 267 din Codul Fiscal, teritoriul de aplicare a TVA-ului este format din: Uniunea Europeana si teritoriul Uniunii Europene inseamna teritoriile statelor membre; stat membru si teritoriul statului membru inseamna teritoriul fiecarui stat membru...

Formarea costulului de productie al stocurilor

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Costul de producţie sau de prelucrare al stocurilor cuprinde: cheltuielile directe aferente producţiei, precum: costuri cu materiale directe; energie consumată în scopuri tehnologice; manopera directă şi alte cheltuieli directe de producţie; costul proiectării produselor, precum şi cota cheltuielilor indirecte de producţie...

Achizitie si amortizare program informatic – monografie contabila

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Conform OMFP nr. 1802/2014, programele informatice, precum si celelalte imobilizari necorporale inregistrate la elementul “Alte imobilizari necorporale” se amortizeaza pe durata prevazuta pentru utilizarea lor de catre entitatea care le detine”. O imobilizare necorporala se inregistreaza initial la costul de achizitie...

Prime reprezentand participarea personalului la profit

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Contabilitatea decontarilor cu personalul cuprinde drepturile salariale, sporurile, adaosurile, premiile din fondul de salarii, indemnizatiile pentru concediile de odihna, precum si cele pentru incapacitate temporara de munca, platite din fondul de salarii, primele reprezentand participarea personalului la profit, acordate potrivit...

Inregistrarea in contabilitate a concesiunilor primite

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Concesiunile, brevetele, licentele, marcile comerciale, drepturile si activele similare reprezentand aport, achizitionate sau dobandite pe alte cai, se inregistreaza in conturile de imobilizari necorporale la costul de achizitie sau valoarea de aport, dupa caz. In aceasta situatie valoarea de aport se asimileaza valorii juste. Concesiunile...

Facturare/Incasare/Stornare avans – monografie contabila

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Contul 419 “Clienti – creditori” este un cont de pasiv si cu ajutorul lui se poate tine evidenta clientilor – creditori, reprezentand avansurile incasate de la clienti.  Exemplu: In 01.01.2016 se incaseaza de la un client un avans pentru produsele vandute, pe baza facturii emise anterior in valoare de 3.000...

Imobilizarile in curs de executie-monografie contabila 2016

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Imobilizarile in curs de executie reprezinta investitiile neterminate efectuate in regie proprie sau in antrepriza. Acestea se evalueaza la costul de productie sau costul de achizitie, dupa caz. Imobilizarile in curs de executie se trec in categoria imobilizarilor finalizate dupa receptia, darea in folosinta sau punerea in functiune...

Regularizare si compensare TVA – monografie contabila

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! La sfarsitul lunii sau trimestrului, depinde de perioada fiscala a fiecarei societati, se inchid  conturile de TVA deductibila respectiv TVA colectata rezultand un excedent de TVA colectata – de plata, sau un excedent denumit suma negativa a taxei. Diferenta de taxa dintre TVA colectata si TVA deductibila se va inregistra...

Investitiile imobiliare reglementari contabile si monografie

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Investiţia imobiliară este proprietatea (un teren sau o clădire – ori o parte a unei clădiri – sau ambele) deţinută (de proprietar sau de locatar în baza unui contract de leasing financiar) mai degrabă pentru a obţine venituri din chirii sau pentru creşterea valorii capitalului, ori ambele, decât pentru: a)...

Imobilizări necorporale generate intern-reglementari si monografie contabila

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Uneori este dificil de evaluat dacă o imobilizare necorporală generată intern se califică pentru recunoaştere, din cauza problemelor în: a) a identifica dacă există şi momentul în care apare un activ identificabil ce va genera beneficii economice viitoare preconizate; şi b) a determina în mod fiabil costul activului. În...

3 Monografii contabile utile: poprire, cost standard, bunuri gratuit

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Iata mai jos 3 monografii contabile utile publicate pe Contzilla.ro in saptamana 11-18.09.2016. Poprirea pe salariu-reglementari legale si monografie contabila Costul standard in productie – monografie contabila Bunuri primite in mod gratuit-monografie contabila Articole similareObligatia angajatorilor de a comunica situatia...

Contabilitatea subventiilor pentru investitii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Subventiile pentu investitii sunt reglementate de punctele 392-404 din Ordinul 1802/2014  pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, In categoria subventiilor se cuprind subventiile aferente activelor si subventiile aferente veniturilor....

Tratamentul contabil al garantiilor aferente contractelor de inchiriere

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Din punct de vedere fiscal inchirierea unui bun imobil este o operatiune scutita de taxa conform art. 292, al. 2,  lit.e), CF. Cu toate aceste orice persoana impozabila poate opta pentru taxarea acestor operatiuni respectand prevederile art.292, al. 3. “ART. 292 (2)  Urmatoarele operatiuni sunt, de asemenea, scutite de taxa: e)...

Cum functioneaza contul 106 – rezerve ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Contul 106 “Rezerve” este un  cont de pasiv iar cu ajutorul lui se ţine evidenţa rezervelor constituite. Contabilitatea rezervelor se ţine pe categorii de rezerve dupa cum urmeaza: 106. Rezerve 1061. Rezerve legale (P) 1063. Rezerve statutare sau contractuale (P) 1068. Alte rezerve (P) În creditul contului 106 “Rezerve”...

Cum functioneaza contul 461 ? – monografie contabila

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Contul 461 “Debitori diversi” este un cont de activ care face parte din grupa 46 “Debitori si creditori diversi“. Cu ajutorul acestui cont se va putea tine evidenta debitorilor proveniti din pagube materiale create de terti, alte creante provenind din existenta unor titluri executorii si a altor creante, altele decat entitatile...