Sistarea serviciilor suport pentru aplicatia Revisal incepand cu 01.05.2017

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Inspectoratul Teritorial de Munca Harghita informeaza angajatorii printr-un articol publicat pe pagina de Facebook ca ” incepând cu 01.05.2017 serviciile de suport oferite de Teamnet pentru aplicația Revisal și sistemul informatic REGES prin email la adresele suport.ITM@teamnet.ro / suportregistru@inspectiamuncii.ro și...

Calcularea salariilor cu concediu de odihna – model

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit Art. 150 din Codului Muncii, pentru perioada concediului de odihna salariatul beneficiaza de o indemnizatie de concediu, care nu poate fi mai mica decat salariul de baza, indemnizatiile si sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectiva, prevazute in contractul individual de munca. Indemnizatia de concediu...

Liber legal cu ocazia zilei de 1 Mai 2017 – prevederi legislative

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit art. 139 din Codul Munci, angajatorii trebuie sa acorde zi libera angajatilor in data de 01 Mai 2017 cu ocazia Zilei Internationale a Muncii. Anul acesta, 01 Mai va pica intr-o zi de luni. Exista, insa si exceptii de la regula de mai sus, mai exact persoane care trebuie sa lucreze si in zilele de sarbatoare legala. Potrivit...

Pe durata cercetarii disciplinare prealabile contractul individial de munca trebuie suspendat?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit art. 52 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii si avand in vedere Decizia Curtii Constitutionale nr. 261 din 5 mai 2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 511 din 7 iulie 2016 contractul individual de munca nu se suspenda pe durata cercetarii disciplinareprealabile. Prin Decizia Curtii Constitutionale nr....

Tu stii care sunt principalele drepturi si obligatii ale angajatorului si ale angajatului ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit Codului Muncii, atat angajatorul cat si angajatii detin anumite drepturi si obligatii, iata mai jos care sunt acestea: Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi: sa stabileasca organizarea si functionarea unitatii; sa stabileasca atributiile corespunzatoare fiecarui salariat, in conditiile legii; sa dea dispozitii...

Documentatie necesara privind recuperarea sumelor de la FNUASS

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit OUG 158/2005, indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca se suporta de catre angajator, din prima zi pana in a 5-a zi de incapacitate temporara de munca. Sumele reprezentand indemnizatii, care se platesc asiguratilor si care, se suporta din bugetul FNUASS, se retin de catre platitor din contributiile pentru concedii...

Perioada de proba constituie vechime in munca – prevederi legislative

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit Codului Muncii, pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la incheierea contractului individual de munca se poate stabili o perioada de proba de cel mult 90 de zile calendaristice pentru functiile de executie si de cel mult 120 de zile calendaristice pentru functiile de conducere. Totodata, pentru verificarea aptitudinilor...

Contraventii si sanctiuni privind nerespectarea prevederilor din Codul Muncii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit Codului Muncii, constituie contraventie si se sanctioneaza urmatoarele fapte: nerespectarea dispozitiilor privind garantarea in plata a salariului minim brut pe tara – cu amenda de la 300 lei la 2.000 lei; incalcarea de catre angajator a prevederilor art. 34 alin. (5) – cu amenda de la 300 lei la 1.000 lei;...

Inregistrari contabile privind concediul medical

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit OUG nr. 158/2005, persoanele asigurate pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in sistemul de asigurari sociale de sanatate, denumite in continuare asigurati, au dreptul, in conditiile legii, pe perioada in care au domiciliul sau resedinta pe teritoriul Romaniei, la concedii medicale si indemnizatii...

Cum se calculeaza numarul mediu de salariati pentru bilant ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Numărul mediu de salariaţi se determină după metodologia stabilită de Institutul Naţional de Statistică, astfel: Nr. mediu = suma (Ei) / Zc Ei = efectivele zilnice de salariati din perioada de referinta, inclusiv din zilele de repaus saptaminal, sarbatori legale si alte zile nelucratoare Zc = numarul total al zilelor calendaristice Articole...

Munca suplimentara-compensarea cu zile libere platite sau acordarea unui spor la salariu

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Salariatii angajati cu norma intreaga au o durata normala a timpului de munca de 8 ore pe zi si de 40 de ore pe saptamana. Repartizarea timpului de munca in cadrul saptamanii este, de regula, uniforma, de 8 ore pe zi timp de 5 zile, cu doua zile de repaus. In functie de specificul unitatii sau al muncii prestate, se poate opta si...

Registru general de evidenta a salariatilor-termene de inregistrare

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Incadrarea in munca a unei persoane se realizeaza, potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, numai prin incheierea unui contract individual de munca, in temeiul caruia persoana fizica, in calitate de salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau...

Informarea angajatului inainte de incheierea contractului individual de munca

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Anterior incheierii sau modificarii contractului individual de munca, angajatorul are obligatia de a informa persoana selectata in vederea angajarii ori, dupa caz, salariatul, cu privire la clauzele esentiale pe care intentioneaza sa le inscrie in contract sau sa le modifice. Obligatia de informare a persoanei selectate in vederea...

Inregistrare/modificare/suspendare/incetare CIM – termene de inregistrare in Revisal

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Principalele modificari si inregistrari in Revisal privind CIM sunt: La angajarea unui salariat – se inregistreaza in registru cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre salariatul in cauza. Modificarile privind CIM – orice modificare a unuia dintre elementele: (identitatea partilor; locul...

Contractul de munca pe perioada determinata – conditii privind incheierea acestuia

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit Codului Muncii, angajatorii au posibilitatea de a angaja, personal salariat cu contract individual de munca pe durata determinata. Contractul individual de munca pe durata determinata se poate incheia numai in forma scrisa, cu precizarea expresa a duratei pentru care se incheie. Totodata, contractul individual de munca...

Completarea si transmiterea registrul electronic de evidenta al salariatilor REVISAL de catre un prestator extern- obligatii angajator

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Angajatorii pot contracta serviciul de completare si transmitere a registrul electronic de evidenta al salariatilor REVISAL prin incheierea, cu respectarea dispozitiilor art. 20 alin. (5) din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date,...

Activitati prealabile in vederea incheierii unui CIM – examenul medical

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Inaintea incheierii unui contract individual de munca este obligatoriu ca angajatul sa fie supus unui examen medical pentru a se dovedi ca starea de sanatate a acestuia este potrivita pentru un anumit post. Ca baza legala cu privire la supravegherea sanatatii angajatilor avem: Legea 319/2006 ; HG 355/2007 si Legea 418/2004 privind...

Recuperarea indemnizatiilor suportate din FNUASS

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Angajatorul sau entitatea asimilata angajatorului poate solicita recuperarea sumelor ce reprezinta indemnizatii achitate care depasesc obligatia lunara de plata a contributiei pentru concedii si indemnizatii prin depunerea unei solicitari scrise  insotite de documente justificative la registratura Casei de Asigurari de Sanatate...

Prelucrarea si protectia datelor personale ale salariatilor – prevederi legislative

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Atunci cand vine vorba de angajarea unui salariat in societatea noastra, trebuie sa respectam prevederile       HG.500/ 2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor, care spune ca “angajatorul are obligatia de a intocmi un dosar personal pentru fiecare dintre salariati, de a-l pastra in bune conditii la sediu,...

Cumpararea de vechime- CAS – pana la 27.04.2017

Pe site-ul Casei Nationale de Pensii Publice a fost publicat un comunicat prin care se arata ca încheierea unui contract de asigurare socială în temeiul prevederilor Legii nr.186/2016 poate fi solicitată numai până la data de 27.04.2017. Contractul de asigurare socială pentru plata retroactivă a contribuției de asigurări sociale – (prevederile Legii nr. 186/2016) 1. Începând cu...