Programarea concediilor de odihna pentru anul 2017

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Programarea concediilor pentru anul 2017, este prevazuta de art. 148 din Codul Muncii, care spune ca efectuarea concediului de odihna se realizeaza in baza unei programari colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor, pentru programarile colective, ori...

Raspunderea disciplinara a salariatului

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Angajatorul dispune de prerogativă disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor săi ori de câte ori constată că aceştia au săvârşit o abatere disciplinară. Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită...

Cheltuiala cu apa potabila pentru angajati – deductibilitate

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit OUG nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca, apa potabila pentru salariati reprezinta o cheltuiala cu protectia sociala a salariatilor. Aspectele privind acordarea apei potabile angajatilor trebuie sa fie prevazute in regulamentul...

Aspecte esentiale privind perioada de proba – prevederi Codul Muncii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Se considera vechime in munca perioada de proba? Munca prestata in temeiul unui contract individual de munca constituie vechime in munca. In cazul in care in prealabil sunteti supusi unei perioade de probe, sa stiti ca si perioada de proba constituie vechime in munca. Pe durata perioadei de proba salariatul beneficiaza de toate...

Cresterea salariului minim pe economie – aspecte privind modificarea CIM

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Incepand de maine (01.02.2017), salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata va creste de la 1250 lei/luna la 1.450 lei lunar, pentru un program complet de lucru. Iata ce trebuie sa sti despre modificarea contractului: Anterior incheierii sau modificarii contractului individual de munca, angajatorul are obligatia de a informa...

Contracte individuale de munca pe durata determinata – aspecte esentiale

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit Codului Muncii, angajatorii au posibilitatea de a angaja, in cazurile si in conditiile prezentului cod, personal salariat cu contract individual de munca pe durata determinata. Totodata, CIM-ul pe durata determinata poate fi prelungit dupa expirarea termenului initial, cu acordul scris al partilor, pentru perioada realizarii...

Veinituri din salarii de la angajatori din alte state- comunicat ANAF

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi, informează contribuabilii printr-un comunicat de presa publicat pe site că, în Monitorul Oficial al României nr. 19 din 09 ianuarie 2017, a fost publicat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.706 din 27 decembrie 2016 pentru aprobarea...

Aplicarea deducerii personale la noul salariu minim pe economie (1450 lei) – calcul comparativ

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii au dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub forma de deducere personala, acordata pentru fiecare luna a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se afla functia de baza. Deducerea personala se acorda pentru persoanele...

Calcul salarial pentru concediu neefectuat in momentul incetarii CIM – monografie

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit codului muncii, in cazul in care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau partial, concediul de odihna anual la care avea dreptul in anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei in cauza, angajatorul este obligat sa acorde concediul de odihna neefectuat intr-o perioada de 18 luni incepand...

Munca suplimentara-compensarea cu zile libere platite sau acordarea unui spor la salariu

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Salariatii angajati cu norma intreaga au o durata normala a timpului de munca de 8 ore pe zi si de 40 de ore pe saptamana. Repartizarea timpului de munca in cadrul saptamanii este, de regula, uniforma, de 8 ore pe zi timp de 5 zile, cu doua zile de repaus. In functie de specificul unitatii sau al muncii prestate, se poate opta si...

Calcul salarial comparativ 1250 lei vs 1450 lei

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In MOF nr. 15/2017 a fost publicata Hotararea nr.1/2015 prin care se majoreaza salariul minim brut pe economie de la 1250 lei la 1450 lei incepand cu 1 februarie 2017. Prezentam mai jos un calcul comparativ pentru cele doua salarii minime brute : 1250 lei si respectiv 1450 lei. Consideram ca angajatul nu are persoane in intretinere. Se...

Scutirea impozitului pe salarii pentru programatori – modificari legislative

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Pe site-ul Ministerului Comunicatiilor Si Pentru Societatea Informationala a aparut recent un comunicat cu privire la modificarea unor aspecte privind scutirea impozitului pe salarii pentru programatori. Iata mai jos informatiile din comunicat: “Angajaţii operatorilor economici al căror obiect de activitate include crearea...

Cote contributii salariale 2017

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Cotele de contributii salariale valabile pentru 2017 sunt: Contributii angajat : CAS 10.50% CASS 5.50% Somaj 0.50% Impozit 16.00% Contributii angajator : CAS 15.80% CASS 5.20% Somaj 0.50% Fnuass 0.85% Risc si accidente -in functie de codul CAEN Fond garantare creante 0.25% Articole similareNoutati fiscale 2017, pe scurtCalcul comparativ...

Certificatul medical la angajare – element obligatoriu

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! O persoana poate fi angajata in munca numai in baza unui certificat medical, care sa constate faptul ca cel in cauza este apt pentru prestarea acelei munci. Nerespectarea acestor prevederi atrage nulitatea contractului individual de munca. Persoana care urmeaza sa fie angajata trebuie sa isi efectueze analizele medicale inainte de...

Obligatia angajatorilor de a comunica situatia locurilor de munca vacante

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Angajatorii au obligatia sa comunice agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in caror raza isi au sediul, respectiv domiciliul, toate locurile de munca vacante, in termen de 5 zile lucratoare de la vacantarea acestora. Prin “locuri de munca vacante”, se intelege locurile de munca...

Adeverinta de vechime in munca – ce trebuie sa stii?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Ce este adeverinta de vechime in munca? Adeverinta de vechime in munca este un document care atesta durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si in specialitate a salariatilor si pe care angajatorii sunt obligati sa il puna la dispozitia angajatilor, insa doar la cererea acestora. Acest document inlocuieste carnetul...

Aspecte privind criteriile de evaluare a performantelor profesionale – Ordinul nr. 247/2011

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit Ordinului nr. 247/2011, evaluarea performantelor profesionale individuale are ca scop aprecierea obiectiva a activitatii personalului, prin compararea gradului de indeplinire a obiectivelor si criteriilor de evaluare stabilite pentru perioada respectiva cu rezultatele obtinute in mod efectiv. Evaluarea performanţelor profesionale...

Detasarea in munca – prevederi legislative

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Ce este detasarea? Potrivit Codului Muncii, detasarea este actul prin care se dispune schimbarea temporara a locului de munca, din dispozitia angajatorului, la un alt angajator, in scopul executarii unor lucrari in interesul acestuia. In mod exceptional, prin detasare se poate modifica si felul muncii, dar numai cu consimtamantul...

Incetarea contractului individual de munca in perioada de proba art.31 al.3-Codul Muncii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la incheierea contractului individual de munca  pe durata nedeterminata se poate stabili o perioada de proba de cel mult 90 de zile calendaristice pentru functiile de executie si de cel mult 120 de zile calendaristice pentru functiile de conducere. Verificarea aptitudinilor profesionale...

Contraventii si sanctiuni in Revisal – HG nr. 500/2011

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit HG nr. 500/2011, constituie contraventii si se sanctioneaza urmatoarele fapte savarsite de catre angajatori, persoane fizice sau juridice, cu privire la inregistrarea salariatilor in Revisal: netransmiterea registrului cu elementele contractului individual de munca : amenda de 10.000 lei pentru fiecare persoana primita...