Controlul oftalmologic pentru salariati – obligatiile angajatorilor

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Locul tau de munca presupune efectuarea de activitati desfasurate in fata calculatorului ? Iata ce ar trebui sa sti despre acest aspect: persoanele care lucreaza in mod obisnuit in fata calculatorului trebuie sa beneficieze din partea angajatorilor, in mod regulat de examene oftalmologice. Daca examenele oftalmologice dovedesc necesitatea...

Adeverinta de vechime in munca – aspecte utile

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Ce este adeverinta de vechime in munca? Adeverinta de vechime in munca este un document care atesta durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si in specialitate a salariatilor si pe care angajatorii sunt obligati sa il puna la dispozitia angajatilor, insa doar la cererea acestora. Acest document inlocuieste carnetul...

Inregistrare/modificare/suspendare/incetare CIM – termene de inregistrare in Revisal

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Principalele modificari si inregistrari in Revisal privind CIM sunt: La angajarea unui salariat – se inregistreaza in registru cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre salariatul in cauza. Modificarile privind CIM – orice modificare a unuia dintre elementele: (identitatea partilor; locul...

Cazuri in care un angajator poate sa reduca salariul angajatului

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit Codului Muncii, contractul individual de munca poate fi modificat numai prin acordul partilor, dintre elementele vizate fiind inclus si salariul. Angajatorul nu poate reduce salariul prin incheierea unui act aditional la CIM fara acordul salariatului, cu exceptia anumitor cazuri. Daca se va reduce temporar activitatea pentru...

Concediul pentru formarea profesionala – cu sau fara plata?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In vederea formarii profesionale, angajatii au dreptul sa beneficieze de concedii cu sau fara plata in baza unei cereri adresate angajatorului. Angajatorul poate respinge solicitarea salariatului numai daca absenta salariatului ar prejudicia grav desfasurarea activitatii. Concediile fara plata pentru formare profesionala se acorda...

Cum se poate compensa munca suplimentara?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Munca prestata in afara duratei normale a timpului de munca saptamanal, este considerata munca suplimentara. Aceasta nu poate fi efectuata fara acordul salariatului, cu exceptia cazului de forta majora sau pentru lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori inlaturarii consecintelor unui accident. Angajatorii...

4 si 5 iunie zile libere legal pentru salariati – sarbatoarea Rusaliilor

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Sarbatoarea Rusaliilor aduce pentru salariatii din mediul public si din cel privat doua zile libere legal. Anul acesta prima zi de Rusalii este duminica (04.06.2017) iar cea de-a doua zi este luni (05.06.2017).  Potrivit art. 139 din Codul Munci, angajatorii trebuie sa acorde zi libera angajatilor in data de 04 si 05 iunie 2017...

Sanatatea si securitatea in munca (SSM) – obligatiile angajatorilor

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In cadrul responsabilităţilor sale, angajatorul are obligaţia sa ia măsurile necesare pentru: asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor; prevenirea riscurilor profesionale; informarea şi instruirea lucrătorilor; asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securităţii şi sănătăţii...

1 iunie ziua copilului si zi libera legal pentru salariati

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Este primul an in care salariatii vor avea zi libera in data de 01 iunie, cu ocazia Zilei Internationale a Copilului. De aceasta zi libera vor beneficia atat salariatii care au copii, cat si ceilalti salariati. Potrivit art. 139 din Codul Munci, angajatorii trebuie sa acorde zi libera angajatilor in data de 01 iunie 2017 cu ocazia...

Suspendarea contractului individual de munca in cazul concediului fara salar

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit articolului 153 din Codului Muncii pentru rezolvarea unor situaţii personale salariaţii au dreptul la concedii fără plată. Durata concediului fără plată se stabileşte prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern. De retinut sunt urmatoarele aspecte: Contractul individual de munca se...

Exemplu practic de calcul a salariului net pornind de la salariul brut

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Presupunem ca un salariat are salariul brut de 1.450 lei. Salariu brut = 1.450 lei CAS: 10,5%* 1.450 = 152,25 lei CASS: 5,5%* 1.450 = 79,75  lei CFS : 0,5%* 1.450 = 7,25 lei Deducere personala: 300 lei (functie de baza fara pesoane aflate in intretinere) Salariu impozabil: Salariu brut – (CAS+CASS+CFS) – deducere...

Registrul general de evidenta a salariatilor – prevederi legale

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit Codului Muncii, fiecare angajator are obligatia de a infiinta un registru general de evidenta a salariatilor. Acesta se va inregistra in prealabil la autoritatea publica competenta, potrivit legii, in a carei raza teritoriala se afla domiciliul, respectiv sediul angajatorului, data de la care devine document oficial. Registrul...

Date cuprinse intr-o fisa a postului – informatii utile

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Fişa postului este documentul anexat la contractul individual de munca al unui salariat in care sunt cuprinse competentele, responsabilitatile, atributiile si sarcinile de serviciu proprii functiei pe care o detine salariatul. Chiar daca legislatia nu ofera un model standard al fisei de post, aceasta ar trebui sa contina un minim...

Munca la domiciliu prevederi legislative

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit art. 108 din Codul Muncii sunt consideraţi salariaţi cu munca la domiciliu acei salariaţi care îndeplinesc, la domiciliul lor, atribuţiile specifice funcţiei pe care o deţin. În vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu ce le revin, salariaţii cu munca la domiciliu îşi stabilesc singuri programul de lucru. Angajatorul...

Leasing-ul de personal reglementari legale si monografie contabila

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Leasing-ul de personal se regaseste in Codul Muncii sub sintagma “munca prin agent de munca temporara”. Munca prin agent de munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care a incheiat un contract de munca temporara cu un agent de munca temporara si care este pus la dispozitia utilizatorului pentru a lucra...

Tu stii cum sa inregistrezi o societate si un angajat nou in Revisal ? – etape

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In vederea inregistrarii unei societati si a unui angajat nou, dupa descarcarea si instalarea aplicatiei Revisal, se vor parcurge urmatoarele etape: Se va deschide aplicatia Revisal. Din meniul registru, din partea stanga-sus, se va selecta campul inregistrare angajator nou. Se vor completa datele societatii dumneavoastra,...

Adeverinta de la locul de munca pentru concediul medical – model

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit OUG 158/2005, persoanele asigurate pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, denumite în continuare asiguraţi, au dreptul, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, pe perioada în care au domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României,...

Delegarea vs detasarea salariatilor – caracteristici legislative

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit art. 43 din Codul Muncii, delegarea reprezinta exercitarea temporara, din dispozitia angajatorului, de catre salariat, a unor lucrari sau sarcini corespunzatoare atributiilor de serviciu in afara locului sau de munca, spre deosebire de detasare, care potrivit art. 45 din Codul Muncii, este actul prin care se dispune schimbarea...

Sistarea serviciilor suport pentru aplicatia Revisal incepand cu 01.05.2017

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Inspectoratul Teritorial de Munca Harghita informeaza angajatorii printr-un articol publicat pe pagina de Facebook ca ” incepând cu 01.05.2017 serviciile de suport oferite de Teamnet pentru aplicația Revisal și sistemul informatic REGES prin email la adresele suport.ITM@teamnet.ro / suportregistru@inspectiamuncii.ro și...

Calcularea salariilor cu concediu de odihna – model

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit Art. 150 din Codului Muncii, pentru perioada concediului de odihna salariatul beneficiaza de o indemnizatie de concediu, care nu poate fi mai mica decat salariul de baza, indemnizatiile si sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectiva, prevazute in contractul individual de munca. Indemnizatia de concediu...