Munca suplimentara-compensarea cu zile libere platite sau acordarea unui spor la salariu

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Salariatii angajati cu norma intreaga au o durata normala a timpului de munca de 8 ore pe zi si de 40 de ore pe saptamana. Repartizarea timpului de munca in cadrul saptamanii este, de regula, uniforma, de 8 ore pe zi timp de 5 zile, cu doua zile de repaus. In functie de specificul unitatii sau al muncii prestate, se poate opta si...

Calcul salarial comparativ 1250 lei vs 1450 lei

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In MOF nr. 15/2017 a fost publicata Hotararea nr.1/2015 prin care se majoreaza salariul minim brut pe economie de la 1250 lei la 1450 lei incepand cu 1 februarie 2017. Prezentam mai jos un calcul comparativ pentru cele doua salarii minime brute : 1250 lei si respectiv 1450 lei. Consideram ca angajatul nu are persoane in intretinere. Se...

Scutirea impozitului pe salarii pentru programatori – modificari legislative

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Pe site-ul Ministerului Comunicatiilor Si Pentru Societatea Informationala a aparut recent un comunicat cu privire la modificarea unor aspecte privind scutirea impozitului pe salarii pentru programatori. Iata mai jos informatiile din comunicat: “Angajaţii operatorilor economici al căror obiect de activitate include crearea...

Cote contributii salariale 2017

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Cotele de contributii salariale valabile pentru 2017 sunt: Contributii angajat : CAS 10.50% CASS 5.50% Somaj 0.50% Impozit 16.00% Contributii angajator : CAS 15.80% CASS 5.20% Somaj 0.50% Fnuass 0.85% Risc si accidente -in functie de codul CAEN Fond garantare creante 0.25% Articole similareCalcul comparativ salariu net inainte si...

Certificatul medical la angajare – element obligatoriu

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! O persoana poate fi angajata in munca numai in baza unui certificat medical, care sa constate faptul ca cel in cauza este apt pentru prestarea acelei munci. Nerespectarea acestor prevederi atrage nulitatea contractului individual de munca. Persoana care urmeaza sa fie angajata trebuie sa isi efectueze analizele medicale inainte de...

Obligatia angajatorilor de a comunica situatia locurilor de munca vacante

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Angajatorii au obligatia sa comunice agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in caror raza isi au sediul, respectiv domiciliul, toate locurile de munca vacante, in termen de 5 zile lucratoare de la vacantarea acestora. Prin “locuri de munca vacante”, se intelege locurile de munca...

Adeverinta de vechime in munca – ce trebuie sa stii?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Ce este adeverinta de vechime in munca? Adeverinta de vechime in munca este un document care atesta durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si in specialitate a salariatilor si pe care angajatorii sunt obligati sa il puna la dispozitia angajatilor, insa doar la cererea acestora. Acest document inlocuieste carnetul...

Aspecte privind criteriile de evaluare a performantelor profesionale – Ordinul nr. 247/2011

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit Ordinului nr. 247/2011, evaluarea performantelor profesionale individuale are ca scop aprecierea obiectiva a activitatii personalului, prin compararea gradului de indeplinire a obiectivelor si criteriilor de evaluare stabilite pentru perioada respectiva cu rezultatele obtinute in mod efectiv. Evaluarea performanţelor profesionale...

Detasarea in munca – prevederi legislative

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Ce este detasarea? Potrivit Codului Muncii, detasarea este actul prin care se dispune schimbarea temporara a locului de munca, din dispozitia angajatorului, la un alt angajator, in scopul executarii unor lucrari in interesul acestuia. In mod exceptional, prin detasare se poate modifica si felul muncii, dar numai cu consimtamantul...

Incetarea contractului individual de munca in perioada de proba art.31 al.3-Codul Muncii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la incheierea contractului individual de munca  pe durata nedeterminata se poate stabili o perioada de proba de cel mult 90 de zile calendaristice pentru functiile de executie si de cel mult 120 de zile calendaristice pentru functiile de conducere. Verificarea aptitudinilor profesionale...

Contraventii si sanctiuni in Revisal – HG nr. 500/2011

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit HG nr. 500/2011, constituie contraventii si se sanctioneaza urmatoarele fapte savarsite de catre angajatori, persoane fizice sau juridice, cu privire la inregistrarea salariatilor in Revisal: netransmiterea registrului cu elementele contractului individual de munca : amenda de 10.000 lei pentru fiecare persoana primita...

Ce se intampla cu zilele de concediu de odihna neefectuat intr-un an?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Orice angajat are dreptul la un numar minim de 20 de zile de concediu de odihna pe an, indiferent ca este angajat cu norma de lucru intreaga sau partiala. Durata efectiva a concediului de odihna anual se stabileste in contractul individual de munca, cu respectarea legii si a contractelor colective de munca aplicabile. Ce se intampla...

Incetarea contractului de munca – prevederi legislative

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Art. 55 din Codul Munci spune ca un contract individual de munca poate inceta astfel: de drept; ca urmare a acordului partilor, la data convenita de acestea; ca urmare a vointei unilaterale a uneia dintre parti, in cazurile si in conditiile limitativ prevazute de lege. In situatia incetarii de drept a contractului individual de...

Top 10 lucruri pe care trebuie sa le stii cu privire la perioada de proba

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In cele ce urmeaza va vom relata, punctual, cele mai importante aspecte pe care ar trebui sa le cunoasteti cu privire la perioada de proba, confom Codului Muncii. Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la incheierea contractului individual de munca se poate stabili o perioada de proba de cel mult 90 de zile calendaristice...

Termene pentru perioada de proba/preaviz concediere/preaviz demisie

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Perioada de proba: Potrivit art. 31 din Codul Muncii, pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la incheierea contractului individual de munca se poate stabili o perioada de proba de cel mult 90 de zile calendaristice pentru functiile de executie si de cel mult 120 de zile calendaristice pentru functiile de conducere.  Verificarea...

Clauza de mobilitate in contractul individual de munca

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Prin clauza de mobilitate părţile în contractul individual de muncă stabilesc că, în considerarea specificului muncii, executarea obligaţiilor de serviciu de către salariat nu se realizează într-un loc stabil de muncă. În acest caz salariatul beneficiază de prestaţii suplimentare în bani sau în natură. Cuantumul prestaţiilor...

Nulitatea contractului individual de munca

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit art. 57 din Codul Muncii, nerespectarea oricareia dintre conditiile legale necesare pentru incheierea valabila a contractului individual de munca atrage nulitatea acestuia. Constatarea nulitatii contractului individual de muncă produce efecte pentru viitor. Nulitatea contractului individual de munca poate fi acoperita prin...

Informarea angajatului inainte de incheierea contractului individual de munca

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Anterior incheierii sau modificarii contractului individual de munca, angajatorul are obligatia de a informa persoana selectata in vederea angajarii ori, dupa caz, salariatul, cu privire la clauzele esentiale pe care intentioneaza sa le inscrie in contract sau sa le modifice. Obligatia de informare a persoanei selectate in vederea...

Drepturile si obligatiile unui salariat – prevederi ale Codului Muncii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit Codului Muncii, un salariatul are, in principal, urmatoarele drepturi: dreptul la salarizare pentru munca depusa; dreptul la repaus zilnic si saptamanal; dreptul la concediu de odihna anual; dreptul la egalitate de sanse si de tratament; dreptul la demnitate in munca; dreptul la securitate si sanatate in munca; dreptul...

Contraventii si sanctiuni – prevederi codul muncii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit Codului Muncii, constituie contraventie si se sanctioneaza urmatoarele fapte: nerespectarea dispozitiilor privind garantarea in plata a salariului minim brut pe tara – cu amenda de la 300 lei la 2.000 lei; incalcarea de catre angajator a prevederilor art. 34 alin. (5) – cu amenda de la 300 lei la 1.000 lei;...