Inregistrare/modificare/suspendare/incetare CIM – termene de inregistrare in Revisal

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Principalele modificari si inregistrari in Revisal privind CIM sunt: La angajarea unui salariat – se inregistreaza in registru cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre salariatul in cauza. Modificarile privind CIM – orice modificare a unuia dintre elementele: (identitatea partilor; locul...

Contractul de munca pe perioada determinata – conditii privind incheierea acestuia

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit Codului Muncii, angajatorii au posibilitatea de a angaja, personal salariat cu contract individual de munca pe durata determinata. Contractul individual de munca pe durata determinata se poate incheia numai in forma scrisa, cu precizarea expresa a duratei pentru care se incheie. Totodata, contractul individual de munca...

Completarea si transmiterea registrul electronic de evidenta al salariatilor REVISAL de catre un prestator extern- obligatii angajator

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Angajatorii pot contracta serviciul de completare si transmitere a registrul electronic de evidenta al salariatilor REVISAL prin incheierea, cu respectarea dispozitiilor art. 20 alin. (5) din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date,...

Activitati prealabile in vederea incheierii unui CIM – examenul medical

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Inaintea incheierii unui contract individual de munca este obligatoriu ca angajatul sa fie supus unui examen medical pentru a se dovedi ca starea de sanatate a acestuia este potrivita pentru un anumit post. Ca baza legala cu privire la supravegherea sanatatii angajatilor avem: Legea 319/2006 ; HG 355/2007 si Legea 418/2004 privind...

Recuperarea indemnizatiilor suportate din FNUASS

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Angajatorul sau entitatea asimilata angajatorului poate solicita recuperarea sumelor ce reprezinta indemnizatii achitate care depasesc obligatia lunara de plata a contributiei pentru concedii si indemnizatii prin depunerea unei solicitari scrise  insotite de documente justificative la registratura Casei de Asigurari de Sanatate...

Prelucrarea si protectia datelor personale ale salariatilor – prevederi legislative

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Atunci cand vine vorba de angajarea unui salariat in societatea noastra, trebuie sa respectam prevederile       HG.500/ 2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor, care spune ca “angajatorul are obligatia de a intocmi un dosar personal pentru fiecare dintre salariati, de a-l pastra in bune conditii la sediu,...

Cumpararea de vechime- CAS – pana la 27.04.2017

Pe site-ul Casei Nationale de Pensii Publice a fost publicat un comunicat prin care se arata ca încheierea unui contract de asigurare socială în temeiul prevederilor Legii nr.186/2016 poate fi solicitată numai până la data de 27.04.2017. Contractul de asigurare socială pentru plata retroactivă a contribuției de asigurări sociale – (prevederile Legii nr. 186/2016) 1. Începând cu...

8 situatii in care angajatorul poate incheia contrate de munca pe perioada determinata

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Definirea contractului individual de munca pe perioada determinata Contractul individual de munca este contractul in temeiul caruia o persoana fizica, denumita salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, in schimbul unei remuneratii denumite salariu. Contractul individual...

Incetarea contractului individual de munca in perioada de proba art.31 al.3-Codul Muncii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la incheierea contractului individual de munca  pe durata nedeterminata se poate stabili o perioada de proba de cel mult 90 de zile calendaristice pentru functiile de executie si de cel mult 120 de zile calendaristice pentru functiile de conducere. Verificarea aptitudinilor profesionale...

Doua note contabile de efectuat la data bilantului – 461= 542 sau 428=542

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Reglementarile contabile – O 1802/2014 prevad  la functionalitatea contului 542 Avansuri de trezorerie , ca in creditul contului se inregistreaza pe langa altele si sumele reprezentând avansuri de trezorerie, nedecontate până la data bilanţului in corespondenta cu conturile 461 Debitori diversi si 4282 Alte creanţe în...

Documente necesare la dosarul de personal – prevederi legislative

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit HG nr. 500/2011, dosarul de personal al salariatului trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele documente: actele necesare angajarii (adeverinta medicala la angajare; CV-ul; oferta de munca; copie dupa cartea de identitate; declaratia pe propria raspundere privind functia de baza; adeverinta de la angajatorul anterior privind...

Obligatia angajatorilor de a comunica situatia locurilor de munca vacante

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Angajatorii au obligatia sa comunice agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in caror raza isi au sediul, respectiv domiciliul, toate locurile de munca vacante, in termen de 5 zile lucratoare de la vacantarea acestora. Prin “locuri de munca vacante”, se intelege locurile de munca...

Programarea concediilor de odihna pentru anul 2017

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Programarea concediilor pentru anul 2017, este prevazuta de art. 148 din Codul Muncii, care spune ca efectuarea concediului de odihna se realizeaza in baza unei programari colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor, pentru programarile colective, ori...

Raspunderea disciplinara a salariatului

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Angajatorul dispune de prerogativă disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor săi ori de câte ori constată că aceştia au săvârşit o abatere disciplinară. Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită...

Cheltuiala cu apa potabila pentru angajati – deductibilitate

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit OUG nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca, apa potabila pentru salariati reprezinta o cheltuiala cu protectia sociala a salariatilor. Aspectele privind acordarea apei potabile angajatilor trebuie sa fie prevazute in regulamentul...

Aspecte esentiale privind perioada de proba – prevederi Codul Muncii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Se considera vechime in munca perioada de proba? Munca prestata in temeiul unui contract individual de munca constituie vechime in munca. In cazul in care in prealabil sunteti supusi unei perioade de probe, sa stiti ca si perioada de proba constituie vechime in munca. Pe durata perioadei de proba salariatul beneficiaza de toate...

Cresterea salariului minim pe economie – aspecte privind modificarea CIM

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Incepand de maine (01.02.2017), salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata va creste de la 1250 lei/luna la 1.450 lei lunar, pentru un program complet de lucru. Iata ce trebuie sa sti despre modificarea contractului: Anterior incheierii sau modificarii contractului individual de munca, angajatorul are obligatia de a informa...

Contracte individuale de munca pe durata determinata – aspecte esentiale

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit Codului Muncii, angajatorii au posibilitatea de a angaja, in cazurile si in conditiile prezentului cod, personal salariat cu contract individual de munca pe durata determinata. Totodata, CIM-ul pe durata determinata poate fi prelungit dupa expirarea termenului initial, cu acordul scris al partilor, pentru perioada realizarii...

Veinituri din salarii de la angajatori din alte state- comunicat ANAF

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi, informează contribuabilii printr-un comunicat de presa publicat pe site că, în Monitorul Oficial al României nr. 19 din 09 ianuarie 2017, a fost publicat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.706 din 27 decembrie 2016 pentru aprobarea...

Aplicarea deducerii personale la noul salariu minim pe economie (1450 lei) – calcul comparativ

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii au dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub forma de deducere personala, acordata pentru fiecare luna a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se afla functia de baza. Deducerea personala se acorda pentru persoanele...