Cheltuieli privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere – termenul zilei

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Evidenta contabila a cheltuielilor cu amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere se tine cu ajutorul contului 681 “Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere”. La randul sau contul 681 este format din urmatoarele conturi sintetice: 6811 – “Cheltuieli...

Durata efectuarii inspectiei fiscale in 2017-termenul zileli

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit art. 126 din Legea 207/2015 Codul de Procedura Fiscala durata efectuării inspecţiei fiscale este stabilită de organul de inspecţie fiscală, în funcţie de obiectivele inspecţiei, şi nu poate fi mai mare de: a) 180 de zile pentru contribuabilii mari, precum şi pentru contribuabilii/plătitorii care au sedii secundare,...

Faptul generator pentru livrari de bunuri si prestari de servicii-termenul zilei

Potrivit art.281 din Codul Fiscal faptul generator pentru livrari de bunuri si prestari de servicii intervine la data livrării bunurilor sau la data prestării serviciilor cu urmatoarele exceptii. Pentru bunurile livrate în baza unui contract de consignație se consideră că livrarea bunurilor de la consignant la consignatar are loc la data la care bunurile sunt livrate de consignatar clienților...

Elemente similare cheltuielilor din punct de vedere al impozitului pe profit-termenul zilei

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit art.19 din Codul Fiscal rezultatul fiscal se calculează ca diferență între veniturile și cheltuielile înregistrate conform reglementărilor contabile aplicabile, din care se scad veniturile neimpozabile și deducerile fiscale și la care se adaugă cheltuielile nedeductibile. La stabilirea rezultatului fiscal se iau...

Sediul permanent-termenul zilei

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Sediul permanent este un loc prin care se desfășoară integral sau parțial activitatea unui nerezident, fie direct, fie printr-un agent dependent. Un sediu permanent presupune un loc de conducere, o sucursală, un birou, o fabrică, un magazin, un atelier, precum și o mină, un puț de țiței sau de gaze, o carieră sau alte...

Autofacturarea – termenul zilei

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Ce este autofactura? Autofactura este un document justificativ pentru livrarile de bunuri si/sau prestari de servicii catre sine, creata de catre beneficiar in numele furnizorului, daca acesta din urma nu a intocmit factura in cele 15 zile ale lunii urmatoare celei in care ia nastere faptul generator al taxei. La primirea facturii,...

Controlul inopinat-termenul zilei

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Organul fiscal poate efectua un control fără înștiințarea prealabilă a contribuabilului/plătitorului, denumit în continuare control inopinat. Controlul inopinat constă în: a) verificarea faptică și documentară, în principal, ca urmare a unor informații cu privire la existența unor fapte de încălcare a legislației...

Stingerea creantelor prin plata/compensare/restituire – intrebari si raspunsuri ANAF

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In data de 14.06.2017, pe pagina de Facebook a ANAF-ului s-a desfasurat o sesiune de intrebari si raspunsuri cu privire la ”Stingerea creantelor prin plata, compensare si restituire”. Iata mai jos o sinteza a intrebarilor puse de contribuabili si raspunsurile date de specialistii ANAF: a.) Intrebare contribuabil: “Puteti...

Servicii online de informare si verificare parteneri – termenul zilei

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In cele ce urmeaza dorim sa va prezentam cateva pagini online de informare si verificare parteneri puse la dispozitia contribuabililor: Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare – click aici Registrul persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal –...

In ce limba trebuie sa intocmesc facturile?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit Codului Fiscal, sunt considerate facturi documentele sau mesajele pe suport hartie ori in format electronic, daca acestea indeplinesc conditiile stabilite prin lege. Orice document sau mesaj care modifica si care se refera in mod specific si fara ambiguitati la factura initiala are acelasi regim juridic ca o factura. Pe...

Concedierea angajatilor – termenul zilei

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Ce reprezinta concedierea? Concedierea reprezinta incetarea contractului individual de munca din initiativa angajatorului. Concedierea salariatilor nu poate fi dispusa: pe durata incapacitatii temporare de munca, stabilita prin certificat medical conform legii; pe durata suspendarii activitatii ca urmare a instituirii carantinei;...

Venituri din activitati independente – termenul zilei

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit Codului Fiscal, veniturile din activitati independente cuprind veniturile din activitati de productie, comert, prestari de servicii, veniturile din profesii liberale si veniturile din drepturi de proprietate intelectuala, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere, inclusiv din activitati adiacente. Totodata,...

Modalitati de plata a salariilor angajatilor

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit Codului Muncii, salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca. Pentru munca prestata in baza contractului individual de munca fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat in bani. Salariul cuprinde salariul de baza, indemnizatiile, sporurile, precum si alte adaosuri. Salariul...

Ce sunt perisabilitatile si care sunt limitele acestora?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Prin perisabilităţi,  se înţelege scăzămintele care se produc în timpul transportului, manipulării, depozitării şi desfacerii mărfurilor, determinate de procese naturale cum sunt: uscare, evaporare, volatilizare, pulverizare, hidroliză, răcire, îngheţare, topire, oxidare, aderare la pereţii vagoanelor sau ai vaselor...

Identificator unic la nivel european (EUID) – termenul zilei

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Ce reprezinta termenul EUID ? Persoanele juridice si persoanele fizice autorizate, vor fi identificate in Registrul Comertului prin inca un cod de inregistrare, potrivit Legii nr. 152/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul inregistrarii in registrul comertului. Pe langa numarul de la Reg. Com. si codul...

Redeventa-termenul zilei

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit art.7 din Codul Fiscal se consideră redevență plățile de orice natură primite pentru folosirea ori dreptul de folosință al oricăruia dintre următoarele: a) drept de autor asupra unei lucrări literare, artistice sau științifice, inclusiv asupra filmelor, benzilor pentru emisiunile de radio sau de televiziune,...

Repartizarea timpului de munca inegal – informatii utile

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Timpul de munca reprezinta orice perioada in care salariatul presteaza munca, se afla la dispozitia angajatorului si indeplineste sarcinile si atributiile sale, conform prevederilor contractului individual de munca, contractului colectiv de munca aplicabil si/sau ale legislatiei in vigoare. Atentie! Timpul de lucru nu este acelasi...

Legea nr.105/2017 pentru modificarea Legii nr. 52/2011 – activitati desfasurate de zilieri

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In Monitorul Oficial cu nr. 376 din 19 mai a fost publicata Legea nr. 105/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilier. Iata mai jos modificarile si completarile aduse de legea nr. 105/2017: La articolul 4, alineatul (4) se modifica si va...

Sistemul barter – termenul zilei

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Ce este sistemul barter? Barter-ul reprezinta un schimb de servicii sau de produse intre doua parti, nefiind implicat nici un transfer de bani. Acesta se poate realiza in aproape orice domeniu de activitate, cu bunuri, servicii sau competente profesionale. Unul dintre cele mai importante scopuri al acestui sistem este acela de economisire. Pe...

Nu uita de declaratiile si platile scadente in 25.05.2017 !

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Data de 25.05.2017 (JOI) va fi ultima zi de depunere/plata a urmatoarelor obligatii fiscale: Plata contribuției trimestriale pentru medicamente pentru trimestrul I 2017. Plata impozitului reținut la sursă în luna precedentă. Depunerea Declarației privind obligațiile de plată la bugetul de stat – Formularul 100. Depunerea...