Taxa pe valoarea adaugata neexigibila – monografie contabila

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Contul 4428 „Taxa pe valoarea adaugata neexigibila” este un cont bifunctional. Soldul contului reprezinta taxa pe valoarea adaugata neexigibila. Se utilizeaza in urmatoarele situatii: Functioneaza ca si un cont de activ cand  au loc primiri, cumparari, receptionari de bunuri de la furnizorii de la care nu a sosit factura. In...

Functionalitatea contului 518 – Dobanzi

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Contul 518 “Dobanzi” este un cont bifunctional cu ajutorul caruia se tine evidenta dobanzilor datorate, precum si a dobanzilor de incasat, aferente creditelor acordate de banci in conturile curente, respectiv disponibilitatilor aflate in conturile curente. Dobanzile datorate si cele de incasat, aferente exercitiului in...

Angajarea persoanelor cu handicap – modificari legislative valabile incepand cu 01 Septembrie

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Recent, a fost publicata Ordonanta de urgenta cu nr. 60/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Iata mai jos care sunt modificarile si completarile aduse de noua ordonanta incepand cu 01 septembrie 2017: Articolul 78, alineatul (3) se modifica...

Rezerva legala- exista obligativitatea constituirii in cazul ONG-ului?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Organizatiile nonguvernamentale functioneaza si sunt organizate in conformitate cu prevederile Ordonantei nr 96/2000, actualizata. In ceea ce priveste rezerva legala, aceasta ordonanta nu prevede obligativitatea constituirii rezervei legale. In schimb prevederile Legi 31/1990 stipuleaza la articolul 183 obligativitatea consituirii...

Esalonarea la plata a obligatiilor fiscale – tema sesiunii ANAF

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Astazi 09.08.2017, tema sesiunii de intrebari si raspunsuri pe Facebook organizata de ANAF este: “Esalonarea la plata a obligatiilor fiscale”. Daca doriti mai multe informatii despre acest subiect, ANAF va asteapta astazi 09.08.2017 incepand cu ora 09:00, la sesiunea de indrumare si asistenta care se va desfasura pe pagina de...

Cine este obligat sa depuna raportari contabile semestriale la 30.06.2017

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit Ordinului 895/2017 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a operatorilor economici, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile au obligatia depunerii raportarii financiare semestriale  la 30 iunie 2017 operatorii economici  persoanelor cărora le sunt incidente Reglementările...

Delegarea vs detasarea salariatilor – caracteristici legislative

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit art. 43 din Codul Muncii, delegarea reprezinta exercitarea temporara, din dispozitia angajatorului, de catre salariat, a unor lucrari sau sarcini corespunzatoare atributiilor de serviciu in afara locului sau de munca, spre deosebire de detasare, care potrivit art. 45 din Codul Muncii, este actul prin care se dispune schimbarea...

Incadrarea in categoria microintreprinderilor – caracteristici

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Care sunt criteriile de incadrare ca microintreprindere? Potrivit Codului Fiscal, o microintreprindere este o persoana juridica romana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent: a realizat venituri, altele decat cele obtinute din desfasurarea activitatilor, prevăzute la art....

Corectarea declaraţiilor fiscale-speta ANAF

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! În ce condiții pot fi corectate de către un contribuabil declarațiile fiscale? Raspuns ANAF Codul de procedură fiscală reglementează dreptul contribuabilului/platitorului de a corecta declarațiile fiscale(declarația de impunere și declarația informativă), din proprie inițiativă ori de câte ori acesta constată erori...

Baza de calcul a contributiei de asigurari sociale datorate de angajatori – CIM part time

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit Ordonantei nr. 4/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, “(1) Pentru persoanele prevazute la art. 136 lit. c), baza lunara de calcul pentru contributia de asigurari sociale o reprezinta suma castigurilor brute prevazute la art. 139, realizate de persoanele fizice care obtin...

Contributii majorate pentru angajatii part time incepand cu 01 august 2017 !

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Incepand cu data de 01.08.2017, angajatorii care au inregistrat contracte individuale de munca de tip part time, respectiv au angajati cu salariul brut sub 1450 lei, vor trebui sa achite contributii CAS si CASS mai mari, echivalente salariului minim brut pe tara de 1450 lei. Exceptiile de la aceasta regula se se vor aplica pentru...

Nu uita de scadenta declaratiilor si platilor din 25.07.2017 !

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Pana in data de 25.07.2017 (Marti), inclusiv, trebuie depuse cateva declaratii fiscale si trebuie achitate obligatiile fiscale catre bugetul de stat. Iata care sunt acestea: Plata impozitului reținut la sursă în luna precedentă; Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă – Formularul...

Plata impozitului specific unor activitati – intrebari si raspunsuri ANAF

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In data de 19.07.2017, pe pagina de Facebook a ANAF-ului s-a desfasurat o sesiune de intrebari si raspunsuri cu privire la “Plata impozitului specific unor activitati”. Iata cateva dintre intrebarile contribuabililor si raspunsurile date de specialistii ANAF: a.) Intrebare contribuabil: “Cum se calculeaza impozitul specific...

Cum functioneaza functia financiara PV in Excel?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Functia PV returneaza valoarea actuala (present value) aferenta unei sume investite sau depozitate la banca, prin plati periodice, in conditiile unei rate constante a dobânzii. Aceasta caculeaza valoarea prezenta a unei sume investite, adica valoarea curenta a unei serii de plati viitoare. Se utilizeaza pentru a determina daca valoarea...

Functionalitatea contului 542 – avansuri de trezorerie

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Avansurile de trezorerie reprezinta sume in numerar incredintate administratorilor, patronilor sau altor persoane imputernicite de unitate (entitate) in vederea efectuarii unor plati in favoarea acesteia. Evidenta acestor sume se tine cu ajutorul contului 542 “Avansuri de trezorerie”, acesta fiind un cont de activ. In debitul...

Contraventii si sanctiuni privind nerespectarea prevederilor din Legea nr. 207/2005

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit Legii nr. 207/2005, constituie contravenții si se sancționează următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii, infracțiuni: nedepunerea de către contribuabil la termenele prevăzute de lege a declarațiilor de înregistrare fiscală, de radiere a...

Acordarea voucherelor de vacanta angajatilor – prevederi legislative

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit OUG nr. 8/2009, angajatorii care incadreaza personal prin incheierea unui contract individual de munca pot acorda, in conditiile legii, bonuri de valoare, denumite in continuare tichete de vacanta. Angajatorii acorda tichete de vacanta numai in cazul in care in anul fiscal au obtinut profit sau venit, dupa caz. Nivelul...

Inchirierea bunurilor imobile -operatiune scutita sau taxabila din punct de vedere al TVA-ului?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Din punct de vedere fiscal inchirierea unui bun imobil este o operatiune scutita de taxa conform art. 292, al. 2,  lit.e), CF. Cu toate aceste orice persoana impozabila poate opta pentru taxarea acestor operatiuni respectand prevederile art.292, al. 3. “ART. 292 (2)  Urmatoarele operatiuni sunt, de asemenea, scutite de taxa: e)...

PDF inteligent pentru raportarile semestriale la 30.06.2017 – descarcare

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Pe site-ul ANAF a fost publicat PDF-ul inteligent pentru raportarile semestriale la 30.06.2017. Reamintim faptul ca operatorii economici care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri de peste 220.000 lei vor trebui sa depuna la unitatile teritoriale ale MFP pana cel tarziu la data de 16 august 2017, raportarile...

Spatiul Privat Virtual – intrebari si raspunsuri ANAF

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In data de 05.05.2017, pe pagina de Facebook a ANAF-ului s-a desfasurat o sesiune de intrebari si raspunsuri cu privire la “Spatiul Privat Virtual”. Iata cateva dintre intrebarile contribuabililor si raspunsurile date de specialistii ANAF: a.) Intrebare contribuabil: “Buna ziua. Pe adresa de email trecuta in declaratia...