5311

Contul 5311 este contul  “Casa in lei”
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa numerarului aflat în casieria entităţii, precum şi a mişcării acestuia, ca urmare a încasărilor şi plăţilor efectuate.
Este un cont de activ.
În debitul contului 5311 “Casa in lei” se înregistrează:
– sumele ridicate de la bănci (581);
– sumele încasate de la clienţi (411);
– sumele încasate de la acţionari/asociaţi şi din operaţii în participaţie (455, 458);
– sumele încasate reprezentând aport la capitalul social (456);
– debite încasate de la salariaţi şi debitori diverşi (428, 461);
– sumele încasate de la creditori diverşi (462);
– sumele încasate reprezentând venituri anticipate (472);
– sumele încasate şi necuvenite unităţii (473);
– sumele virate unităţii de către subunităţi (în contabilitatea unităţii) sau subunităţilor, de către unitate (în contabilitatea subunităţilor) (481, 482);
– sumele restituite în numerar reprezentând avansuri de trezorerie neutilizate (542);
– sumele încasate din servicii prestate, vânzarea mărfurilor şi alte activităţi (704, 707, 708, 4427);
– sumele încasate din studii, redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii (705, 706);
– sumele încasate din despăgubiri şi alte venituri din exploatare (758);
– câştigul rezultat din vânzarea investiţiilor pe termen scurt la un preţ de cesiune mai mare decât valoarea contabilă (764);
În creditul contului 5311 “Casa in lei” se înregistrează:
– depunerile de numerar la bănci (581);
– costul de achiziţie al investiţiilor financiare cumpărate în numerar (261, 263, 265, 267, 269, 501, 505, 506, 508, 509);
– plăţile efectuate către furnizori (401, 404);
– sumele achitate personalului (421, 423, 424, 425, 426, 428);
– plăţi ocazionate de înfiinţarea sau dezvoltarea entităţii (201);
– sumele achitate colaboratorilor (401);
– plăţile efectuate reprezentând sume transferate între unitate şi subunităţi (481, 482);
– sumele achitate reprezentând cheltuielile cu redevenţele, chiriile, primele de asigurări, comisioanele, onorariile, protocol, deplasări, detaşări, transferări, taxe poştale şi taxe de telecomunicaţii, sume achitate pentru alte servicii executate de terţi (612, 613, 622 la 626, 628);
– plăţile efectuate reprezentând alte cheltuieli de exploatare (658);
– sumele achitate terţilor reprezentând reţineri sau popriri din remuneraţii (427);
– sumele plătite din operaţii în participaţie (458);
– sumele restituite asociaţilor/acţionarilor (455, 456);
– dividendele plătite acţionarilor/asociaţilor (457);
– sumele achitate creditorilor diverşi (462);
– sumele plătite anticipat (471);
– sumele încasate şi necuvenite unităţii (473);
– plăţile efectuate reprezentând sume transferate între unitate şi subunităţi, precum şi între subunităţi (481, 482);
– cheltuieli legate de emiterea instrumentelor de capitaluri proprii, atunci când nu sunt îndeplinite condiţiile pentru recunoaşterea lor ca imobilizări necorporale (149);
– alte cheltuieli legate de răscumpărarea instrumentelor de capitaluri proprii (149);
– plăţile în numerar reprezentând alte valori achiziţionate (532);
– avansurile de trezorerie acordate (542);

Soldul contului reprezintă numerarul existent în casierie, in lei.

Articole similare

Comentariul tau aici