Avansul de trezorerie si decontul de cheltuieli – monografie

1431042_74889772
Avansurile de trezorerie sunt sume puse la dispozitia angajatilor societatii sau administratorilor pentru a efectua anumite plati in numele societatii. Reflectarea in contabilitate a a avansurilor de trezorerie se realizeaza prin intermediul contului 542 Avansuri de trezorerie . Exemple : O entitate acorda un avans de trezorerie catre un salariat care urmeaza sa plece intr-o delegatie – suma...

Monografie contabila : avansuri de trezorerie

Ce sunt avansurile de trezorerie ? Prin avansuri de trezorerie se intelege anumite sume puse la dispozitia salariatilor sau administratorilor pentru efectuarea unor plati aferente derularii activitatii companiei. Ulterior, aceste sume se justifica pe baza unui decont de cheltuieli. Exemplu : se acorda unui salariat un avans de trezorerie in suma de 600 lei in vederea sustinerii unor cheltuieli de deplasare...

Contabilitatea decontarilor cu personalul

Conform Ordinului 3055 /2009 , contabilitatea decontarilor cu personalul cuprinde drepturile salariale, sporurile, adaosurile, premiile din fondul de salarii, indemnizatiile pentru concediile de odihna, precum si cele pentru incapacitate temporara de munca, platite din fondul de salarii, primele reprezentând participarea personalului la profit, acordate potrivit legii, si alte drepturi în bani si/sau...

Registrul de casa – Dispozitie de plata/incasare catre casierie

DISPOZIŢIE DE PLATĂ/ÎNCASARE CĂTRE CASIERIE /REGISTRUL DE CASA Serveşte ca: – dispoziţie pentru casierie, în vederea achitării în numerar a unor sume, potrivit dispoziţiilor legale, inclusiv a avansurilor aprobate pentru cheltuieli de deplasare, precum şi a diferenţei de încasat de către titularul de avans în cazul justificării unor sume mai mari decât avansul primit, pentru...