Exigibilitatea TVA pentru livrari de bunuri si prestari de servicii

Exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator. Prin derogare, exigibilitatea taxei intervine: a) la data emiterii unei facturi, înainte de data la care intervine ...

Exigibilitatea TVA

Exigibilitatea taxei reprezintă data la care autoritatea fiscală devine îndreptăţită, în baza legii, să solicite plata de către persoanele obligate la plata taxei, chiar dacă ...

Exemplu privind exigibilitatea TVA conform normelor metodologice

Exemplu: Societatea A din România a primit o factură pentru un avans la o achiziție intracomunitară de bunuri în sumă de 1.000 euro, emisă la data de 12 mai 2010. Taxa aferentă ...

TVA – faptul generator

In normele la codul fiscal sunt prezentate 3 precizari in ce priveste faptul geneator si exigibilitatea taxei , astfel : 1. Pentru bunurile livrate în baza unui contract de consignaţie, ...