Inventarierea crentelor si datoriilor

Un punct important in efectuarea inventarierii patrimoniului o reprezinta inventarierea creantelor si datoriilor fata de clienti/ furnziori. Conform noului act legislative – ordonanta 2861/ 09.oct.2009 , creanţele şi obligaţiile faţă de terţi sunt supuse verificării şi confirmării pe baza extraselor soldurilor debitoare şi creditoare ale conturilor de creanţe şi datorii care deţin ponderea...
[-] Hide it