Care sunt costurile unei imobilizari necorporale generate intern?

images
Costul unei imobilizări necorporale generate intern este suma costurilor suportate de la data la care imobilizarea necorporală a îndeplinit pentru prima oară criteriile de recunoaştere ca imobilizări necorporale. Costul unei imobilizări necorporale generate intern este compus din toate costurile direct atribuibile care sunt necesare pentru crearea, producerea  şi pregătirea activului pentru...

Duratele de amortizare la necorporale comparativ O1802 si O3055

images (10)
·         Contul 201 Cheltuieli de constituire O 1802 : in cazul in care sunt imobilizate, cheltuielile de constituire trebuie amortizate în cadrul unei perioade de maximum 5 ani. Prevederile sunt nemodificate comparativ cu O 3055/2009. ·         Contul 203 Cheltuieli de dezvoltare O 1802: Cheltuielile de dezvoltare se amortizează pe durata de utilizare sau pe perioada contractului,...

Stabilirea deprecierilor imobilizarilor corporale si necorporale

3
Pentru a stabili dacă există deprecieri ale imobilizărilor corporale şi necorporale, în afara constatării faptice cu ocazia inventarierii, pot fi luate în considerare surse externe şi interne de informaţii. La sursele externe de informaţii se încadrează aspecte precum: – pe parcursul perioadei, valoarea de piaţă a activului a scăzut semnificativ mai mult decât ar fi fost de aşteptat...

Monografie contabila – inregistrari contabile imobilizari corporale si necorporale

focused_attention
Intrarea imobilizărilor Imobilizări necorporale obţinute din producţia proprie 200 % 230 721 Imobilizări necorporale în curs realizate cu forţe proprii 230 721 Imobilizări corporale şi necorporale achiziţionate de la % 400 terţi 200 210 Imobilizări financiare achiziţionate 260 269 Vărsăminte efectuate pentru imobilizări financiare 269 512, 531 achiziţionate Amortizarea...

Ghidul complet al imobilizarilor corporale si necorporale

manechin birou (Copy)
  Ai semne de intrebare despre cum sa tratezi o anumita speta legata de mijloace fixe ? Legislatia este prea vasta si plina de informatii nerelevante ? if (typeof(ecfconfig) == 'undefined'){var ecfconfig={};}ecfconfig[2]={};var ufobaseurl = 'http://www.contzilla.ro/wp-admin/admin-ajax.php';if (typeof(ufoFormsConfig) == 'undefined') {var ufoFormsConfig = {};ufoFormsConfig.submits = [];ufoFormsConfig.resets...

Recunoasterea imobilizarilor necorporale generate intern

Conform Ordinului 3055/2009, pentru a stabili daca o imobilizare necorporala generata intern indeplineste criteriile de recunoastere, o entitate clasifica generarea imobilizarii într-o faza de cercetare si o faza de dezvoltare. Daca o entitate nu poate face distinctia între faza de cercetare si cea de dezvoltare ale unui proiect intern de creare a unei imobilizari necorporale, entitatea trateaza...

Cheltuieli de dezvoltare

Imobilizarile de natura cheltuielilor de dezvoltare sunt generate de aplicarea rezultatelor cercetarii sau a altor cunostinte într-un plan sau proiect ce vizeaza productia de materiale, dispozitive, produse, procese, sisteme sau servicii noi sau îmbunatatite substantial, înainte de începerea productiei sau utilizarii comerciale. Criterii de recunoastere: O imobilizare necorporala generata de dezvoltare...

Cum se evalueaza in bilant principalele elemente ?

La inchiderea exercitiului financiar urmatoarele elemente se evalueaza astfel : 1. Imobilizările necorporale – la valoarea de intrare minus ajustările cumulate de valoare. Prin ajustări cumulate de valoare se înţeleg amortismentele calculate şi ajustările pentru deprecierea imobilizărilor necorporale, determinate ca diferenţa între valoarea de inventar şi valoarea contabilă netă. 2....

Amortizarea capitalului imobilizat in corporale si necorporale

Legea nr. 15 din 24 martie 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în corporale şi necorporale. Unităţile care desfăşoară activităţi economice, denumite în continuare agenţi economici şi care imobilizeaza capital în active corporale şi necorporale supuse deprecierii, prin utilizare sau în timp, vor calcula, vor înregistra în contabilitate şi vor recupera uzura fizica şi morala...

Contabilitatea concesiunilor

In ghidul practic pentru aplicarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene (ordinul 1752/2005 ) care a aparut recent pe site-ul Ministerului de Finante apare o speta foarte interesanta legata de concesiuni pe care o vom expune mai jos : Conform directivelor europene , concesiunea primita se reflecta ca o imobilizare necorporala atunci cand contractul de concesiune stabileste o durata...

Imobilizari necorporale

Conform ordinului 1752/2005 un activ necorporal este un activ identificabil nemonetar, fara suport material si detinut pentru utilizare in procesul de productie sau furnizare de bunuri sau servicii, pentru a fi inchiriat tertilor sau pentru scopuri administrative. Un activ necorporal trebuie recunoscut in bilant daca : • se estimeaza ca va genera beneficii economice pentru entitate si • costul...