CAPITAL SI REZERVE

Conform ordinului 3055/2009, capitalul si rezervele (capitaluri proprii) reprezinta dreptul actionarilor asupra activelor unei entitati, dupa deducerea tuturor datoriilor. Capitalurile ...

Contul 106 Rezerve

Noul Ordin 3055 din 29 octombrie 2009 care intra in vigoare din 01.01.2010 aduce urmatoarele precizari privind contul 106 Rezerve. Contul tine evidenta rezervelor constituite de entitate. Exista ...

Deductibilitatea provizioanelor si rezervelor

Conform codului fiscal, contribuabilul are dreptul la deducerea rezervelor si provizioanelor astfel: a) rezerva legala este deductibila în limita unei cote de 5% aplicata asupra profitului ...