10 aspecte despre impozitul pe profit in 2019

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Iata mai jos principalele 10 aspecte cu privire la platitorii de impozit pe profit in 2019:

  1. Persoana juridica romana care la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent a realizat venituri care au depasit echivalentul in lei a 1.000.000 euro – 4.663.900 lei va aplica impozit pe profit – platitor de impozit pe profit.
  2. Pe de alta parte, sunt obligate la plata impozitului pe profit, urmatoarele persoane: PJ romane, cu exceptiile prevazute la alin. (2); PJ straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii permanente in Romania; PJ straine care au locul de exercitare a conducerii efective in Romania; PJ straine care realizeaza venituri astfel cum sunt prevazute la art.12 lit. h); PJ cu sediul social in Romania, infiintate potrivit legislatiei europene.
  3. Microintreprinderile pot opta o singura data pentru trecerea in categoria entitatilor platitoare de impozit pe profit daca indeplinesc cumulat urmatoarele doua conditii: au subscris un capital social de cel putin 45.000 lei; au cel putin 2 salariati (prin salariat se intelege persoana cu contract individual de munca, norma intreaga de 8h/zi sau in cazul in care exista contracte cu norma fractionata, se vor insuma fractiunile de norma astfel incat sa se formeze o norma intreaga).
  4. Anul fiscal este anul calendaristic.
  5. Cota de impozit pe profit care se aplica asupra profitului impozabil este de 16%.
  6. Rezultatul fiscal se calculeaza ca diferenta intre veniturile si cheltuielile inregistrate conform reglementarilor contabile aplicabile, din care se scad veniturile neimpozabile si deducerile fiscale si la care se adauga cheltuielile nedeductibile.
  7. La stabilirea rezultatului fiscal se iau in calcul si elemente similare veniturilor si cheltuielilor, precum si pierderile fiscale care se recupereaza in conformitate cu prevederile art.31.
  8. Rezultatul fiscal pozitiv este profit impozabil, iar rezultatul fiscal negativ este pierdere fiscala.
  9. Rezultatul fiscal se calculeaza trimestrial/anual, cumulat de la inceputul anului fiscal.
  10. Tranzactiile intre persoane afiliate se realizeaza conform principiului valorii de piata. La stabilirea rezultatului fiscal al persoanelor afiliate se au in vedere reglementarile privind preturile de transfer, prevazute de Codul de procedura fiscala.

Autor articol: Diana Lodoaba, economist, profil Linkedin -click aici-

Articole similare

Comentariul tau aici