10 intrebari si raspunsuri privind declaratia unica pe 2019 si venitul estimat 2020

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Actualizare: 30.01.2020

Ordinul care reglementeaza modelul declaratiei unice pe 2019 si pentru veniturile estimate pe 2020 a fost publicat in MOF din 23.01.2020. Este vorba de Ordinul 139/2020 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice .

Formatul electronic al declaratiei unice a fost publicat in sectiunea Declaratii electronice de pe site-ul ANAF si actualizat in 29.01.2020.

Iata mai jos o sinteza de 10 intrebari si raspunsuri frecvente privind declaratia unica :

1.Cine depune aceasta declaratie unica ?

Declaratia o depun persoanele fizice. Nu se depune de catre companii.

Mai concret, declarația se completează și se depune de către:

 • persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/și din străinătate și care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal.
 • persoanele fizice care NU realizează venituri și care OPTEAZA pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.

2. Ce informatii va reflecta aceasta declaratie?

Prin aceasta declaratie care se va depune in 2020 persoanele fizice vor declara impozitul pe veniturile realizate si contributiile sociale datorate incepand cu anul 2019 dar si pentru declararea impozitului pe veniturile estimate si contributiile sociale datorate incepand cu anul 2020.

3.Care este termenul de depunere in 2020 ?

Termenul pentru depunerea declaratiei in 2020 este 15 martie 2020.

Detaliat, declarația se depune:
– până la data de 15 martie inclusiv a fiecărui an, pentru stabilirea și declararea impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza în fiecare an fiscal, precum și pentru declararea și stabilirea contribuțiilor sociale datorate;
– până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor în vederea declarării venitului realizat și definitivării impozitului anual pe venit și a contribuțiilor sociale;
– până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor, sub sancțiunea decăderii, în cazul exercitării opțiunii privind destinația unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câștigul net anual impozabil stabilit potrivit art. 123 alin. (3) din Codul fiscal, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private.

Declarația se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului/încheierii contractului între părți, în cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului fiscal sau al celor care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea este finală și care nu au avut, până la acea dată, obligația depunerii declarației unice.

4. Cum se depune declaratia in 2020?

Desi se discuta ca depunerea declaratiei in format hartie nu va mai fi posibila in 2020, totusi in ordinul publicat in 2020 se pastreaza si aceasta varianta. Astfel, avem doua posibilitati:

 • in format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poștă, cu confirmare de primire. Data depunerii declarației în format hârtie este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poștă, după caz;
 • prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv: prin intermediul serviciului „Spațiul privat virtual“ (SPV) sau pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată.

5.Rectificarea declaratiei

Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice poate fi corectată de contribuabili din proprie inițiativă, ori de câte ori informațiile actuale nu corespund celor din declarația depusă anterior, prin depunerea unei declarații rectificative.

Declarația rectificativă se utilizează pentru:

 • corectarea impozitului pe venit, precum și a contribuțiilor sociale datorate de persoanele fizice;
 • modificarea datelor de identificare a persoanei fizice;
 • modificarea unor date referitoare la categoria/sursa veniturilor sau a nivelului acestora, potrivit legii;
 • modificarea unor date referitoare la contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate;
 • stabilirea bonificației pentru plata cu anticipație a impozitului pe venitul anual estimat, precum și a contribuțiilor sociale, potrivit art. 121 din Codul fiscal;
 • corectarea altor informații prevăzute de formular.

Contribuabilii pot rectifica impozitul pe venitul estimat până la data de 31 decembrie a anului de impunere.

6.Incetarea activitatii in cursul anului

 • Contribuabilii care realizează venituri din activități independente pentru care venitul net se determină pe baza normelor de venit, în situația încetării activității în cursul anului, respectiv a întreruperii temporare, sunt obligați ca în termen de 30 de zile de la producerea evenimentului să depună declarația la organele fiscale competente și să își recalculeze impozitul pe venit.
 • Contribuabilii care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal, în situațiile în care intervin modificări ale clauzelor contractuale sau în cazul rezilierii, în cursul anului fiscal, a contractelor încheiate între părți, pentru care determinarea venitului brut se efectuează potrivit prevederilor art. 120 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și în care chiria este exprimată în lei sau reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută, depun declarația în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.
 • Contribuabilii care realizează venituri din activități independente și/sau din activități agricole, silvicultură și piscicultură pentru care impozitul se determină în sistem real și care în cursul anului fiscal își încetează activitatea, precum și cei care intră în suspendare temporară a activității, potrivit legislației în materie, au obligația de a depune la organul fiscal competent declarația, în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

7. Contributia la sanatate

Contributia la sanatate se datoreaza daca contribuabilul obtine venituri exceptand cele din salarii care depasesc 12 salarii minime brute pe economie.

Ca urmare a majorarii salariului minim brut pe economie in 2020, a avut loc si o majorare a plafonului pentru care contribuabilii datoreaza contributia la sanatate.

Astfel, plafonul pentru 2020 este 12 * 2.230 lei = 26.760 lei rezultand astfel o contributie de 2.676 lei/an. Pentru anul 2019 plafonul a fost 24.960 lei, si contributia 2.496 lei.

8. Contributia de asigurari sociale

Contributia la pensii se datoreaza daca PFA-ul obtine venituri exceptand cele din salarii care depasesc 12 salarii minime brute pe economie.

Ca urmare a majorarii salariului minim brut pe economie in 2020, a avut loc si o majorare a plafonului pentru care contribuabilii datoreaza contributia la pensii.

Astfel, plafonul pentru 2020 este 12 * 2.230 lei = 26.760 lei rezultand astfel o contributie de 6.690 lei lei/an. Pentru anul 2019 plafonul a fost 24.960 lei, si contributia 6.240 lei.

9.Persoane fara venituri – optiunea privind asigurarea la sanatate si pensii

Persoanele fara venituri pot sa devina asigurati la sanatate si/sau pensii prin depunerea declaratiei unice.

Calitatea de asigurat se dobandeste din momentul depunerii declaratiei si este valabila pentru o perioada de 12 luni. Deci, trebuie sa retinem ca nu din momentul platii se dobandeste calitatea de asigurat, ci din momentul depunerii declaratiei unice.

Citeste aici detaliat despre: Plata prin optiune a contributiei la pensii si sanatate a persoanelor fara venit

Atentie! exista anumite categorii de persoane asigurate la CASS dar exceptata de la plata, conform art. 154 din Codul fiscal. Cele 19 categorii pot fi gasite aici.

10.Cine poate intocmi declaratia?

Declaratia se poate intocmi de catre persoane fizica, de catre imputernicitul sau curatorul fiscal al acesteia.

Articole similare

One Thought to “10 intrebari si raspunsuri privind declaratia unica pe 2019 si venitul estimat 2020”

Comentariul tau aici