10 lucruri de facut pana la finalul anului 2021

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Fiindca se apropie sfarsitul anului 2021, din punct de vedere contabil, exista cateva lucrari si verificari de efectuat :

1.Daca esti platitor de TVA, la final de an trebuie sa verifici daca esti in situatia de a colecta TVA la sponsorizarile in bunuri.

Încadrarea în plafon se determină pe baza datelor raportate prin deconturile de taxă depuse pentru un an calendaristic. Depășirea plafoanelor constituie livrare de bunuri cu plată, respectiv se colectează taxa. Taxa colectată aferentă depășirii se include în decontul întocmit pentru ultima perioadă fiscală a anului respectiv.

Citeste aici mai multe despre: Diferente intre frecventa colectarii TVA la protocol si sponsorizare

2. Reevaluarea imobilizarilor – daca ai optat pentru un model bazat pe reevaluare.

Reevaluarea imobilizarilor este o alternativa la evaluarea pe baza principiului costului de achizitie sau de productie.

In urma reevaluarii se ajunge la valoarea justa.

Daca optezi pentru reevaluare atunci trebuie sa o faci cu suficientă regularitate, astfel încât valoarea contabilă să nu difere substanțial de cea care ar fi determinată folosind valoarea justă de la data bilanțului.

Citeste aici despre: Reevaluarea imobilizarilor la final de an, optiune sau obligatie.Politica contabila cu privire la reevaluare

3.Inventarierea anuala a patrimoniului

Ordinul 2.861 din 2009 este actul normativ care reglementeaza inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.

1. Entităţile care au obligatia efectuarii inventarierii au totodata si obligaţia să emită proceduri proprii privind inventarierea.

2. Procedurile de inventariere trebuie aprobate de administratorul, ordonatorul de credite sau altă persoană care are obligaţia gestionării entităţii.

3. Răspunderea pentru buna organizare a lucrărilor de inventariere revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării entităţii.

4. Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii deţinute trebuie efectuata cel puţin o dată în cursul exerciţiului financiar pe parcursul funcţionării lor.

5. La entităţile al căror număr de salariaţi este redus, inventarierea poate fi efectuată de către o singură persoană.

6. Rezultatele inventarierii se înscriu de către comisia de inventariere într-un proces-verbal.

7. Registrul-inventar (cod 14-1-2) este un document contabil obligatoriu în care se înscriu rezultatele inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, grupate după natura lor, conform posturilor din bilanţ.

8. Rezultatele inventarierii trebuie înregistrate în evidenţa tehnico-operativă în termen de cel mult 7 zile lucrătoare de la data aprobării procesului-verbal de inventariere de către administrator, ordonatorul de credite sau persoana responsabilă cu gestiunea entităţii.

9. In cazul constatării unor lipsuri imputabile în gestiune, administratorii trebuie să impută persoanelor vinovate bunurile lipsă la valoarea lor de înlocuire.

10. Listele cu sorturile de produse, mărfuri, ambalaje şi alte valori materiale care întrunesc condiţiile de compensare datorită riscului de confuzie se aprobă anual de către administratori, ordonatorii de credite sau persoana care are obligaţia gestionării şi servesc pentru uz intern în cadrul entităţilor respective.

4. Calculul impozitului pe microintreprindere la final de an trebuie sa tina cont si de diferentele de curs

Potrivit art. 53 alin (2) litera b) Cod fiscal:

in trimestrul IV sau in ultimul trimestru al perioadei impozabile, in cazul contribuabililor care isi inceteaza existenta, diferenta favorabila dintre veniturile din diferente de curs valutar/veniturile financiare aferente creantelor si datoriilor cu decontare in functie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea sau decontarea acestora, si cheltuielile din diferente de curs valutar/cheltuielile financiare aferente, inregistrate cumulat de la inceputul anului”.

Astfel ca, daca la sfarsitul anului 2021 societatea a inregistrat venituri din diferente de curs valutar mai mari decat cheltuielile din diferente de curs valutar, diferenta favorabila dintre acestea va trebui impozitata in trimestrul IV a anului cu 1% sau 3%, dupa caz.

5. Analiza contului 542 la final de an si reclasificarea in 461 sau 4282 dupa caz

Sumele reprezentând avansuri de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data bilanţului, se evidenţiază în contul de debitori diverşi (461 “Debitori diverşi”) sau creanţe în legătură cu personalul (4282 “Alte creanţe în legătură cu personalul”), în funcţie de natura creanţei.

Citeste aici despre : Doua note contabile de efectuat la data bilantului – 461= 542 sau 4282=542

6. Reglarea soldului contului 473

Prin intermediul contului 473 “Decontari din operatiuni in curs de clarificare” se pot inregistra provizoriu tranzactiile pentru care societatea nu dispune de documente justificative. Aceste sume nu pot ramane pentru totdeauna in acest cont, ci trebuie clarificata provenienta lor.

Citeste aici – Cate zile poti lasa sumele in contul 473?

7. Revizuirea provizioanelor la final de an

Valoarea recunoscută ca provizion trebuie să constituie cea mai bună estimare la data bilanțului a costurilor necesare stingerii obligației curente.

Cea mai bună estimare a costurilor necesare stingerii datoriei curente este suma pe care o entitate ar plăti-o, în mod rațional, pentru stingerea obligației la data bilanțului sau pentru transferarea acesteia unei terțe părți la acel moment.

Acolo unde efectul valorii-timp a banilor este semnificativ, valoarea provizionului reprezintă valoarea actualizată a cheltuielilor estimate a fi necesare pentru stingerea obligației. În acest caz, actualizarea provizioanelor se face întrucât, datorită valorii-timp a banilor, provizioanele aferente unor ieșiri de resurse care apar la scurt timp de la data bilanțului sunt mult mai oneroase decât cele aferente unor ieșiri de resurse de aceeași valoare, dar care apar mai târziu.

Cheltuielile cu actualizarea provizioanelor reprezintă cheltuieli financiare (cont 6861 “Cheltuieli privind actualizarea provizioanelor”).

Citeste mai multe despre: Monografia contabila in cazul ajustarii provizioanelor.

8. Prescrierea datoriilor mai vechi de 3 ani- ce masuri aplici?

Punctul 328 din OMFP 1802/2014 arata ca la scăderea din evidență a creanțelor și datoriilor ale căror termene de încasare sau de plată sunt prescrise, entitățile trebuie să demonstreze că au fost întreprinse toate demersurile legale, pentru decontarea acestora.

Din punct de vedere contabil acest lucru (prescrierea) nu este mentionat totusi ca o obligatie prin O 1802/2014.

Punctul 435 din acelasi ordin mai arata ca se inregistreaza ca alte venituri din exploatare datoriile prescrise, scutite sau anulate potrivit legii.

Citeste articolul complet in care am tratat problema datoriile mai vechi de 3 ani, din punct de vedere juridic, fiscal si contabil: Prescrierea datoriilor catre furnizori, mai vechi de 3 ani.

9.Clienti incerti

Ca rezultat al incertitudinilor inerente in desfaşurarea activitatilor, unele elemente ale situatiilor financiare anuale nu pot fi evaluate cu precizie, ci doar estimate. O astfel de situatie este cea a estimarii clientilor incerti.

Creantele incerte se inregistreaza distinct in contabilitate in contul 4118 “Clienti incerti sau in litigiu” sau in conturi analitice ale conturilor de creante, pentru alte creante decat clientii.

Citeste aici : Clienti neincasati – scoatere din evidenta – 10 lucruri bine de stiut

10.Definitiveaza bugetul pe anul 2022

Daca utilizezi acest instrument numit Buget, ultima luna a anului este momentul potrivit pentru analiza executiei bugetului pe anul incheiat si intocmirea bugetului pe anul 2022.

Citeste aici : Cum sa intocmesti un buget ?

Articole similare

Comentariul tau aici