10 lucruri privind deducerea personala de baza- actualizat 2016

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • 1.Un salariat are un contract de munca cu timp partial, respectiv de 4 ore/zi, functia fiind de baza. Cum se calculeaza deducerea personala de baza ? Se calculeaza proportional cu numarul de ore din norma ?

  Nu. Deducerea personala nu se fracţionează în funcţie de numărul de ore în cazul veniturilor realizate în baza unui contract de muncă cu timp parţial, la funcţia de bază. Prin urmare, in functie de venitul brut, acordati integral deducerea.

  2.Un angajat are doua contracte de munca cu timp partial , cate 4 ore/zi, la fiecare loc de munca. Se acorda deducerea personala de baza la fiecare dintre acestea ?

  Nu, deducerea se acorda doar acolo unde este functia de baza. Angajatul va declara pe propria raspundere care este locul de munca de baza si doar acolo va beneficia de respectiva deducere.

  Este normal acest lucru, in caz contrar ar beneficia de avantaje fata de un angajat care are un singur loc de munca de 8 ore/zi.

  3.Un angajat isi schimba locul de munca in cursul lunii. Astfel, pana in 15 mai lucreaza la angajatorul X si din 16 mai lucreaza la angajatorul Y. Poate beneficia de deducere in ambele locuri ?

  Nu, daca nu isi schimba locul de munca incepand cu data de 1 a lunii, atunci deducerea se acorda integral la vechiul loc de munca ( la angajatorul X).

  4.Doi angajati care au acelasi venit brut au deducere personala diferita. Cum este posibil acest lucru?

  Deducerea personala de baza depinde nu numai de venitul brut, dar si de numarul de persoane aflate in intretinere. Aceasta din urma este cauza diferentelor aparute.

  5.Cine stabileste persoanele aflate in intretinerea contribuabilului ?

  Obligaţia stabilirii persoanelor aflate în întreţinerea contribuabilului în funcţie de care se atribuie deducerea personală este în sarcina plătitorului de venit din salarii, la funcţia de bază.

  6.Ce conditii trebuie sa indeplineasca o persoana ca sa fie considerata in intretinere ?

  Din 2016, persoana în întreţinere poate fi:

  ·soţia/soţul

  ·copiii sau

  ·alţi membri de familie, rudele contribuabilului sau ale soţului/soţiei acestuia până la gradul al doilea inclusiv, ale cărei venituri, impozabile şi neimpozabile, nu depăşesc 300 lei lunar (anterior 250 lei)  cu excepţia veniturilor prevăzute la art. 62 lit. o), w) şi x) şi/sau a pensiilor de urmaş cuvenite conform legii, precum şi a prestaţiilor sociale acordate potrivit art. 58 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

  Din 2016 se excepteaza astfel de la baza de calcul a plafonului o serie de venituri (anterior nu era nici o exceptie) astfel :

  · bursele primite de persoanele care urmează orice formă de şcolarizare sau perfecţionare în cadru instituţionalizat

  · premiile obţinute de sportivii medaliaţi la campionatele mondiale, europene şi la jocurile olimpice/paralimpice. 

  · premiile şi alte drepturi sub formă de cazare, masă, transport şi altele asemenea, obţinute de elevi şi studenţi în cadrul competiţiilor interne şi internaţionale, inclusiv elevi şi studenţi nerezidenţi în cadrul competiţiilor desfăşurate în România;

  · pensiile de urmas

  · prestaţiile sociale

  7.Care dintre parintii unui copil beneficiaza de deducere ? Pot beneficia amandoi de deducere pentru acelasi copil ?

  Pana la 31.12.2015 pentru copilul minor aflat în întreţinerea părinţilor sau a tutorelui, deducerea personală se acorda integral unuia dintre părinţi, conform înţelegerii dintre aceştia, respectiv tutorelui.

  Incepand cu 1 ianuarie 2016 pentru copilul minor aflat in intretinerea parintilor sau a tutorelui deducerea personala se acorda fiecaruia dintre parinti, respectiv tutorelui.

  8.Ce documente se intocmesc pentru a justifica primirea deducerii personale?

  Documentul care se intocmeste pentru a justifica acordarea deducerii este o declaraţie pe propria răspundere, care care salariatul o depune la nagajtor care trebuie să cuprindă următoarele informaţii:

  -datele de identificare a contribuabilului (numele şi prenumele, domiciliul, codul numeric personal);

  – datele de identificare a fiecărei persoane aflate în întreţinere (numele şi prenumele, codul numeric personal).

  În ceea ce priveşte copiii aflaţi în întreţinere, la această declaraţie contribuabilul care realizează venituri din salarii va anexa şi adeverinţa de la plătitorul de venituri din salarii a celuilalt soţ sau declaraţia pe propria răspundere a acestuia că nu beneficiază de deducere personală pentru acel copil.

  Declaraţia pe propria răspundere a persoanei aflate în întreţinere, cu excepţia copilului minor, trebuie să cuprindă următoarele informaţii:

  – datele de identificare a persoanei aflate în întreţinere, cum ar fi: numele, prenumele, domiciliul, codul numeric personal;

  – datele de identificare a contribuabilului care beneficiază de deducerea personală corespunzătoare, cum ar fi: numele, prenumele, domiciliul, codul numeric personal;

  – acordul persoanei întreţinute ca întreţinătorul să o preia în întreţinere;

  – nivelul şi natura venitului persoanei aflate în întreţinere, inclusiv menţiunea privind suprafeţele de teren agricol şi silvic deţinute, precum şi declaraţia afirmativă sau negativă cu privire la desfăşurarea de activităţi de: cultivare a terenurilor cu flori, legume şi zarzavat în sere, în solarii amenajate şi în sistem irigat; cultivare a arbuştilor şi plantelor decorative, ciupercilor; exploatare a pepinierelor viticole şi pomicole;

  – angajarea persoanei întreţinute de a comunica persoanei care contribuie la întreţinerea sa orice modificări în situaţia venitului realizat.

  Declaraţiile pe propria răspundere depuse în vederea acordării de deduceri personale nu sunt formulare tipizate.

  Contribuabilul va prezenta plătitorului de venituri din salarii documentele justificative care să ateste persoanele aflate în întreţinere, cum sunt: certificatul de căsătorie, certificatele de naştere ale copiilor, adeverinţa de venit a persoanei întreţinute sau declaraţia pe propria răspundere şi altele. Documentele vor fi prezentate în original şi în copie, plătitorul de venituri din salarii păstrând copia după ce verifică conformitatea cu originalul.

  Dacă la un contribuabil intervine o schimbare care are influenţă asupra nivelului reprezentând deducerea personală acordată şi această schimbare duce la diminuarea deducerii personale, contribuabilul este obligat să înştiinţeze plătitorul de venituri din salarii în termen de 15 zile calendaristice de la data la care s-a produs evenimentul care a generat modificarea, astfel încât angajatorul/plătitorul să reconsidere nivelul deducerii începând cu luna următoare celei în care s-a produs evenimentul.

  9. Care este nivelul deducerii personale de baza in Romania incepand cu 2016?

  (2) Deducerea personală se acordă pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de până la 1.500 lei inclusiv, astfel:

  (i) pentru contribuabilii care nu au persoane în întreţinere – 300 lei;

  (ii) pentru contribuabilii care au o persoană în întreţinere – 400 lei;

  (iii) pentru contribuabilii care au două persoane în întreţinere – 500 lei;

  (iv) pentru contribuabilii care au trei persoane în întreţinere – 600 lei;

  (v) pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane în întreţinere – 800 lei.

  Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii cuprinse între 1.501 lei şi 3.000 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive faţă de cele de mai sus şi se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice.

  Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii de peste 3.000 lei nu se acordă deducerea personală.

  Click aici pentru a vedea cum se calculeaza deducerea degresiva.

   

  10.Cum se rotunjeste suma rezultata ?

  Sumele sunt calculate prin rotunjire la zece lei, în sensul că fracţiunile sub 10 lei se majorează la 10 lei.

   

  Articole similare

 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Articole similare

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: