100 de intrebari si raspunsuri din contabilitate pentru antreprenori -valabil 2015 –partea II

Citeste primele 50 de intrebari si raspunsuri aici.

51.Cand se poate schimba perioada fiscala de la trimestru la luna ?

Contribuabilii care in 2014 au avut ca  perioada fiscala luna si  care nu au depasit cifra de afaceri de 100.000 euro si nici nu au efectuat achzitii intracomunitare in 2014, vor utiliza ca perioada fiscala in 2015 trimestrul.

52.Cine nu poate opta pentru declararea anuala a impozitului pe profit cu plati anticipate trimestriale ?

Nu pot opta pentru acest sistem contribuabilii nou infiintati in 2014, care au obtinut pierdere fiscala la sfarsitul anului 2014, cei care in 2014 au fost platitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor sau cei care in 2014 s-au aflat in inactivitate temporara.

53. Poate sa imi tina contabilitatea companiei mele (un SRL) din 2015 o persoana fizica cu studii economice superioare dar care nu este membra a corpului expertilor contabili ?

Datorita abrogarii prevederilor referitoare la sistemul simplificat de contabilitate, potrivit carora contabilitatea anumitor entitati care se incadrau in doua criterii de marime (CA sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro si totalul activelor sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro)  putea fi organizata si condusa si pe baza de contracte/conventii civile incheiate potrivit Codului civil cu persoane fizice care au studii economice superioare, din 2015, acest lucru nu mai este permis.

54. In acest context cine poate tine contabilitatea in 2015 ?

Click aici pentru raspuns.

55. Daca angajatii sunt in concediu medial, in ce interval orar pot fi verificati ?

Pentru a beneficia de concedii si indemnizatii pe durata concediului medical persoana vizata trebuie sa poata fi gasita la domiciliu sau dupa caz la adresa indicata, in  intervalul de timp si in conditiile stabilite prin OUG 158/2005. Verificarea este efectata de reprezentantii platitorilor de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate insotiti, daca este cazul de un reprezentant al politiei.

Intervalele orare in care se pot efectua verificarile sunt :  8:00-11:00,  12:00-17:00,  18:00-20:00.

56. Care este termenul pentru intocmirea Regulamentului intern ?

Regulamentul intern trebuie intocmit in termen de 60 de zile de la data dobândirii personalităţii juridice.

57.Care este numarul minim de angajati necesari pentru a constitui un sindicat ?

Numarul minim de angajaţi pentru constituirea unui sindicat este de cel puţin 15 angajaţi din aceeaşi unitate.

58. Se poate verifica on-line situatia fiscala a companiei  ?

Creanţele fiscale existente în fişa pe plătitor din dosarul fiscal  pot fi  verificate in aplicaţia informatică Dosar fiscal de la adresa: www.anaf.ro, pagina Acasă, meniul Servicii on-line, submeniul Acces dosar fiscal/ Instrucţiuni Dosar fiscal.  Pentru accesul controlat la dosarul fiscal, contribuabilii trebuie să solicite un certificat digital, completând formularul 152 Cerere pentru utilizarea unui certificat calificat.

59. Care este salariul mediu brut pe economie in 2015?

Castigul salarial mediu brut utilizat de catre  bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2015 este de 2.415 lei.

60.Care este termenul de prescriptie pentru creantele comerciale in Romania ?

Termenul de prescriptie pentru creantele comerciale in Romania este de 3 ani.

61. Care exprimare este corecta : factura sau factura fiscala ?

Se utilizeaza notiunea simpla de factura. Nu mai exista notiunea de Factura fiscala, deoarece facturile fiscal tiparite, inseriate si numerotate de Imprimaria Nationala nu mai exista.

62. Sunt obligat sa afisez orarul de functionare la sediul firmei daca sunt comerciant ?

Orarul de funcţionare se afişează la intrarea în unitate, în mod vizibil din exterior, comerciantul fiind obligat sa il afiseze si să asigure respectarea acestuia.

63. Care este pe scurt diferenta intre sistemul real si norma de venit ?

In ceea ce priveste stabilirea venitului net anul in sistemul real acesta se determină ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri, deductibile, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă.

In cazul stabilirii venitului  net in sistemul norme de venit,  acesta se  determina prin aplicarea cotei de impozitare de 16 % asupra normei de venit specifica activitatii desfasurate. Normele de venit se stabilesc şi se publică, anual, în cursul trimestrului IV al anului anterior celui  în care urmează a se aplica.

64. Este obligatorie detinerea Registrului unic de control?

Contribuabilii, persoane juridice înregistrate la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, autorizate potrivit legii, au obligaţia să ţină registrul unic de control, iar  celelalte categorii de contribuabili pot ţine registrul unic de control, în funcţie de opţiunea acestora.

65. Ce amenzi risc daca nu am registru unic de control ?

Constituie contravenţii următoarele fapte:

a) neachiziţionarea registrului unic de control de la direcţiile generale ale finanţelor publice din raza teritorială unde îşi are sediul social contribuabilul

b) neprezentarea registrului unic de control la solicitarea organelor de control specializate

Amenzi de la 5oo lei la 1.000 lei pentru savarsirea primei fapte, si de la 1.000 lei la 2.000 lei, pentru savarsirea celei de a doua.

66.Care este amenda pe care o pot primi daca refuz accesul functionarilor ANAF pentru o cercetare la fata locului ?

Contribuabilii care refuza sa permită funcţionarilor împuterniciţi de organul fiscal pentru a efectua o cercetare la faţa locului, precum şi experţilor folosiţi pentru această acţiune intrarea acestora pe terenuri, în încăperi şi în orice alte incinte, în măsura în care acest lucru este necesar pentru a face constatări în interes fiscal risca  amendă de la 25.000 lei la 27.000 lei

67.Ce amenzi risc daca nu auditez situatiile financiare conform legii ?

Nerespectarea obligatiei privind auditarea, conform legii, a situatiilor financiare anuale si a situatiilor financiare anuale consolidate; amenda de la 30.000 lei la 40.000 lei.

68. Ce se intampla daca depun cu intarziere situatiile financiare ?

Se poate plati o amenda care depinde de durata intarzierii:

  • 300 si 1.000 de lei, daca perioada de intarziere este cuprinsa intre 1 si 15 zile lucratoare;
  • 1.000 si 3.000 de lei, daca perioada de intarziere este cuprinsa intre 16 si 30 de zile lucratoare;
  • pana la 4.500 de lei, dar nu mai putin de 1.500 de lei, daca perioada de intarziere depaseste 30 de zile lucratoare.

69. Poate sa beneficieze o companie de esalonare la plata obligatiilor fiscale ?

Da, baza legala este Ordonanţa de urgenţă nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată Pentru obligaţiile fiscale administrate de ANAF, organele fiscale pot acorda, la cererea contribuabilului, înlesniri sub forma eşalonării la plată pe o perioadă de cel mult 5 ani in anumite conditii.

70. Care sunt sumele minime pentru acordarea esalonarilor la plata ?

Eşalonarea la plată nu se acordă pentru  obligaţiile fiscale în sumă totală mai mică de 500 lei în cazul persoanelor fizice şi 1.500 lei în cazul persoanelor juridice.

71. Pot face o plata catre o alta companie rezidenta pe teritoriul  Romaniei, in valuta ?

Asa cum se prevede in regulamentul valutar , ca regula generala: plăţile, încasările, transferurile şi orice alte asemenea operaţiuni care decurg din vânzări de bunuri şi prestări de servicii între rezidenţi, indiferent de raportul juridic care le reglementează, se realizează numai în moneda naţională (leu).Exista insa si cateva exceptii.

72.Ce diferenta este intre cardul de debit si cardul de credit?

Cardul de debit este cardul prin intermediul căruia utilizatorul dispune doar de disponibilităţile băneşti proprii existente într-un cont deschis la emitent pentru efectuarea operaţiunilor de plati, retrageri-depuneri numerar, transferuri de fonduri;

Cardul de credit este cardul prin intermediul căruia utilizatorul dispune de disponibilităţile băneşti ale emitentului, oferite sub forma unei linii de credit, care îi permit utilizatorului efectuarea operaţiunilor prevăzute la cardul de debit în limita unui plafon stabilit în prealabil;

73.Cine pot fi beneficiarii unui contract de sponsorizare ?

a) orice persoană juridică fără scop lucrativ, care desfăşoară în România sau urmează sa desfăşoare o activitate în domeniile: cultural, artistic, educativ, de învăţământ, ştiinţific – cercetare fundamentală şi aplicată, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protecţiei drepturilor omului, medico-sanitar, de asistenţă şi servicii sociale, de protecţia mediului, social şi comunitar, de reprezentare a asociaţiilor profesionale, precum şi de întreţinere, restaurare, conservare şi punere în valoare a monumentelor istorice;
b) instituţiile şi autorităţile publice, inclusiv organele de specialitate ale administraţiei publice, pentru activităţile prevăzute la lit. a);
c) de asemenea, pot fi sponsorizate, în condiţiile prezentei legi, emisiuni ori programe ale organismelor de televiziune sau radiodifuziune, precum şi cărţi ori publicaţii din domeniile definite la lit. a);
d) orice persoană fizica cu domiciliul în România a cărei activitate în unul dintre domeniile prevăzute la lit. a) este recunoscută de către o persoană juridică fără scop lucrativ sau de către o instituţie publică ce activează în domeniul pentru care se solicita sponsorizarea.

74.Cand fac o plata valutara, ce tipuri de comisioane bancare pot sa platesc ?

Atunci cand faci o plata valutara, trebuie sa stii ca pentru plata comisioanelor bancare exista 3 posibilitati : OUR, BEN, SHA.

1 .OUR inseamna ca platitorul va plati toate comisioanle legate de plata atat ale sale cat si ale beneficiarului.

2. BEN – beneficiarul este cel care suporta ambele comisioane- atat ale beneficiarului cat si ale platitorului.

3. SHA -fiecare isi plateste comisionele.

Incepand din 01.11.2009 se interzice procesarea ordinelor de plata transmise cu optiunea BEN pentru platile in EUR sau in alta moneda oficiala a  unei tari membre a Uniunii Europene (UE) sau a Zonei Economice Europene (EEA).

75.Care este limita pentru care se garanteaza un depozit bancar ?

Plafonul de garantare reprezintă echivalentul în lei al sumei de 100.000 de euro per deponent, per bancă, atât pentru persoane fizice cât şi pentru persoanele juridice prevazute de lege.

76. Contractul de comodat trebuie autentificat la notar ?

Prezența unui notar public sau a unui avocat nu este obligatorie pentru a garanta valabilitatea unui contract de comodat.

77. Ce presupune contabilitatea primara ?

Notiunea de contabilitate primara  se refera la intocmirea urmatoarelor documente contabile care stau la baza celor mai importante tranzactii economice:
–    contabilitatea registrului de casa;
–    contabilitatea notelor de intrare-receptie (nir-uri);
–    intocmirea deconturilor de cheltuieli;
–    intocmirea facturilor care trebuie emise de catre client (facturare);
–    intocmirea de dispozitii de plata/incasare catre casierie;
–    completarea de chitante, cecuri, ordine de plata, foi de varsamant;
–    intocmirea de state de plata, pontaje;

78.Ce este plata cu ramburs ?

Aceasta metoda de plata presupune virarea de catre vanzator a bunului/serviciului achizitionat de catre client prin curier sau la posta si incasarea contravalorii in momentul ridicarii coletului.

79. Cum pot verifica  situatia  contabila a unui  partener comercial  din Romania?

Poti sa intri pe site-ul Ministerului de Finante in sectiunea Informatii fiscale si bilanturi, iar acolo sa introduci codul fiscal sau judetul si numele. Vei vedea o lista cu indicatori din situatiile financiare depuse.

80. Se pot acorda sponsorizari in bunuri ?

Da, sponsorizarile se pot acorda atat in bani cat si in natura.

81. Cand se recunoaste un activ ca mijloc fix ?

Din punct de vedere fiscal un active se recunoaste ca si mijloc fix atunci cand are o durata de utilizare mai mare de un an si o valoare de intrare mai mare de 2.500 lei .

82.In cate zile trebuie sa comunici modificarile asupra contractelor de munca ?

Potrivit HG nr. 500/2011, legislatia care reglementeaza Registrul de Evidenta a Salariatior, orice modificare a salariului se inregistreaza in registru cel tarziu in ziua lucratoare anterioara implinirii termenului de 20 de zile lucratoare.

83.Cat timp trebuie sa pastrez arhiva contabila ?

Registrul-jurnal, Registrul-inventar şi Cartea mare, precum şi documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară se păstrează în arhiva, timp de 10 ani, cu începere de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite, cu excepţia statelor de salarii, care se păstrează timp de 50 de ani.

84.Ce se intampla daca s-au pierdut/sustras documente din arhiva ?

În caz de pierdere, sustragere sau distrugere a unor documente contabile se vor lua măsuri de reconstituire a acestora în termen de maximum 30 de zile de la constatare, potrivit reglementărilor emise în acest scop.

85. Cum se anuleaza un bon fiscal ?

Pentru corectarea sau anularea înregistrării unei operaţiuni după emiterea bonului fiscal utilizatorul trebuie sa intocmeasca un dosar care va cuprinde:

a) sesizarea scrisă a persoanei care a efectuat greşit operaţiunea

b) decizia scrisă de aprobare a corectării operaţiunii greşit effectuate

c) copie de pe nota sau notele de recepţie şi constatare de diferenţe, întocmite de la ultima inventariere până la zi, prin care a fost stabilit preţul cu amănuntul al produsului sau produselor înregistrate greşit în aparatul de marcat electronic fiscal – aceasta este necesara in situatia in care pretul a fost introdus gresit in aparatul de marcat ;

d) nota de contabilitate care reflectă operaţiunea efectuată.

86.Ce obligatii am daca angajatii mei lucreaza la temperaturi scazute ?

Temperaturi extreme scazute sunt  temperaturile exterioare ale aerului, care scad sub -20°C sau, corelate cu condiţii de vânt intens, pot fi echivalate cu acest nivel.

În perioadele cu temperaturi scăzute extreme angajatorii trebuie să asigure următoarele măsuri minimale pentru menţinerea stării de sănătate a salariaţilor care lucrează în aer liber:

a) distribuirea de ceai fierbinte în cantitate de 0,5-1 litru/persoană/schimb;

b) acordarea de pauze pentru refacerea capacităţii de termoreglare, scop în care se vor asigura spaţii fixe sau mobile cu microclimat corespunzător;

c) asigurarea echipamentului individual de protecţie.

87. Care este structura codurilor IBAN ?

Structura codurilor IBAN:

-primele două caractere (alfabetice,majuscule) reprezintă codul de ţară al instituţiei respective;
caracterele trei şi patru  sunt caractere numerice de verificare şi validare a codului IBAN;
-următorul set de 4 caractere, al căror număr şi tip se stabilesc la nivel de ţară, definesc în mod unic instituţia financiară.
-numărului fix de caractere care definesc instituţia îi urmează un număr fix de caractere care definesc contul clientului. Aceste caractere pot prelua formatul contului actual, dacă acesta nu depăşeşte numărul de caractere stabilit prin convenţie la nivel de ţară şi conţine doar caractere alfanumerice.
88. Care sunt costurile incluse in DAE?

Bancile includ in Dobanda Anuala Efectiva (DAE)  costul cu dobanda, comisioanele platite in momentul acordarii creditului, comisionele de analiza a dosarului  de credit, comisioanele lunare sau anuale. De asemenea, in cazul in care contul a fost deschis doar in vederea derularii creditului, mai sunt incluse costurile cu administrarea contului current.

89.Cum se poate incheia contractul de munca dupa perioada de proba ?

Pe durata sau la sfârşitul perioadei de probă, contractul individual de muncă poate înceta exclusiv printr-o notificare scrisă, fără preaviz, la iniţiativa oricăreia dintre părţi, fără a fi necesară motivarea acesteia

90. Ce este acreditivul?

Un aranjament incheiat cu o banca, prin care unui client de peste hotare i se pune la dispozitie o suma de bani, fiind o forma de decontare fara numerar, prin care unitatile asigura cu anticipatie din propriile disponibilitati sumele necesare efectuarii anumitor plati.

91. Ce este costul mediu ponderat ?

CMP (cost mediu ponderat)-este o metoda de descarcare de gestiune pentru stocuri .Costul fiecarui element se calculeaza pe baza mediei ponderate a costurilor elementelor similare aflate în stoc la începutul perioadei si a costului elementelor similare produse sau cumparate în timpul perioadei. Astfel valoarea iesirilor este la nivelul unei medii intre cele mai vechi si cele mai noi produse din stoc.

92.Ce este o boala profesionala ?

Boala profesionala este  afecţiunea care se produce ca urmare a exercitării unei meserii sau profesii, cauzată de agenţi nocivi fizici, chimici ori biologici caracteristici locului de muncă, precum şi de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului, în procesul de muncă.

93. Cum se interpreteaza clauza exworks ?

Este un termen folosit in comertul international,  Ex-works  sau Franco fabrica- si presupune  ca vanzatorul sa puna marfa la dispozitia cumparatorului la sediul sau nefiind responsabil de incarcarea marfii in mijlocul de transport al cumparatorului.

94.Ce este o activitate dependenta ?

O activitate dependenta este orice activitate desfasurata de o persoana fizica intr-o relatie de angajare.

95. Care este perioada maxima pe care poate fi dispusa detasarea unui salariat ?

Detaşarea poate fi dispusă pe o perioadă de cel mult un an.

96.Care sunt deducerile personale pentru salariati ?

Deducerea personala se acorda pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de pana la 1.000 lei inclusiv, astfel:
– pentru contribuabilii care nu au persoane in intretinere – 250 lei;
– pentru contribuabilii care au o persoana in intretinere – 350 lei;
– pentru contribuabilii care au doua persoane in intretinere – 450 lei;
– pentru contribuabilii care au trei persoane in intretinere – 550 lei;
– pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane in intretinere – 650 lei.
Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii cuprinse intre 1.000,01 lei si 3.000 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive fata de cele de mai sus si se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice.
Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii de peste 3.000 lei nu se acorda deducerea personala.

Citeste si 10 lucruri despre deducerea personala de baza.

97.Ce este o clauza bonus-malus ?

Bonus malus este un sistem prin care asiguratul se incadrează in una dintre : clasele de bonus (ceea ce conduce la reducerea primei de asigurare) sau in una dintre clasele de malus (ceea ce conduce la majorarea primei de asigurare) in funcţie de istoricul de daunalitate realizat de asigurat/utilizator în perioada de referinta.

98. Care este termenul de valabilitate a certificatului de atestare fiscala ?

Certificatul de atestare fiscala – poate fi utilizat de persoana juridica interesată pe o perioadă de până la 30 de zile de la data eliberării. În cazul persoanelor fizice, perioada în care poate fi utilizat este de până la 90 de zile de la data eliberării.

99.Care este termenul de valabilitate al adeverintei medicale ?

Adeverinta medicala – se scoate de la medicul de familie si este valabila 30 de zile

100. Care este perioada maxima de proba pentru angajati ?

Perioada de probă la angajare poate fi de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie şi de cel mult 120 de zile calendaristice pentru funcţiile de conducere.

Articole similare

Comentariul tau aici