13 aprilie 2015 – prima extragere Loteria Bonurilor Fiscale

În data de 13 aprilie 2015 se organizeaza o extragere ocazionala a Loteriei bonurilor fiscale, la care participa bonurile fiscale emise între 2 februarie – 28 martie 2015, fond de premiere – 1.000.000 lei.

Pentru anul 2015, urmatoarea extragere lunara are loc în luna iulie 2015.

Cum se organizeaza si în ce consta loteria bonurilor fiscale?

 LUNAR si consta în extragerea aleatorie de numere, astfel:

a) un numar cuprins în intervalul dintre 1 si 999 inclusiv, reprezentând valoarea totala a bonului

fiscal fara subdiviziunile leului, inclusiv TVA. Numarul reprezentând valoarea totala a bonului fiscal rezulta în urma extragerii succesive a trei serii de cifre, cuprinse între 0 i 9;

b) un numar reprezentând ziua emiterii bonului fiscal aferent lunii sau intervalului calendaristic, dupa caz, pentru care se organizeaza Loteria bonurilor fiscale.

La extragerile lunare participa bonurile fiscale emise în luna calendaristica anterioara organizarii extragerii.  Extragerea se realizeaza în prima duminica dupa data de 15 a fiecarei luni, pentru luna anterioara.

 OCAZIONAL

– cu ocazia sarbatorilor legale;

– în situaiile în care la extragerile lunare nu exista câtigatori doua luni consecutive;

– în alte situatii stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice.

La extragerile ocazionale participa bonurile fiscale emise în intervalul calendaristic anterior organizarii extragerii, stabilit prin ordin al ministrului finanelor publice.

Extragerea se realizeaza dupa minimum 15 zile de la sfârsitul intervalului calendaristic pentru care se organizeaza Loteria bonurilor fiscale.

 Care bon fiscal este considerat câtigator?

Bonul fiscal care îndeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a) a fost emis de un aparat de marcat electronic fiscal care funcioneaza în conformitate cu OUG nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) sunt lizibile toate informaiile obligatorii, asa cum sunt prevazute de OUG nr. 28/1999 nr. 28/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) are valoarea totala exprimata în moneda nationala, egala cu valoarea extrasa;

d) a fost emis în ziua extrasa;

e) nu are menionat niciun cod de înregistrare fiscala al cumparatorului.

Articole similare

Comentariul tau aici