15 noutati fiscale de stiut pentru 2015

 Principalele noutati aplicabile in anul 2015 – sunt sintetizate mai jos :

1. Tva la servicii electronice

Baza legala : Ordinul nr. 4023/2014 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a persoanelor impozabile, în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune, precum şi pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 152.4 şi art. 152.5 din Codul fiscal, în situaţia în care România este stat membru de înregistrare .

Se modifica  prevederile privind regimul special pentru serviciile electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune . Astfel, prestatorii vor colecta TVA din Statul Membru in care este stabilit beneficiarul.

Acest fapt apare ca urmare a modificarii regulilor privind locul prestarii acestor servicii catre consumatori finali , atat in cazul in care prestatorul este stabilit in UE cat si in cazul  prestatorilor stabiliti in afara Uniunii.

Mai clar, aceste servicii sunt : software, jocuri, carti electronice, filme online, telefonie , conceperea de site-uri informatice, mentenanţa la distanţă a programelor şi echipamentelor, etc.

Exemplu : o persoana fizica din Ungaria achizitioneaza din Romania un drept de utilizare a unei aplicatii soft on-line.

Pana la 1 ianuarie 2015 , persoana fizica platea pretul serviciului plus TVA 24% din Romania.

De la 1 ianuarie 2015, persoana fizica plateste pretul serviciului plus TVA  27% din Ungaria.

2. Salariul minim pe economie se modifica  in 2015 in doua etape : de la 900 la 975 lei incepand cu 1 ianuarie 2015 si de 975 lei la 1.050 lei din 1 iulie 2015.

Potrivit HG nr. 500/2011 orice modificare a salariului se inregistreaza in registru cel tarziu in ziua lucratoare anterioara implinirii termenului de 20 de zile lucratoare.

3. Plafoanele fiscale care se calculeaza in functie de cursul la 31.12.2014

a.Plafonul pentru incadrarea la microintreprinderi – cifra de afaceri sub 65.000 eur (cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel de la închiderea exerciţiului financiar precedent –la 31.12.2014 a fost de 4.4821 prin urmare plafonul este de  291.336,5 lei (cursul de schimb valabil la 31.12.2013 a fost de 4.4847, prin urmare plafonul aferent anului 2013 a fost de 291.505,5 lei).

b.Plafonul pentru trecerea de la platitor trimestrial de tva la platitor lunar este cifra de afaceri de 100.000 eur(contravaloarea  in lei se determină pe baza cursului de schimb comunicat de Banca Naţională a României valabil pentru data de 31 decembrie a anului  2014 respectiv 4,4834). Astfel plafonul la 2014 este de 448.340 lei. (plafonul aferent anului 2013 a fost de de 446.390 lei).

4. Bonurile fiscale nu se declara in continuare in declaratia 394, nici in 2015.

Baza legala : Ordinul nr. 4019/2014 privind prorogarea termenului prevăzut la pct. 1 lit. a) şi b) din anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA-publicat in M.Of. 952 din 29.12.2014.

5. 24 ianuarie devine sarbatoare nationala

Baza legala :Legea nr. 171/2014 pentru declararea zilei de 24 ianuarie Ziua Unirii Principatelor Române ca zi de sărbătoare naţională.

6.Modificarea legii contabilitatii

Baza legala : Ordonanţa de urgenţă nr. 79/2014 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991- M.Of. 902 din 11.12.2014

Principalele modificari aduse Legii contabilităţii nr. 82/1991 care intra in vigoare de la 1 ianuarie 2015 sunt :

·         Contabilitatea persoanelor fizice

Noutatea : PF pot opta sa utilizeze contabilitate în partida dubla, cand reglementarile fiscale permit acest lucru.

·         Se abroga prevederile privind regimul simplificat de contabilitate;

·         Cum se organizeaza contabilitatea ?

Prevedere noua :

Contabilitatea se organizează şi se conduce, de regulă, în compartimente distincte, conduse de către directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie. Aceste persoane trebuie să aibă studii economice superioare.

Citeste si:

Cine poate tine contabilitatea din 2015 ?

10 modificari privind reglementarile contabile din 2015

7.Modificarea reglementarilor contabile – este abrogat O 3055/2009 incepand cu 1 ianuarie 2015, fiind inlocuit cu O 1802/2014.

Iata o lista cu articolele postate care fac referire la modificarile aduse acestui ordin.

·         Principiu contabil nou –principiul evaluarii la cost de achizitie evaluarii la cost de achiziţie sau cost de producţie

·         Corectarea erorilor in contabilitate – prevederi noi

·         Tratamentul contabil al reducerilor comerciale –comparative OMFP 3055 si O 1802.

·         Modificari ale perioadei de amortizare a imobilizarilor necorporale.

·         Modificari privind imobilizarile- conturi noi

·         Principiul continuitatii activitatii –noutati

·         Ce noutati aduce O 1802 cu privire la contul 472 venituri in avans ?

·         Microentitatile din 2015

·         Contabilitatea depozitelor bancare in 2015

8. Impozitarea bacsisului este oficiala – OUG 8/2015.

Citeste aici 8 lucruri importante despre bacsis , despre obligatiile nou aduse de OUG 8/2015 privind regulamentul de ordine interioara   si registrul de bani personali.

9. Noi amenzi privind utilizarea casei de marcat, marcarea bacsisului – conform OUG 8/2015 care actualizeaza OUG 28/1999.

Citeste aici lista complete a amenzilor care se aplica din 8 mai 2015.

10. Tranzactiile cu numerar au suferit noi limitari aplicabile de la data de 9 mai 2015 potrivit Legii nr. 70/2015.

Limite incasari :

·         plafon zilnic de 5.000 lei de la o persoană;

Exceptie : magazinele de tipul cash and carry la care limita unui plafon zilnic este de 10.000 lei de la o persoană.

Limite plati:

·         plafon zilnic de 5.000 lei/persoană si

·         nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi;

Citeste aici o sinteza a legii.

11. Declaratia 200 se poate depune acum si in format electronic de catre persoanele fizice prin serviciul Spatiu Privat Virtual.

Serviciul SPV este un serviciu disponibil 24 de ore din 24, prin care ANAF pune la dispozitia persoanelor fizice, în mod gratuit, prin internet, informatiile si înscrisurile în legtura cu situatia fiscala proprie a  persoanei fizice.

Formularul 200 prin care contribuabilii trebuie sa isi declare venitul realizat pe 2014  pana in 25 mai 2015, se poate depune acum si on-line fara a mai fi astfel nevoie de o deplasare la ANAF sau de depunere prin posta.

12.Se aduc modificati privind impozitul pe venit cu aplicare de la 1 iunie 2015

Citeste aici .

13.De la 1 iunie se aplica cota redusa de TVA de 9% la toate bunurile alimentare (inainte era doar pentru paine si  produsele de panificatie) potrivit OUG 6/2015.

Prin OUG nr. 6/2015 s-a reglementat aplicarea cotei reduse de TVA de 9 % pentru :

– livrarea următoarelor bunuri: alimente, inclusiv băuturi, cu excepţia băuturilor alcoolice, destinate consumului uman şi animal, animale şi păsări vii din specii domestice, seminţe, plante şi ingrediente utilizate în prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau înlocui alimentele.

– serviciile de restaurant şi de catering, cu excepţia băuturilor alcoolice.

Prin normele metodologice se stabilesc codurile NC din anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful Vamal Comun, astfel cum a fost modificată prin regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1.101/2014 al Comisiei din 16 octombrie 2014, corespunzătoare acestor bunuri, pentru a permite o aplicare corecta a prevederilor legale.

14. Incepand cu 1 februarie 2015 a devenit aplicabila o noua procedura privind inregistrarea in scop de TVA

Baza legala este ordinul nr. 18/2015 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, publicat in M.Of. nr. 32/2015.

Citeste aici formularele si noile declaratii care trebuie depuse.

15. S-au modificat reglementarile privind contabilitatea in partida simpla .

Iata mai jos un sumar al modificarilor legislative aduse de Ordinul 170/2015 privind contabilitatea in partida simpla:

a.Cine aplica prevederile cu privire la contabilitatea in partida simpla ?

 persoanele fizice şi asocierile fără personalitate juridică, ale căror venituri sunt supuse impozitului pe venit în conformitate cu prevederile Codului fiscal, al căror venit net anual este determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, şi este obţinut din următoarele surse: activităţi independente; cedarea folosinţei bunurilor; activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură. . Prin activitati independente se intelege :activităţi economice (persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale), profesii libere (medici, avocaţi, notari, auditori financiari, consultanţi fiscali, experţi contabili, arhitecţi şi alte profesii reglementate), drepturi de proprietate intelectuală (în condiţiile în care optează pentru determinarea venitului net în sistem real).
Foarte important,aceste persoane pot opta pentru tinerea contabilitatii in partida dubla (posibilitatea introdusa prin modificarile aduse legii contabilitatii cu incepere de la 1 ianuarie 2015).

Persoanele sau entităţile care, prin actul normativ de înfiinţare, prin legi speciale sau prin alte acte normative, au obligaţia ţinerii contabilităţii în partidă simplă, cu excepţia persoanelor juridice fără scop patrimonial.

b. Cand se poate trece de la contabilitatea in partida simpla la cea in partida dubla ?

Persoanele care au aceasta optiune o pot exercita incepand cu exercitiul financiar urmator celui in care au decis acest lucru.

Persoanele infiintate dupa 1 martie 2015 pot opta pentru contabilitate in partida dubla inca de la infiintare.

c.Se actualizeaza nomenclatorul privind documentele contabile, cu mentiunea ca se pot utiliza toate formularele prevăzute în ordin sau numai o parte din acestea, în funcţie de elementele specifice activităţii desfăşurate

Se prevad modelele pentru Registrul-jurnal de încasări şi plăţi (cod 14-1-1/b) şi Registrul-inventar (cod 14-1-2/b). Registrul jurnal are  o forma modificata (simplificata) fata de prevederile anterioare.

Descarca aici in excel modelele documentelor.

 

Articole similare

Comentariul tau aici

×
×