20 de aspecte cu privire la internship – in vigoare din 18 august 2018

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Incepand cu data de 18 august 2018 va intra in vigoare Legea nr. 176/2018 privind internship-ul, prin care se reglementeaza modalitatea de efectuare a programelor de internship pentru persoanele care au implinit varsta de 16 ani. Iata cele mai importante 20 de aspecte pe care trebuie sa le cunosti:

 1. se pot incheia contracte de internship doar cu persoane care au implinit varsta de 16 ani;
 2. prin exceptie, contractele de internship pot fi incheiate si de persoane care au implinit varsta de 15 ani, numai cu acordul parintilor sau al reprezentantilor legali;
 3. in functie de numarul de salariati, organizatia-gazda poate incheia in mod simultan contracte de internship pentru un numar de interni care nu poate fi mai mare de 5% din numarul total al salariatilor;
 4. prin exceptie, organizatia-gazda care are incadrati cel mult 20 salariati poate incheia simultan cel mult doua contracte de internship;
 5.  programele de internship se poContractul de internship se încheie obligatoriu în formă scrisă, în limba română, cel târziu în ziua anterioară începerii programului de internship. Obligația de încheiere a contractului de internship în formă scrisă revine organizației- gazdă.t organiza oricand in decursul unei perioade neintrerupte de 12 luni;
 6. durata unui program de internship este de maximum 720 de ore pe parcursul a 6 luni consecutive;
 7. intre intern si organizatia-gazda se poate incheia un singur contract de internship;
 8. prin exceptie, intre intern si o organizatie-gazda se pot incheia mai multe contracte de internship, cu conditia ca acestea sa fie pentru programe de internship diferite, iar durata cumulata a acestora sa nu fie mai mare de 6 luni;
 9. incheierea unui contract de internship in scopul de a evita incheierea unui CIM pentru efectuarea activitatii respective este interzisa;
 10. programul de internship se desfasoara in temeiul contractului de internship, cu respectarea activitatilor specifice stabilite in cadrul acestuia si a regulamentelor interne aplicabile;
 11. pe perioada programului de internship, internul se obliga sa presteze activitatile prevazute in contractul de internship pentru si sub autoritatea organizatiei-gazda, sub directa coordonare a unui indrumator, desemnat de conducatorul organizatiei-gazda dintre salariatii calificati, cu o experienta de cel putin un an in domeniul de activitate in care urmeaza sa se desfasoare programul de internship;
 12. internul are dreptul la o indemnizatie pentru internship, platita de organizatia-gazda, al carei cuantum este stipulat in contractul de internship;
 13. cuantumul indemnizatiei pentru internship este egal cu cel putin 50% din salariul de baza minim brut pe tara (1.900 lei * 50% = 950 lei) si se acorda proportional cu numarul de ore de activitate desfasurata;
 14. durata timpului de munca pentru un intern, pentru a desfasura activitate in baza unui contract de internship, este de maximum 40 de ore pe saptamana si se stabileste prin contractul de internship;
 15. in situatia internilor cu varsta sub 18 ani, durata timpului de munca pentru a desfasura activitate in baza unui contract de internship este de maximum 30 de ore pe saptamana, dar nu mai mult de 6 ore pe zi;
 16. organizatia-gazda are obligatia completarii si transmiterii datelor si informatiilor din contractul de internship, cel tarziu in ultima zi lucratoare anterioara inceperii activitatii in cadrul programului de internship, in registrul de evidenta a contractelor de internship, infiintat de agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca sau a municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala aceasta isi desfasoara activitatea, tinut in forma electronica, denumit in continuare registrul electronic de evidenta;
 17. accesul organizatiei-gazda la registrul electronic de evidenta se face pe baza de parola proprie, utilizata cu titlu gratuit;
 18. orice modificare privind datele de identificare ale organizatiei-gazda, respectiv cu privire la contractul de internship, se opereaza in registrul electronic de evidenta, in termen de 3 zile lucratoare de la data aparitiei situatiei care a impus respectiva modificare;
 19. contractul de internship se incheie obligatoriu in forma scrisa, in limba romana, cel tarziu in ziua anterioara inceperii programului de internship. Obligatia de incheiere a contractului de internship in forma scrisa revine organizatiei-gazda;
 20. durata maxima a contractului de internship este de 6 luni, fara posibilitatea prelungirii.


Articole similare