Ce sunt perisabilitatile si care sunt limitele acestora?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Prin perisabilităţi,  se înţelege scăzămintele care se produc în timpul transportului, manipulării, depozitării şi desfacerii mărfurilor, determinate de procese naturale cum sunt: uscare, evaporare, volatilizare, pulverizare, hidroliză, răcire, îngheţare, topire, oxidare, aderare la pereţii vagoanelor sau ai vaselor în care sunt transportate, descompunere, scurgere, îmbibare, îngroşare, împrăştiere, fărâmiţare, spargere, inclusiv procese…

Mai mult

Ce presupune evidentierea in contabilitate a operatiunii de divizare a unei societati?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Evidențierea în contabilitatea societăților a operațiunilor efectuate cu ocazia divizării presupune următoarele aspecte: a) Reflectarea în contabilitatea societății(lor) beneficiare deja existente/societății(lor) nou-constituite a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii primite de la societatea divizată și preluate pe baza balanței de verificare sintetice, balanței de verificare analitice, altor registre, jurnale și…

Mai mult

Valoare actualizata tichete de cresa- semestrul II 2022 si primele doua luni din 2023

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In MOF 948 din 28.09.2022 s-a publicat Ordinul 2.062/1.306 al ministrului finanțelor și al ministrului muncii și solidarității sociale privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creșă pentru semestrul II al anului 2022. Pentru semestrul II al anului 2022, începând cu luna octombrie 2022, valoarea…

Mai mult

Amortizarea fiscala Vs. amortizarea contabila

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Amortizarea contabila reprezinta alocarea valorii amortizabile a unei imobilizari pe o durata de viata estimata si se stabileste prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare. Amortizarea fiscala se calculeaza pe baza duratelor normale de functionare stabilite de catalogul mijlocelor fixe, incepand cu luna umatoare punerii in functiune a imobilizarii. Exemplu…

Mai mult

4 noi coduri COR si cateva modificari publicate in MOF in 27.09.2022

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In MOF 944 din 27.09.2022 s-a publicat Ordinul 1.364/1.383 care introduce urmatoarele coduri COR noi: confecționer produse textile 753114 lucrător în lăcătușerie mecanică structuri 721436 tanatopractor 516304 terapeut în terapie asistată de animale 226929 Pe langa acestea, exista si cateva modificari in lista existenta: Se mută ocupația „supraveghetor muzeu” din grupa de…

Mai mult

Transfer sume din 542 in 4282 Alte creante in legatura cu personalul- la final de an

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! O 1802/2014 prevede  la functionalitatea contului 542 Avansuri de trezorerie , ca in creditul contului se inregistreaza pe langa altele si sumele reprezentând avansuri de trezorerie, nedecontate până la data bilanţului in corespondenta cu conturile 461 Debitori diversi si 4282 Alte creanţe în legătură cu personalul. La punctul 306 din acelasi ordin se mentioneaza…

Mai mult

DGRFP Galati: Chestionarele de rezidenta fiscala

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea reaminteşte contribuabililor persoane fizice care sosesc/pleacă în/din România pentru o perioadă ce depășește în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive că au obligaţia depunerii, după caz a Chestionarului pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România (Z015)…

Mai mult

Venituri obtinute din Romania de nerezidenti scutite de impozit

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Sunt scutite de impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți următoarele tipuri de venituri: a) dobânda aferentă instrumentelor de datorie publică în lei și în valută, veniturile obținute din tranzacțiile cu instrumente financiare derivate utilizate pentru realizarea operațiunilor de administrare a riscurilor asociate obligațiilor de natura datoriei publice guvernamentale și veniturile…

Mai mult

Speta: Achizitie intracomunitara de bunuri -exigibilitate TVA -factura emisa in luna urmatoare

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Firma X SRL, platitoare de TVA in regim normal, cu optiune pentru TVA la incasare achizitioneaza marfuri din Ungaria in luna august 2022. Marfurile sunt primite in luna august, insa factura primita este cu data de 10 septembrie 2022. Se pune intrebarea, cand intervine exigibilitatea TVA pentru aceasta achizitie si ce obligatii…

Mai mult

Noi reguli de impozitare partiala a unor venituri salariale incepand cu 1 ianuarie 2023-DGRFP Brasov

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Conform prevederilor art. 76 alin. (4.1) din Codul fiscal, nou introdus: Începând cu 01.01.2023 este introdusă o limită lunară cumulată de neimpozitare de 33% din salariu de bază al angajatului pentru următoarele venituri pe care le pot acorda angajatorii: • Prestaţii suplimentare primite de salariaţi în baza clauzei de mobilitate potrivit legii,…

Mai mult

RO e-Factura: la ce sa fii atent ?

O data cu apropierea anului 2023, RO e-Factura intra din nou in atentia antreprenorilor. Pentru a putea utiliza sistemul informatic RO e-Factura, operatorii economici trebuie sa fie inregistrati in SPV, in nume propriu sau prin reprezentat legal, prin reprezentant desemnat ori prin imputernicit . Reamintim ca incepand cu 1 iulie 2022 a devenit obligatorie raportarea prin RO e-Factura pentru urmatoarele…

Mai mult

Ce activitati pot desfasura cabinetele de medicina de familie ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Serviciile pe care le poate desfasura un cabinet de medicină de familie sunt:a) intervenții de primă necesitate în urgențele medico-chirurgicale, precum și în afecțiunile acute;b) activități de medicină preventivă;c) activități medicale curative;d) activități de îngrijire la domiciliu;e) activități de îngrijiri paliative;f) activități de consiliere;g) alte activități medicale, în conformitate cu atestatele de…

Mai mult

Retinerile din salariu

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Actul normativ care reglementeaza situatia retinerilor din salariu este Codul Muncii care prevede ca nici o reținere din salariu nu poate fi operată, în afara cazurilor și condițiilor prevăzute de lege. Pentru daunele cauzate angajatorului, retinerile nu pot fi efectuate decât dacă datoria salariatului este scadentă, lichidă și exigibilă și a fost…

Mai mult

Contul 426 -functionalitate

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Contul 426 “Drepturi de personal neridicate” este un cont de pasiv. Potrivit Ordinului 1802/2014, in creditul contului 426 “Drepturi de personal neridicate” se înregistrează: – sumele datorate personalului, reprezentând salarii, sporuri, adaosuri, ajutoare de boală, prime și alte drepturi, neridicate în termen (421, 423, 424). În debitul contului 426 “Drepturi de personal neridicate”…

Mai mult

Ce amenzi risti daca nu depui bilantul la timp?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Art. 42 din Legea contabilitatii (L82/1991) prevede urmatoarele sanctiuni pentru neindeplinirea la timp a obligatiei de raportare: intre 1 zi si 15 zile lucratoare – amenda este cuprinsa intre 300 lei si 1.000 lei intre 16 zile si 30 zile lucratoare- amenda este cuprinsa intre 1.000 lei si 3.000lei , peste 30…

Mai mult

Declaratii fiscale scadente la 26 septembrie 2022

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Luni, 26 septembrie 2022 sunt scadente urmatoarele declaratii: Formularul 100 – Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat Formularul 112 – Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate pentru luna precedentă / trimestrul precedent Formularul 224 – Depunerea…

Mai mult

TVA la inchirierea de imobile – aspecte fiscale bine de stiut

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Din punct de vedere fiscal inchirierea unui bun imobil este o operatiune scutita de taxa. Baza legala: art. 292, alin. (2), lit.e), din Codul fiscal un bun imobil reprezinta o constructie -structura fixata in sau pe pamant si orice teren. chiar daca inchirierea de bunuri imobile este scutita de taxa, persoana impozabila poate opta…

Mai mult