Ce presupune evidentierea in contabilitate a operatiunii de divizare a unei societati?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Evidențierea în contabilitatea societăților a operațiunilor efectuate cu ocazia divizării presupune următoarele aspecte: a) Reflectarea în contabilitatea societății(lor) beneficiare deja existente/societății(lor) nou-constituite a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii primite de la societatea divizată și preluate pe baza balanței de verificare sintetice, balanței de verificare analitice, altor registre, jurnale și…

Mai mult

Valoare actualizata tichete de cresa- semestrul II 2022 si primele doua luni din 2023

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In MOF 948 din 28.09.2022 s-a publicat Ordinul 2.062/1.306 al ministrului finanțelor și al ministrului muncii și solidarității sociale privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creșă pentru semestrul II al anului 2022. Pentru semestrul II al anului 2022, începând cu luna octombrie 2022, valoarea…

Mai mult