Tipuri de vanzari : interne si externe

Vanzarile unei societati pot fi vanzari interne, catre clienti din tara si vanzari externe catre clienti din afara tarii (UE sau non-UE). Modul de raportare al acestora este diferit, unele dintre tranzactii se raporteaza in D394, altele in D390, la unele se aplica TVA, altele sunt scutite, astfel ca inregistrarea atenta a tranzactiilor de vanzare este foarte importanta din punct…

Mai mult

Cine are obligatia sa depuna D301 (decontul special de taxa pe valoare adaugata) ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT Declaratia 301 se depune de persoanele care nu sunt inregistrate in scop de TVA si care nu trebuie sa se inregistreze conform art 316 din Codul fiscal. Persoanele inregistrate ca platitoare de TVA in regim normal, conform art 316, NU DEPUN decont special de TVA – D301, toate operatiunile efectuate de aceste…

Mai mult

Calcul indemnizatie concediu medical pentru care nu este necesar stagiu

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT Speta: un angajat cu o vechime de o luna in cadrul unei societati prezinta un concediu medical de un tip pentru care conform legii nu este nevoie de stagiu de cotizare. Angajatul nu a mai lucrat anterior. Cum se calculeaza in aceasta situatie indemnizatia de care poate beneficia ? In aceasta situatie,…

Mai mult

Ce este sponsorizarea si cine poate fi beneficiar al sponsorizarii?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Sponsorizarea este actul juridic prin care doua persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru susținerea unor activități fără scop lucrativ desfășurate de către una dintre părți, denumita beneficiarul sponsorizarii. Poate fi beneficiar al sponsorizarii: a) orice persoană juridică fără scop lucrativ, care…

Mai mult

Concediu medical- angajat fara stagiu de cotizare complet

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Speta: O societate are un angajat cu vechime in firma de doar 3 luni . Poate primi concediu medical platit ? In aceasta situatie trebuie sa verificam : Tipuri de concediu medical pentru care nu este nevoie de stagiu de cotizare Au dreptul la concediu si indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca,…

Mai mult

Lista bunuri cu risc fiscal ridicat pt RO e-Factura vs RO e-Transport

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT Atat sistemul RO e-Transport cat si RO e-Factura contin prevederi referitoare la bunuri cu risc fiscal ridicat care fac obiectul raportarilor. Listele cu bunuri cu risc fiscal ridicat sunt diferite pentru cele doua sisteme. Le redam mai jos: Lista RO e-Transport: 1.Legume, plante, rădăcini și tuberculi, alimentare, care se încadrează la codurile…

Mai mult