25 mai 2023-termenul pentru depunerea formularului 230-cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 3,5% din impozit

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sibiu informează contribuabilii persoane fizice care optează pentru redirecționarea unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit/câștigul net anual impozabil pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, că pot depune formularul 230 ”Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat” până cel târziu la data de 25 Mai 2023, sub sancţiunea decăderii. Formularul 230 “Cererea privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat”, împreună cu anexele completate, se depune astfel :
a) prin intermediul serviciului Spaţiul Privat Virtual, secţiunea Depunere Declaraţie unică şi alte formulare SPV-PF accesând linkul: https://formularespv- pf.anaf.ro/
b) prin intermediul portalului www.e-guvernare.ro, prin utilizarea unui certificat digital calificat;
c) în format hârtie, la registratura organului fiscal competent (în raza căruia contribuabilul îşi are domiciliul), în mod individual ;
d) prin poștă, în mod individual, cu confirmare de primire;
e) sau se poate opta pentru depunerea cererii la entitatea nonprofit/unitatea de cult, beneficiara sumei. Entitatea nonprofit/unitatea de cult care primeşte cereri de la contribuabili are obligaţia de a transmite la organul fiscal competent doar prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, formularul «Situaţie centralizatoare a datelor cuprinse în formularul 230».

În această situaţie, originalul cererilor 230, în format hârtie, se păstrează de către entităţile nonprofit/unităţile de cult şi sunt puse la dispoziţia organului fiscal la solicitarea acestuia. Formularul 230 poate fi obținut gratuit, de la sediile organelor fiscale sau accesând website-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro , astfel:
a) secțiunea „Asistență contribuabili”, subsecțiunea „Declararea obligațiilor fiscale”, rubrica „Toate formularele, cu explicații” ;
b) Formularul 230 pdf inteligent poate fi descărcat de pe site-ul www.anaf.ro accesând linkul:
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/230.html .

Informaţii suplimentare privind completarea și depunerea formularului 230, pot fi obţinute prin accesarea Ghidului contribuabililor care optează pentru redirecționarea unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit/câștigul net anual impozabil pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, publicat de către ANAF care poate fi accesat prin intermediul link-ului:
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/GHID_D230_2023.pdf

Articole similare

Comentariul tau aici