25 septembrie 2014 – Termen plati anticipate -info DGRFP Galati

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • INFORMARE DE PRESĂ

  DGRFP Galati
  25.septembrie.2014 – Termen pentru plăţi anticipate aferente trimestrului III 2014

  ” Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi informează contribuabilii persoane fizice că, 25 septembrie 2014 este termenul limită până la care au obligaţia să efectueze plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit şi contribuţii sociale pentru trimestrul III 2014.

  Obligaţia efectuării plăţilor anticipate revine contribuabililor care realizează venituri din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole impuse în sistem real, prevăzute la art.71 alin.(5), precum şi a veniturilor din silvicultură şi piscicultură, cu excepţia veniturilor din arendare şi a veniturilor pentru care plăţile anticipate se stabilesc prin reţinere la sursă.

  Contribuabilii persoane fizice care realizează venituri din activităţi independente şi profesii libere efectuează plăţi anticipate aferente trimestrului III 2014 pentru :

  -impozit pe venit

  -contribuţii de asigurări sociale pentru pensii

  -contribuţii de asigurări sociale de sănătate

  Contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, persoanele care realizează venituri din activităţi agricole impuse în sistem real, prevăzute la art.71 alin.(5), precum şi din silvicultură şi piscicultură, efectuează plăţi anticipate aferente trimestrului III 2014 pentru:

  -impozit pe venit

  -contribuţii de asigurări sociale de sănătate

  Nu au obligaţia efectuării plăţilor anticipate persoanele fizice care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor prin :

  -arendare (reţinerea impozitului şi a contribuţiilor datorate se face la sursă de către plătitorul de venit şi se virează la bugetul de stat până la data de 25 a lunii următoare celei în care a fost reţinut);

  -închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală având o capacitate de cazare cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv, pentru care venitul se stabileşte pe bază de normă anuală de venit sau se optează pentru determinarea venitului în sistem real (plata impozitului şi a contribuţiilor se efectuează către bugetul de stat în două rate egale, astfel : 50% până la data de 25 iulie inclusiv şi 50% până la data de 25 noiembrie inclusiv.

  Contribuabilii care au obligaţia efectuării plăţilor anticipate vor plăti impozitul pe venit şi contribuţiile sociale până la data de 25.septembrie.2014 inclusiv, prin următoarele modalităţi:

  -în numerar, la trezoreria unităţii fiscale în raza căreia au domiciliul

  -prin ordin de plată, în conturile trezoreriei de care aparţine unitatea fiscală în raza căreia au domiciliul.”

   

  Articole similare

  • Nu am gasit articole similare
 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Recent Posts

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: