30 mai 2018 termenul limita de depunere a situatiilor financiare – comunicat

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Pe site-ul DGRFP Ploiesti a fost publicat un comunicat cu privire la termenul limita de depunere a situatiilor financiare si a raportarilor contabile pentru anul 2017. Iata informatia completa din comunicat:

“Societăţile, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, subunităţi din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate, cu excepţia subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European trebuie să depună Situaţiile financiare anuale aferente anului 2017.

Subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European şi entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată trebuie să depună Raportările
contabile anuale aferente anului 2017.

Formatul electronic al situaţiilor financiare anuale, generat prin programul de asistenţă (soft A şi Soft J) este pus la dispoziţia entităţilor, gratuit, de unităţile teritoriale ale ANAF sau poate fi descărcat de pe portalul www.anaf.ro , secţiunea Declaraţii electronice/ Descărcare declaraţii/ Situaţii financiare anuale/ Raportări anuale an 2017.”

Articole similare