Formarea costulului de productie al stocurilor

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

  Costul de producţie sau de prelucrare al stocurilor cuprinde:

  1. cheltuielile directe aferente producţiei, precum: costuri cu materiale directe; energie consumată în scopuri tehnologice; manopera directă şi alte cheltuieli directe de producţie; costul proiectării produselor, precum şi
  2. cota cheltuielilor indirecte de producţie alocată în mod raţional ca fiind legată de fabricaţia acestora.

  Costurile de conversie (de prelucrare) a stocurilor includ costurile direct legate de unitățile produse, cum ar fi costurile cu manopera directă. De asemenea, ele includ și alocarea sistematică a regiei fixe și variabile de producție generată de transformarea materialelor în produse finite.

  O seamă de cheltuieli ce nu trebuie incluse în costul stocurilor, ci sunt recunoscute drept cheltuieli ale perioadei în care au survenit, sunt exemplificate în reglementările contabile și se referă la:

  – pierderile de materiale, manopera sau alte costuri de producţie înregistrate peste limitele normal admise, inclusiv pierderile datorate risipei;

  – cheltuielile de depozitare, cu excepţia cazurilor în care aceste costuri sunt necesare în procesul de producţie, anterior trecerii într-o nouă fază de fabricaţie. Cheltuielile de depozitare se includ în costul de producţie atunci când sunt necesare pentru a aduce stocurile în locul şi în starea în care se găsesc;

  – regiile (cheltuielile) generale de administraţie care nu participă la aducerea stocurilor în forma şi locul final;

  – regia fixă nealocată costului, care se recunoaşte drept cheltuială în perioada în care a apărut. Alocarea regiei fixe asupra costurilor se face pe baza capacităţii normale de producţie (activitate).

  Determinarea costului de producţie al stocurilor se efectuează potrivit relației:

  Costul de producţie =Cheltuielile directe aferente producţiei (de exemplu: costuri cu materiale directe; manopera directă şi alte cheltuieli directe de producţie) Cota cheltuielilor indirecte de producţie alocată în mod raţional ca fiind legată de fabricaţia acestora

  Reflectarea în contabilitate a operațiunilor aferente obținerii producției

  6xx Conturi de cheltuieli =                            %

  28x Amortizări privind imobilizările

  3xx Conturi de stocuri și producție în curs de execuție

  4xx Conturi de terți

  Evidențierea costului de producție al produselor finite obținute

  345 Produse finite = 711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse

   

  Articole similare

 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Articole similare

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: