4 proceduri utile pentru firme

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Legislatia contabila din Romania prevede obligativitatea firmelor de a detine urmatoarele proceduri :

1.Proceduri contabile – acestea sunt o punere in practica a politicilor contabile aprobate de administratorul entitatii.

Baza legala : O 1802/2014 care prevede la art 62 ca administratorii entității trebuie să aprobe politici contabile pentru operațiunile derulate, inclusiv proceduri proprii pentru situațiile prevăzute de legislație.

Poti comanda un model de proceduri contabile , in format word, actualizat 2020 –AICI.

2.Proceduri de inventariere– care reflecta la nivelul fiecarei firme pasii de urmat si regulile interne de inventariere;

Baza legala: Ordinul nr. 2.861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii care arata la art. 1 alin (5) ca entitățile prevăzute la alin. (2) au obligația să emită proceduri proprii privind inventarierea, în baza normelor prevăzute la art. 1 alin. (1), aprobate de administratorul, ordonatorul de credite sau altă persoană care are obligația gestionării entității.

Poti comanda un model de proceduri de inventariere , in format word, cu anexe in excel , actualizat 2020 –AICI.

3.Procedura de gestionare a documentelor interne – adica modul in care se numeroteaza si gestioneaza documentele interne ale entitatii.

Baza legala : Ordinul nr. 2.634 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile care arata la art. 4 alin (2) si (3) ca circuitul documentelor financiar-contabile și numărul de exemplare al acestora se stabilesc prin proceduri proprii privind organizarea și conducerea contabilității, aprobate de administratorul entității, ordonatorul de credite sau altă persoană care are obligația gestionării entității respective.

Poti comanda un model de proceduri de gestionare , in format word, actualizat 2020 –AICI.

4.Procedura de prevenire a spalarii banilor

Baza legala : Legea 129/2019, care arata ca :

Entitățile raportoare stabilesc politici și norme interne, mecanisme de control intern și proceduri de administrare a riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, care includ cel puțin următoarele elemente:

a) măsuri aplicabile în materie de cunoaștere a clientelei;

b) măsuri aplicabile în materie de raportare, păstrare a evidențelor și a tuturor documentelor conform cerințelor din prezenta lege și de furnizare promptă a datelor la solicitarea autorităților competente;

c) măsuri aplicabile în materie de control intern, evaluare și gestionare a riscurilor, managementul de conformitate și comunicare;

d) măsuri aplicabile în materie de protecție a personalului propriu implicat în procesul de aplicare a acestor politici, împotriva oricăror amenințări ori acțiuni ostile sau discriminatorii;

e) instruirea și evaluarea periodică a angajaților.

Poti comanda lucrarea(produs nou in libraria Contzilla, 2020)- AICI.

Articole similare

Comentariul tau aici