5 acte normative importante care au intrat in vigoare incepand cu 1 iulie 2021

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT

Cinci acte normative importante au intrat in vigoare incepand cu 1 iulie 2021:

1.Hotararea nr. 678 din 24 iunie 2021 pentru modificarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 636/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 iunie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19- click aici.

2.Ordinul nr. 741 din 29 iunie 2021 pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor – click aici.

3. Ordinul nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022 – click aici.

4.Ordinul nr. 1.019 din 30 iunie 2021 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şi utilizarea mecanismului special pentru declararea şi plata TVA la import, modelul şi conţinutul declaraţiei speciale de TVA – click aici.

5. OUG nr. 59 din 24 iunie 2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal- click aici.

Articole similare

Comentariul tau aici