5 aspecte importante despre contabilitatea in partida simpla

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Contribuabilii care isi tin contabilitatea in partida simpla ar trebui sa cunoasca cel putin urmatoarele 10 aspecte importante:

  1. Reglementările contabile privind contabilitatea în partidă simplă se aplică de către următoarele categorii de persoane: PF și asocierile fără personalitate juridică ale căror venituri sunt supuse impozitului pe venit, al căror venit net anual este determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, fiind obținut din următoarele surse: activități independente, cedarea folosintei bunurilor; activitati agricole, silvicultura si piscicultura precum si persoanele sau entitățile care, prin actul normativ de înființare, prin legi speciale sau prin alte acte normative, au obligația ținerii contabilității în partidă simplă, cu excepția PJ fără scop patrimonial.
  2. Persoanele mai sus enumerate întocmesc Registrul- jurnal (cod 14-1-1) și Registrul-inventar (cod 14-1-2).
  3. Întocmirea, editarea și păstrarea registrelor contabile și a celorlalte documente financiar-contabile se efectuează conform normelor privind documentele financiar-contabile, elaborate de MFP.
  4. Persoanele mai sus enumerate vor prelua, pe baza inventarului și a informațiilor privind creanțele și datoriile, ca solduri inițiale, la începutul exercițiului financiar pentru care au optat să treacă la conducerea contabilității în partidă dublă, sumele din documentele întocmite pentru ținerea contabilității în partidă simplă, respectiv din: Registrul-inventar; Registrul-jurnal de încasări și plăți; fișa mijlocului fix; extras de cont; alte documente.
  5. Deschiderea conturilor de imobilizări, stocuri, creanțe, disponibilități bănești și datorii, în vederea preluării în contabilitatea în partidă dublă a acestor elemente, se efectuează cu ajutorul contului 455 “Sume datorate acționarilor/asociaților”.

Baza legala: Ordinul nr. 170/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind contabilitatea în partidă simplă

Articole similare

Comentariul tau aici