6 Intrebari si raspunsuri despre PFA

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

1.Cate coduri CAEN poate avea un PFA?

In obiectul de activitate un PFA poate avea cel mult 5 clase de activitati prevazute de codul CAEN.

2. Se poat face angajari in cadrul unui PFA?

PFA isi poate desfasura activitatea pentru care este autorizata, singura sau impreuna cu cel mult 3 persoane, angajate de aceasta, in calitate de angajator, cu contract individual de munca, incheiat si inregistrat in conditiile legii.

3. Poate fi cumulata calitatea de persoana fizica autorizata cu cea de salariat?

O persoana titulara a a PFA poate cumula calitatea de persoana fizica autorizata cu cea de salariat al unei terte persoane care functioneaza atat ub acelasi domeniu, cat si intr-un alt domeniu de activitate economica decat cel oentru care PFA este autorizata.

4. Cand isi poate inceta activitatea un PFA?

Intreprinzatorul persoana fizica titular al unei intreprinderi individuale isi inceteaza activitatea si este radiat din registul comertului in urmatoarele cazuri:

  • Prin deces;
  • Prin vointa acestuia;
  • Oricine se considera prejudiciat printr-o inmatriculare sau mentiune din registrul comertului are dreptul de a cere radierea ei.

5.Pentru veniturile realizate in calitate de PFA se datoreaza:

  • Impozit 10 %;
  • CAS scutit ”Codul Fiscal arata ca: Persoanele fizice asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale, care nu au obligația asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii, precum și persoanele care au calitatea de pensionari nu datorează contribuția de asigurări sociale pentru veniturile prevăzute la art. 137 alin. (1) lit. b) și b.1) .
  • CASS se datoreaza doar daca veniturile depasesc 12 salarii minime brute pe economie, respectiv 12*2080 = 24960 lei. In acest caz CASS 10% se plateste la nivelul a 12 salarii minime brute, respectiv 10% *24.960 lei = 2496 lei.

6. Ce conditii trebuie sa indeplineasca o persoana fizica pentru a desfasura activitate economica a PFA?

Pentru a desfasura activitati economice in calitate de PFA, persoanele fizice trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

  • Capacitate deplina de exercitiu;
  • Nu au savarsit fapte sanctionate de legile fiscale, contabile, vamale si de cele care privesc disciplina financiar-fiscala;
  • Au un sediu profesional declarat;
  • Declara pe propria raspundere ca indeplinesc conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si al protectiei muncii;

In cazul in care, potrivit unor prevederi legale speciale, pentru anumite activitati economice este necesara indeplinirea unor conditii de pregatire profesionala si/sau de atestare a pregatirii sau experientei profesionale, trebuie sa faca dovada indeplinirii acestora.

Articole similare

Comentariul tau aici