7 documente utilizate cu privire la imobilizarile corporale

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Registrul numerelor de inventar – registrul numerelor de inventar este utilizat pentru atribuirea numerelor de inventar mijloacelor fixe (imobilizarilor corporale) existente in entitate, in vederea identificarii lor.

In Registrul numerelor de inventar se inregistreaza cronologic mijloacele fixe intrate in entitate.

Se poate folosi cate un registru pentru fiecare grupă de mijloace fixe, sau un registru pentru mai multe grupe, in functie de numarul mijloacelor fixe existente si al celor care urmeaza a intra in entitate.

In scopul asigurarii controlului asupra existenţei mijloacelor fixe, se atribuie fiecărui mijloc fix, care constituie obiect de evidenta, un numar de inventar în momentul intrarii în entitate (cu excepţia celor luate cu chirie), care se consemnează în Registrul numerelor de inventar.

Modul de numerotare a mijloacelor fixe precum si modul de imprimare a numarului de inventar atribuit se stabilesc prin proceduri proprii ale societatii.

Fisa mijlocului fix – este un document de evidenta analitica a mijloacelor fixe.

Fisa mijlocului fix se intocmeste pentru fiecare mijloc fix.In cazul mijloacelor fixe de aceeasi natura si de aceeasi valoare, care au aceleasi cote de amortizare si sunt puse in functiune in aceeasi luna.

Se pastreaza pe grupe de mijloace fixe, in ordinea codurilor din clasificarea imobilizarilor corporale conform legislatiei in vigoare, iar în cadrul acestora, fisele mijloacelor fixe se grupeaza pe locuri de folosinta.

Fisele mijloacelor fixe scoase din functiune sau transferate se arhiveaza.

Fisa mijlocului fix se completeaza pe baza documentelor justificative privind mişcarea mijloacelor fixe sau modificarea valorii de intrare a acestora, ca urmare a completarii, imbunatatirii, modernizarii sau reevaluarii lor.

Proces verbal de receptie – se intocmeste pentru utilajele si instalatiile achizitionate care nu necesita montaj si probe tehnologice.

exemplu: mijloace de transport auto, utilaje pentru interventie, unelte, accesorii de productie, animale – acestea se considera puse in functiune la data achizitionarii lor.

Proces verbal de receptie provizorie – se intocmeste pentru utilajele si instalatiile care necesita montaj, dar nu necesita probe tehnologice. De asemenea si pentru cladirile si constructiile care nu deservesc procese tehnologice si care se considera puse in functiune la data terminarii montajului.

Proces verbal de punere in functiune – se completeaza in cazul utilajelor si instalatiilor care necesita montaj si probe tehnologie, precum si pentru cladiri si constructii speciale care deservesc procese tehnologice.

Se considera puse in functiune de la data terminarii probelor tehnologice.

Bon de miscare a imobilizarilor corporale – document justificativ de predare-primire a mijloacelor fixe între două locuri de folosinţă ale entităţii;

– document de însoţire a mijloacelor fixe pe timpul transportului de la secţia sau subunitatea predătoare la cea primitoare;

– document justificativ de înregistrare în evidenţa responsabilului cu mijloacele fixe la locurile de folosinţă şi în contabilitate.

Proces verbal de scoatere din functiune a imobilizarilor corporale – document de constatare a indeplinirii conditiilor necesare scoaterii din functiune a mijloacelor fixe, de scoatere din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar în folosinta si de declasare a unor bunuri materiale, altele decat mijloacele fixe, potrivit dispozitiilor legale;

– document de consemnare a scoaterii efective din funcţiune a mijloacelor fixe, de scoatere din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar în folosinţă sau de declasare a altor bunuri materiale;

– document de predare la magazie a ansamblelor, subansamblelor, pieselor componente si materialelor rezultate din scoaterea efectiva din functiune a mijloacelor fixe;

– document justificativ de inregistrare in evidenţa magaziilor (depozitelor) şi în contabilitate.

Articole similare

Comentariul tau aici