8 definitii ale termenilor comuni din Codul Fiscal

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

1.Activitate dependenta, activitate dependenta la functia de baza, activitate independenta. Ce inseamna acestea si ce presupune fiecare?

Activitatea dependenta este activitatea desfasurata de o persoana fizica intr-o relatie de angajare generatoare de venit.

Activitatea dependenta la functia de baza este activitatea desfasurata pe baza unui contract individual de munca sau a unui statut special, declarata angajatorului ca functie de baza de catre angajat.

Activitatea independenta reprezinta activitatea desfasurata de catre o persoana fizica in scopul obtinerii de venituri, cu indeplinirea a cel putin 4 dintre criteriile urmatoare:

 • persoana fizică dispune de libertatea de alegere a locului și a modului de desfășurare a activității, precum și a programului de lucru;
 • persoana fizică dispune de libertatea de a desfășura activitatea pentru mai mulți clienți;
 • riscurile inerente activității sunt asumate de către persoana fizică ce desfășoară activitatea;
 • activitatea se realizează prin utilizarea patrimoniului persoanei fizice care o desfășoară;
 • activitatea se realizează de persoana fizică prin utilizarea capacității intelectuale și/sau a prestației fizice a acesteia, în funcție de specificul activității;
 • persoana fizică face parte dintr-un corp/ordin profesional cu rol de reprezentare, reglementare și supraveghere a profesiei desfășurate, potrivit actelor normative speciale care reglementează organizarea și exercitarea profesiei respective;
 • persoana fizică dispune de libertatea de a desfășura activitatea direct, cu personal angajat sau prin colaborare cu terțe persoane în condițiile legii;

2.Autoritate fiscala centrala – Autoritate fiscala competenta

Autoritatea fiscala centrala – Ministerul Finantelor Publice, institutie cu rolul de a coordona aplicarea unilaterala a prevederilor legislatiei fiscale;

Autoritatea fiscala competenta – Ministerul Finantelor Publice si serviciile de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale, dupa caz, care au responsabilitati fiscale.

3.Ce conditii trebuie sa indeplineasca contractul de leasing financiar? Dar leasingul operational?

Contractul de leasing trebuie sa indeplineasca cel putin una dintre urmatoarele conditii:

 • riscurile și beneficiile dreptului de proprietate asupra bunului care face obiectul leasingului sunt transferate utilizatorului la momentul la care contractul de leasing produce efecte;
 • contractul de leasing prevede expres transferul dreptului de proprietate asupra bunului ce face obiectul leasingului către utilizator la momentul expirării contractului;
 • utilizatorul are opțiunea de a cumpăra bunul la momentul expirării contractului, iar valoarea reziduală exprimată în procente este mai mică sau egală cu diferența dintre durata normală de funcționare maximă și durata contractului de leasing, raportată la durata normală de funcționare maximă, exprimată în procente;
 • perioada de leasing depășește 80% din durata normală de funcționare maximă a bunului care face obiectul leasingului; în înțelesul acestei definiții, perioada de leasing include orice perioadă pentru care contractul de leasing poate fi prelungit;
 • valoarea totală a ratelor de leasing, mai puțin cheltuielile accesorii, este mai mare sau egală cu valoarea de intrare a bunului;

Leasing operational reprezinta orice contract de leasing incheiat intre locator si locatar, care transfera locatarului riscurile și beneficiile dreptului de proprietate, mai putin riscul de valorificare a bunului la valoarea reziduala, si care nu indeplineste niciuna dintre conditiile prevazute la leasingul financiar; riscul de valorificare a bunului la valoarea reziduala exista atunci cand optiunea de cumparare nu este exercitata la inceputul contractului sau cand contractul de leasing prevede expres restituirea bunului la momentul expirarii contractului;

4.Persoana fizica rezidenta vs persoana fizica nerezidenta

Persoana fizica rezidenta reprezinta persoana fizica ce indeplineste cel putin una dintre urmatoarele conditii:

 • Are domiciliul in Romania;
 • Centrul intereselor vitale ale persoanei este amplasat in Romania;
 • Este prezenta in Romania pentru o perioada sau mai multe perioade care depasesc in total 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive, care se incheie in anul calendaristic vizat;
 • Este cetatean roman care lucreaza in strainatate, ca functionar sau angajat al Romaniei intr-un stat strain.

Persoana fizica nerezidenta este persoana care nu indeplineste conditiile mentionate la persoana fizica rezidenta, precum si orice persoana fizica cetatean strain cu statut diplomatic sau consular in Romania, cetatean strain care este functionar ori angajat al unui organism internațional și interguvernamental inregistrat in Romania, cetatean strain care este functionar sau angajat al unui stat strain in Romania si membrii familiilor acestora;

Articole similare

Comentariul tau aici