9% TVA pentru serviciile de alimentare cu apa si de canalizare – din 2019

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

In Monitorul Oficial a fost publicata Legea nr. 175/2018 pentru modificarea si completarea art. 291 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal prin care se mentioneaza faptul ca din data de 01.01.2019 pentru serviciile de alimentare cu apa si de canalizare se va percepe o cota de TVA de 9%.

“La articolul 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (2) se modifică și se completează după cum urmează:

1. Litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:

“g) livrarea apei pentru irigații în agricultură;”.

2. După litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:

“i) serviciile de alimentare cu apă și de canalizare.”
Baza legala: Legea nr. 175/2018


Articole similare