A fost aprobat formularul 108 – O 3391/2017 publicat in 06.12.2017

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

  In MOF nr. 966/06.12.2017 a fost publicat Ordinul nr. 3391/2017 pentru aprobarea modelului si continutului formularului 108 “Declaratie privind impozitul pe reprezentanta”. Prevederile acestui ordin se aplica incepand cu declararea obligatiilor fiscale aferente anului 2018.

  Declaratia privind impozitul pe reprezentanta se completeaza și se depune de catre reprezentanta unei/unor persoane juridice straine, autorizata sa functioneze in Romania, potrivit legii.

  Termen de depunere a declaratiei

  Reprezentanta unei/unor persoane juridice straine are obligatia sa depuna declaratia pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului de impunere.

  In situatia in care reprezentanta unei/unor persoane juridice straine sunt infiintate in cursul unei luni din anul de impunere, atunci declarative trebuie depusa in termen de 30 de zile de la data la care aceasta a fost infiintata sau desfiintata, dupa caz.

  Daca reprezentanta este infiintata in cursul anului de impunere, in declaratie se bifeaza rubrica “Declaratie privind impozitul datorat pentru anul in care se infiinteaza reprezentanta”, se calculeaza impozitul anual pe reprezentanta datorat pentru anul de raportare, și se inscrie la rubrica “Impozit pe reprezentanta” din formular.

  Daca reprezentanta este desfiintata in cursul anului de impunere, in declaratie se bifeaza rubrica “Declaratie privind impozitul datorat pentru anul in care se desfiinteaza reprezentanta”, se recalculeaza impozitul anual pe reprezentanta datorat pentru anul de raportare, și se inscrie la rubrica “Impozit pe reprezentanta” din formular.

  Declaratia rectificativa se intocmește pe același model de formular, inscriind “X” in rubrica “Declaratie rectificativa”.

  In situatia in care se corecteaza declaratia depusa in cazul infiintarii sau desfiintarii reprezentantei se bifeaza atat rubrica “Declaratie rectificativa”, cat și rubrica “Declaratie privind impozitul datorat pentru anul in care se infiinteaza reprezentanta” sau rubrica “Declaratie privind impozitul datorat pentru anul in care se desfiinteaza reprezentanta”, dupa caz.

  Formularul se depune la organul fiscal central competent, in format PDF, cu fișier XML atașat, pe suport CD, insotit de formatul hartie, semnat conform legii, sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanta, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

  Completarea declaratiei

  Perioada de raportare se va complete in rubrica “Anul”, unde se inscrie cu cifre arabe anul calendaristic pentru care se completeaza declaratia (de exemplu: 2018).

  In rubrica “Cod de identificare fiscala” se completeaza codul de identificare fiscala atribuit reprezentantei unei/unor persoane juridice straine, autorizate sa functioneze in Romania, inscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta. In situatia in care declaratia se completeaza de catre Imputernicitul/reprezentantul fiscal, desemnat potrivit legii, se inscriu codul de identificare fiscala atribuit de organul fiscal competent reprezentantei ale carei obligatii sunt indeplinite, precum și datele de identificare ale acesteia, iar la rubrica “Functia/Calitatea” din formular se inscrie “Imputernicit”.

  Rubricile “Denumire” si “Adresa” se vor completa cu datele de identificare ale reprezentantei unei/unor persoane juridice straine. Daca reprezentanta se infiinteaza in cursul anului, se inscrie data infiintarii reprezentantei in rubrica corespunzatoare din formular

  La rubrica “Impozit pe reprezentanta” se inscrie suma reprezentand impozitul pe reprezentanta, datorat pentru anul de raportare.

  In cazul reprezentantei unei/unor persoane juridice straine, care se infiinteaza sau desfiinteaza in cursul unui an fiscal, impozitul datorat pentru acest an se calculeaza proportional cu numarul de luni de existenta a reprezentantei in anul fiscal respectiv.

  In cazul in care persoanele juridice straine infiinteaza o reprezentanta in Romania in cursul unei luni din anul de impunere, impozitul pentru anul de impunere se calculeaza incepand cu data de 1 a lunii in care reprezentanta a fost infiintata, pana la sfarșitul anului respectiv.

  Pentru reprezentantele care se desfiinteaza in cursul anului de impunere, impozitul anual se recalculeaza pentru perioada de activitate de la inceputul anului pana la data de 1 a lunii urmatoare celei in care se desfiinteaza.

  Declaratia se va completa și se edita cu ajutorul programului de asistenta, asigurat gratuit de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, un exemplar se va depune si arhiva la organul fiscal central competent, iar un al doilea exemplar va fi la contribuabil.

  Articole similare

 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Articole similare

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: