Abateri disciplinare – salariat

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Ce sanctiuni poate aplica angajatorul cand salariatul savarseste abateri disciplinare?

  1. Avertismentul in scris;
  2. Retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile;
  3. Reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%;
  4. Reducerea salariului de baza si/sau, dupa caz, si a indemnizatiei de conducere pe o perioada de 1-3 luni cu 5-10%;
  5. Desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.

Sanctiunea disciplinara se radiaza de drept in termen de 12 luni de la aplicare.

Amenzile disciplinare sunt interzise.

Pentru aceeasi abatere disciplinara se poate aplica numai o singura sanctiune.

Articole similare

Comentariul tau aici