Abaterile disciplinare ale membrilor CECCAR

Abaterile disciplinare ale membrilor CECCAR sunt stabilite de catre corp prin regulamentul de organizare si functionare. Prima publicare a regulamentului a avut loc in anul 1995, de atunci CECCAR republicand de mai multe ori acest regulament.

Potrivit ROF a corpului expertilor contabili si contabililor autorizati din Romania abaterile disciplinare a membrilor corpului sunt reprezentate de:

• absenta nemotivata de la intrunirea adunarii generale a filialei sau de la conferinta nationala a CECCAR;

• nerespectarea dispozitiilor codului etic national al profesionistilor contabili;

• nerespectarea dispozitiilor CECCAR privind publicitatea membrilor;

• absenta nejustificata de la actiunile de pregatire si dezvoltare profesionala reglementate prin normele emise de corp;

• comportament necuviincios fata de membrii corpului;

• comportament necuviincios fata de reprezentantii ministerului economiei si finantelor;

• comportament necuviincios fata de participantii la reuniunile de lucru ale organelor de conducere si control ale corpului;

• prestarea de servicii profesionale fara viza anuala de exercitare a profesiei;

• prestarea de servicii profesionale fara contract scris incheiat cu clientul sau pe baza unui contract in care nu a fost inscrisa calitatea profesionala a celui care il incheie: expert contabil sau contabil autorizat;

• nerespectarea obligatiei de pastrare a secretului profesional;

• nedeclararea sau declararea partiala a veniturilor, in scopul sustragerii de la plata cotizatiei prevazute in regulamentul CECCAR sau a impozitelor;

• nedepunerea in termenele stabilite la filiala a declaratiilor anuale;

• incalcarea dispozitiilor cu privire la incompatibilitati sau conflicte de interese;

• refuzul de a pune la dispozitia organelor de control si auditorilor de calitate ai corpului documentele privind activitatea profesionala;

• nedepunerea declaratiilor sau depunerea de declaratii neconforme realitatii, in relatiile cu corpul sau cu tertii;

• inscrierea in rapoartele de expertiza contabila sau in alte lucrari efectuate pentru terti de aprecieri la adresa altor membri ai corpului fara consimtamantul acestora sau fara sa fi fost consultati;

• nerespectarea normelor si standardelor profesionale emise de corp cu ocazia efectuarii lucrarilor pentru terti;

• neindeplinirea obligatiilor prevazute in regulamentul privind auditul calitatii serviciilor profesionale;

• orice alte incalcari ale normelor si hotararilor luate de organele de conducere ale corpului.

Sanctiunile disciplinare sunt stabilitede catre comisia de disciplina a CECCAR in functie de gravitatea faptei comise si a implicatiilor avute de catre abaterea disciplinara.;

Autoarea articolului este Luana Agapie.

Click aici pentru profilul de linkedin.

Articole similare

Comentariul tau aici