Acordarea voucherelor de vacanta – intrebari si raspunsuri

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

1.Ce sunt voucherele de vacanta?

Voucherele de vanacnta sunt bilete de valoare care se acorda angajatilor pentru acoperirea unor cheltuieli ocazionate de efectuarea concediului de odihna in regim de turism intern. Voucherele de vacanta sunt destinate acoperirii cheltuielilor cu servicii turistice, de cazare, de masa si/sau de recuperare a capacitatii de munca.

2.Care este valoarea voucherelor de vacanta ce poate fi acordata?

Nivelul maxim al sumei care poate fi acordata unui angajat in decursul unui an fiscal sub forma voucherelor de vacanta este de 6 salarii de baza minime brute pe tara garantate in plata. Aceasta poate fi fractionata in maxim 2 transe. Valoarea nominala permisa pentru un voucher de vacanta pe suport hartie este multiplu de 10 lei, dar nu mai mult de 100 lei. Astfel, suma maxima ce poate fi acordata pe parcursul unui an sub forma voucherelor de vacanta este de 13.380 lei (6*2230)

3.Care este valabilitatea unui voucher?

Voucherul de vacanta are perioada de valabilitate de un an de la data emiterii, fara a se intelege ca aceasta este perioada de valabilitate a suportului electronic, in cazul în care voucherul a fost emis pe acest tip de suport.

4.Se impoziteaza voucherele de vacanta?

Conform Codului Fiscal, vouchere de vacanta sunt considerate venituri de natura salariala ce se impoziteaza cu 10%. Impozitul se aplica in luna in care au fost acordate voucherele

5.Se retine CAS si CASS pentru vouchere?

Daca sunt acordate conform legii, voucherele de vacanta nu se cuprind in baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale

6.Deductibilitatea voucherelor

Cheltuielile cu voucherele de vacanta acordate de angajatori angajatilor sunt considerate cheltuieli cu deductibilitate limitata pentru determinarea rezultatului fiscal – limita 6 salarii de baza minime pe economie (6 * 2.230 lei = 13.380 lei)

7.Unde pot fi folosite voucherele de vacanta?

Biletele de valoare pot fi utilizate doar pe teritoriul Romaniei, in termenul de valabilitate si numai pentru achizitionarea bunurilor si serviciilor pentru care au fost emise.

8. Prime acordate sub forma voucherelor de vacanta sau prime de vacanta acordate in bani?

Primele acordate sub forma voucherelor de vacanta sunt deductibilie la calculul impozitului pe profit. Angajatorul nu plateste CAM, CAS si CASS, suporta doar impozitul de 10%. In ceea ce priveste primele de vacanta acordate in bani, acestea sunt deductibile la calculul impozitului pe profit, angajatorul plateste CAM, CAS si CASS, suporta si impozitul de 10% dupa deducerea contributiilor.

Articole similare

Comentariul tau aici