Acte normative cu incidenta in materie fiscala publicate in MO

1. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 612/2015 privind abrogarea art. 3 alin. (3) din Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.781/2014 pentru aprobarea utilizarii semnaturii electronice extinse la derularea formalitatilor vamale pentru marfurile introduse în si scoase din Uniunea Europeana prin birouri vamale din România (M. Of. nr. 158 din 6 martie 2015)

2. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 223/2015 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.235/2003 (M. Of. nr. 159 din 6 martie 2015)

3. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 614/2015 pentru aprobarea Instructiunilor de utilizare a formularelor declaratiei vamale de import/export în cazul aplicarii procedurii alternative (M. Of. nr. 160 din 6 martie 2015)

4. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 217/2015 pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, si al ministrului delegat pentru buget nr. 41/2014 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de catre operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar detinut direct sau indirect de autoritatile publice centrale ori locale, precum si a procedurii de transmitere a datelor în vederea întocmirii Raportului anual conform art. 58 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 10 9/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice (M. Of. nr. 164 din 9 martie 2015)

5. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 246/2015 pentru împuternicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspectie economico-financiara în vederea constatarii contraventiilor si aplicarii amenzilor prevazute la art. 78 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale si la art. IV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare (M. Of. nr. 166 din 10 martie 2015)


Articole similare

Comentariul tau aici