Acte publicate in Monitorul Oficial din 15.01.2010

In Monitorul Oficial Nr. 32 din 15.01.2010 au fost publicate:

1. Ordinul pentru aprobarea Procedurii de soluționare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoanele impozabile nestabilite în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene.

Prin acest ordin :

• se aprobă Procedura de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoanele impozabile nestabilite în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene.

• Se aprobă modelul si continutul următoarelor formulare:

a) Decizie de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile nestabilite în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene”, cod MFP 14.13.02.02/18.

b) Decizie privind stabilirea diferentelor de taxă pe valoarea adăugată rambursată în conditiile art. 1472 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal”, cod MFP 14.13.02.02/19

Acest ordin se aplică cererilor de rambursare depuse începând cu 1 ianuarie 2010.

Formatul complet al ordinului este atasat.

2. Ordinul pentru aprobarea Procedurii de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunitătii

Prin acest ordin se aproba :

• Procedura de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunitătii;

• Modelul si continutul formularului 313 “Cerere de rambursare pentru persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunitătii”, cod MFP 14.13.03.02/13;

• Modelul si continutul formularului „Decizie de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile neînregistrate si care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunitătii”, cod MFP 14.13.02.02/13

Prevederile acestui ordin se aplică cererilor de rambursare depuse după data de 31 decembrie 2009.

Formatul complet al ordinului este atasat.

3. Ordinul privind aprobarea Procedurii pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA

Prin acest ordin se aproba :

• Procedura pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA;

• Modelul si continutul formularului 306 „Cerere privind utilizarea ca perioadă fiscală pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic”, cod MFP 14.13.03.02/p, precum si modelul si continutul formularului „Decizie privind perioada fiscală pentru taxa pe valoarea adăugată”, cod MFP 14.13.02.02/p.

Organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana impozabilă îsi are domiciliul fiscal sau în a cărui evidentă fiscală este înregistrată, denumit în continuare organ fiscal competent, poate aproba utilizarea altei perioade fiscale decât luna sau trimestrul, la solicitarea persoanei impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, în conditiile prevăzute de pct. 80 alin. (2)—(3) din normele metodologice, respectiv:

— semestrul calendaristic, dacă persoana impozabilă efectuează operatiuni impozabile numai pe maximum 3 luni calendaristice dintr-un semestru;

— anul calendaristic, dacă persoana impozabilă efectuează operatiuni impozabile numai pe maximum 6 luni calendaristice dintr-o perioadă de un an calendaristic.

Formatul complet al ordinului este atasat.

4. Ordinul pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată

Prin acest ordin se aproba modelul si continutul formularelor:

a) „Declaratie de înregistrare fiscală/Declaratie de mentiuni pentru contribuabilii nerezidenti stabiliti în spatiul comunitar, care se înregistrează direct (090)”, cod MFP 14.13.01.10.11/n

b) „Declaratie de înregistrare în scopuri de TVA/Declaratie de mentiuni pentru alte persoane care efectuează achizitii intracomunitare sau pentru servicii (091)”, cod MFP 14.13.01.10.11/a ;

c) „Declaratie de înregistrare în scopuri de TVA/Declaratie de mentiuni pentru persoanele impozabile care au sediul activitătii economice în afara României, dar sunt stabilite în România prin sedii fixe (093)”, cod MFP 14.13.01.10.11/s.f.;

d)„Declaratie privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic ti care nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri în anul precedent (094)”, cod MFP 14.13.01.10.11/t;

Formatul complet al ordinului este atasat.

Articole similare

Comentariul tau aici