Actualizarea listei contribuabililor mari se va proroga pe decembrie 2023

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Potrivit unui proiect de ordin publicat de ANAF in 28.11.2022 se propune prorogarea termenului de actualizare a listelor marilor contribuabili, inclusiv a sediilor seduncare ale acestora, până la 10 decembrie 2023.

Nu se justifică actualizarea în acest an a listei contribuabililor mari, având în vedere faptul că această listă a fost actualizată în 2021 potrivit Ordinului pentru aprobarea numărului de contribuabili mari și a Listei marilor contribuabili nr.1782 din 04.11.2021, iar evoluția acestora nu sa modificat semnificativ.

In ce priveste contribuabilii mijlocii se propune modificarea numărului de contribuabili mijlocii care vor fi administrați prin structurile de specialitate existente la nivelul administrațiilor județene ale finanțelor publice și respectiv a Administrației fiscale pentru contribuabili mijlocii de la 18.478 în prezent la 15.000 de contribuabili selectați în ordine descrescătoare în funcție de criteriul de bază aprobat conform Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3610/2016 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii. Este necesară actualizarea listei contribuabililor mijlocii selectați conform criteriilor de selecție aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3610/2016 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii, ca urmare a micșorării numărului de contribuabili mijlocii ce vor fi administrați, începând cu 1 ianuarie 2023, la nivelul structurilor de specialitate ale Administrațiilor județene ale finanțelor publice și respectiv a Administrației fiscale pentru contribuabili mijlocii.

Totodată, având în vedere implicațiile modificării listei contribuabililor mijlocii în contextul transmiterii Declarației informative D406 (fișierului standard de control fiscal – SAF-T), se impune crearea unei excepții de la termenul prevăzut în Anexa nr. 5 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1783/2021, cu modificările ulterioare, prin modificarea în mod corespunzător a anexei menționate. În acest sens, întrucât anumiți contribuabilii încadraţi în categoria contribuabili mijlocii la data de 31 decembrie 2021 nu se vor mai regăsi în această categorie la data de 01 ianuarie 2023, se propune ca depunerea Declaraţiei informative D406, pentru aceștia, să devină opțională începând cu data de referinţă pentru contribuabilii mijlocii urmând să devină obligatorie începând cu data de referință pentru contribuabilii mici. Contribuabilii care au optat pentru depunerea Declarației informative D 406 nu vor putea renunța ulterior la opțiunea exprimată. Opțiunea va deveni efectivă prin depunerea unei Declarații informative D 406 validată de Agenția Națională de Administrare Fiscală.

De asemenea, se propune ca pentru contribuabilii încadrați la data de 31 decembrie 2021 în categoria contribuabililor mici, care și-au menținut această încadrare pe parcursul anului 2022, iar începând cu data de 01 ianuarie 2023 sunt încadrați în categoria contribuabililor mijlocii, depunerea Declaraţiei informative D406 să devină obligatorie începând cu data de referinţă pentru
contribuabilii mijlocii, justificat de faptul că de la data de 01 ianuarie 2023, toți contribuabilii mijlocii trebuie să depună Declarația informativă D406, fără a exista diferență de tratament între aceștia.

Articole similare

Comentariul tau aici