Ajustarea taxei deductibile în cazul achizițiilor de servicii şi bunuri-exemplu

 

In Hotararea Guvernului nr. 1071 din 6 noiembrie 2012 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal se aduc cateva modificari/completari cu privire la ajustarea taxei deductibile în cazul achizițiilor de servicii şi bunuri, altele decât bunurile de capital si este prezentat un exemplu in acest sens pe care il redam mai jos :

Societatea A, care aplică sistemul TVA la încasare (sau a cumpărat bunuri de la o persoană care a aplicat TVA la încasare) a achiziționat în ianuarie 2013 un activ corporal fix amortizabil în valoare de 10.000 lei plus TVA 2.400 lei. La data achiziției societatea A plăteşte furnizorului suma de 6.200 lei, din care TVA 1.200 lei, care se deduce. Bunul este alocat unei activități cu drept de deducere integral.

‐ În luna martie 2014 apare primul eveniment care generează ajustarea taxei, respectiv bunul este alocat unei activități fără drept de deducere a TVA.

Societatea A trebuie să efectueze ajustarea taxei deduse astfel:

‐ valoarea neamortizată a bunului este de 7.000 lei (reprezintă 70% din valoarea bunului);

‐ TVA dedusă 1.200 lei;

‐ ajustarea calculată în funcție de valoarea rămasă neamortizată: 1.200 x 70% = 840 lei, în favoarea statului.

‐ În luna iunie 2014 societatea A mai plăteşte furnizorului suma de 2.583 lei, din care 500 lei reprezintă TVA. Taxa de dedus se determină proportional cu valoarea rămasă neamortizată la momentul la care a intervenit evenimentul care a generat ajustare, astfel: 500 x 70% = 350 lei ‐ taxă care nu se deduce.

Diferența de 150 lei (500 ‐ 350) se deduce.

‐ În luna septembrie 2014 apare al doilea eveniment care generează ajustarea taxei, respectiv bunul este alocat unei activități cu drept de deducere:

‐ valoarea rămasă neamortizată este de 6.000 lei (reprezentând 60% din valoarea bunului);

‐ TVA achitată: 1.200 lei + 500 lei = 1.700 lei;

‐ ajustarea calculată în funcție de valoarea rămasă neamortizată: 1.700 x 60% = 1.020 lei în favoarea persoanei impozabile.

‐ În luna decembrie 2014 societatea A plăteşte furnizorului suma de 3.617 lei, din care TVA reprezintă 700 lei. Taxa de dedus se determină în funcție de valoarea rămasă neamortizată la data fiecărui eveniment care generează ajustarea taxei, astfel: 700 x 70% ‐ 700 x 60% = 490 ‐ 420 = 70 lei nu se deduc, iar diferența de 630 lei (700 ‐ 70) se deduce.

 

 

Articole similare

Comentariul tau aici