Ajustari si provizioane pentru creante neincasate

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • In timp ce codul fiscal utilizeaza termenul de provizioane pentru creante neincasate, reglementarile contabile date prin O 1802_2014 utilizeaza notiunea de ajustari pentru clienţi incerţi, dubioşi, rău-platnici sau aflaţi în litigiu.

  Din punct de vedere fiscal multe companii aleg sa nu constituie provizioane in situatia in care ar trebui datorita faptului ca nu toate sunt deductibile , sau sunt deductibile limitat si cu respectarea anumitor conditii.

  Unul din motivele pentru care nu se acorda deductibilitate totala asupra tuturor provizioanelor ar putea fi faptul ca s-ar crea posibilitatea de a inregistra excesiv astfel de cheltuieli, cu diminuarea considerabila a   profitului impozabil.

  Reglementarile contabile prevad ca trebuie respectat principiul prudentei in inregistrarea provizioanelor, astfel : „ activele şi veniturile nu trebuie să fie supraevaluate, iar datoriile şi cheltuielile, subevaluate. Totuşi, exercitarea prudenţei nu permite, de exemplu, constituirea de provizioane excesive, subevaluarea deliberată a activelor sau veniturilor, dar nici supraevaluarea deliberată a datoriilor sau cheltuielilor, deoarece situaţiile financiare nu ar mai fi neutre şi nu ar mai avea calitatea de a fi credibile.

  Sa luam situatia provizoanelor/ajustarilor pentru clienti neincasati la scadenta.

  Prevederile reglementarilor contabile O 1802_2014:

  Contul utilizat este 491 “Ajustări pentru deprecierea creanţelor – clienţi” care este un cont de pasiv.

  În creditul contului 491 “Ajustări pentru deprecierea creanţelor – clienţi” se înregistrează:

  – valoarea ajustărilor constituite pentru clienţi incerţi, dubioşi, rău-platnici sau aflaţi în litigiu (681).

  În debitul contului 491 “Ajustări pentru deprecierea creanţelor – clienţi” se înregistrează:

  – diminuarea sau anularea ajustărilor constituite pentru deprecierea creanţelor – clienţi (781).

  Soldul contului reprezintă ajustările pentru depreciere constituite.

  Exemplu de inregistrare :

  In urma inventarierii creantelor clienti la 31.12.2014 se stabileste ca o factura emisa catre un client (1.000 lei fara TVA) si care are scadenta depasita nu are decat o probabilitate de 50% de incasare in viitor. Entitatea decide constituirea unei ajustari pentru depreciere de 500 lei.

  6814 Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante = 491 Ajustari pentru deprecierea creantelor – client.

  Pentru clienti incerti  mai exista contul 4118 Clienti incerti sau in litigiu.

  Acestea este utilizat pentru a reflecta separat de ceilalti clienti , pe aceia aflati in dificultate.

  Nota contabila prin care se face aceasta separare este :

  4118 Clienti incerti sau in litigiu  = 4111 Clienti

  Prevederile codului fiscal :

  Sunt deductibile provizioanele constituite în limita unui procent de 30%  (începând cu data de 1 ianuarie 2006) din valoarea creanţelor asupra clienţilor, înregistrate de către contribuabilii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

  1. sunt înregistrate după data de 1 ianuarie 2004;

  2. sunt neîncasate într-o perioadă ce depăşeşte 270 de zile de la data scadenţei;

  3. nu sunt garantate de altă persoană;

  4. sunt datorate de o persoană care nu este persoană afiliată contribuabilului;

  5. au fost incluse în veniturile impozabile ale contribuabilului

  Completarile  normelor metodologice :

  ·         Creanţele asupra clienţilor reprezintă sumele datorate de clienţii interni şi externi pentru produse, semifabricate, materiale, mărfuri etc. vândute, lucrări executate şi servicii prestate, pe bază de facturi, înregistrate după 1 ianuarie 2004 şi neîncasate într-o perioadă ce depăşeşte 270 de zile de la data scadenţei.

  ·         Diminuarea sau anularea provizioanelor se efectuează prin trecerea acestora pe venituri în cazul încasării creanţei, proporţional cu valoarea încasată sau înregistrarea acesteia pe cheltuieli.

  ·         În cazul creanţelor în valută, provizionul este deductibil la nivelul valorii influenţate cu diferenţele de curs favorabile sau nefavorabile ce apar cu ocazia evaluării acestora.

  ·         Cheltuielile reprezentând pierderile din creanţele incerte sau în litigiu neîncasate, înregistrate cu ocazia scoaterii din evidenţă a acestora, sunt deductibile pentru partea acoperită de provizionul constituit potrivit prevederilor Codului fiscal.

  Altfel spus, conform reglementarilor contabile trebuie sa constitui ajustare pentru depreciere, insa conform codului fiscal, numai un procent din aceasta va fi deductibila.

  Cand exista deductibilitate integrala pentru pierderile generate de clientii incerti ?

  Pierderile înregistrate la scoaterea din evidenţă a creanţelor neîncasate sunt integral deductible, în următoarele cazuri:

  1. procedura de faliment a debitorilor a fost închisă pe baza hotărârii judecătoreşti;

  2. debitorul a decedat şi creanţa nu poate fi recuperată de la moştenitori;

  3. debitorul este dizolvat, în cazul societăţii cu răspundere limitată cu asociat unic, sau lichidat, fără succesor;

  4. debitorul înregistrează dificultăţi financiare majore care îi afectează întreg patrimoniul.

  Dificultăţile financiare majore care afectează întregul patrimoniu al debitorului sunt cele care rezultă din situaţii excepţionale determinate de calamităţi naturale, epidemii, epizootii, accidente industriale sau nucleare, incendii, fenomene sociale sau economice, conjuncturi externe şi în caz de război.

  Articole similare

 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Articole similare

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: