Alte rezerve

Conform O 3055/2009, contabilitatea rezervelor se tine pe categorii de rezerve: reserve legale, rezerve statutare sau contractuale si alte rezerve.

Rezervele legale se constituie anual din profitul entitatii, în cotele si limitele prevazute de lege, si din alte surse prevazute de lege.

Rezervele legale pot fi utilizate numai în conditiile prevazute de lege.

Rezervele statutare sau contractuale se constituie anual din profitul net al entitatii, conform prevederilor din actul constitutiv al acesteia.

Alte rezerve neprevazute de lege sau de statut pot fi constituite facultativ pe seama profitului net pentru acoperirea pierderilor contabile sau în alte scopuri, potrivit hotarârii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor, cu respectarea prevederilor legale.

 

Articole similare

Comentariul tau aici

×
×