Amortizarea fiscala a mijloacelor fixe

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • Amortizarea fiscala este reglementata de catre codul fiscal la articolul 24.

  Regimurile de amortizare acceptate de codul fiscal sunt:

  • Liniara,

  • Accelerata;

  • Degresiva.

  Amortizarea liniara se stabileste prin aplicarea cotei de amortizare liniara la valoarea fiscala de la data intrarii in patrimoniul contribuabilului a mijlocului fix amortizabil.

  Pentru metoda de amortizare degresiva, amortizarea se calculeaza prin multiplicarea cotelor de amortizare liniara cu unul dintre coeficientii urmatori:

  • 1,5, daca durata normala de utilizare a mijlocului fix amortizabil este intre 2 si 5 ani;

  • 2,0, daca durata normala de utilizare a mijlocului fix amortizabil este intre 5 si 10 ani;

  • 2,5, daca durata normala de utilizare a mijlocului fix amortizabil este mai mare de 10 ani

  Pentru metoda de amortizare accelerata, amortizarea se calculeaza astfel:

  • pentru primul an de utilizare, amortizarea nu poate depasi 50% din valoarea fiscala de la data intrarii in patrimoniul contribuabilului a mijlocului fix;

  • pentru urmatorii ani de utilizare, amortizarea se calculeaza prin raportarea valorii ramase de amortizare a mijlocului fix la durata normala de utilizare ramasa a acestuia.

  Regimurile de amortizare pentru mijloacele fixe acceptate de legislatia in vigoare sunt:

  • pentru constructii se aplica doar metoda de amortrizare liniara,

  • pentru echipamentele tehnologice, respectiv ale masinilor, uneltelor si instalatiilor, precum si pentru computere si echipamente periferice ale acestora, se poate opta pentru metoda de amortizare liniara, degresiva sau accelerata;

  • pentru orice alte mijloace fixe se poate opta pentru metoda de amortizare liniara sau degresiva.

  Amortizarea fiscala incepe a se calcula cu luna urmatoare celei in care mijlocul fix amortizabil se pune in functiune.

  Deducerile de amortizare fiscala se iau fara a lua in calcul amortizarea contabila. Castigurile sau pierderile rezultate din vanzarea ori din scoaterea din functiune a acestor mijloace fixe se calculeaza pe baza valorii fiscale a acestora, diminuata cu amortizarea fiscala.

  Valoarea mijloacele fixe care sunt destinate prevenirii accidentelor de munca si bolilor profesionale, este deductibila integral la calcululprofitului impozabil. De asemenea valoarea acestora se poate recupera prin deduceri de amortizare.

  Pentru cazurile in care se inlocuiesc parti componenete ale mijloacelor fixe cu valoare fiscala ramasa neamortizata cheltuielile reprezentand valoarea fiscala ramasa neamortizata aferenta partilor inlocuite reprezinta cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil. Valoarea fiscala ramasa neamortizata a mijloacelor fixe amortizabile/imobilizarilor necorporale se recalculeaza in mod corespunzator, prin diminuarea acesteia cu valoarea fiscala ramasa neamortizata aferenta partilor inlocuite si majorarea cu valoarea fiscala aferenta partilor noi inlocuite, pe durata normala de utilizare ramasa.

  Daca se inlocuiesc parti componenete ale mijlocelor fixe dupa expirarea duratei normale de utilizare, pentru determinarea amortizarii fiscale se va stabili o noua durata normala de utilizare de catre o comisie tehnica sau un expert tehnic independent.

  Daca un mijloc fix la data intrarii in patrimoniu are o valoare fiscala mai mica decat limita stabilita prin hotarare a Guvernului, contribuabilul poate opta pentru deducerea cheltuielilor aferente imobilizarii sau pentru recuperarea acestor cheltuieli prin deduceri de amortizare.

  Autoarea articolului este Luana Agapie.

  Click aici pentru profilul de linkedin.

  Articole similare

 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Articole similare

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: